Cách để Thay đổi thời lượng đổ chuông trên Samsung Galaxy

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi thời gian đổ chuông của điện thoại Samsung Galaxy trước khi cuộc gọi đến được chuyển tiếp vào hộp thư thoại.

Tóm lược

1. Mở ứng dụng Phone (Điện thoại).
2. Nhấn phím **61*321**00#.
3. Thay 00 bằng 05, 10, 15, 20, 25, hoặc 30 giây.
4. Nhấn nút Make Call (Thực hiện cuộc gọi).

Các bước

 1. 1
  Mở ứng dụng Phone (Điện thoại) trên Samsung Galaxy. Tìm và nhấn vào biểu tượng điện thoại xanh trắng trên menu Apps (Ứng dụng) để mở bàn phím.
 2. 2
  Nhấn phím **61*321**00#. Mã code này sẽ cho phép bạn đặt thời gian đổ chuông của điện thoại trước khi chuyển tiếp vào hộp thư thoại.
 3. 3
  Thay 00 trong mã code bằng số giây bạn muốn điện thoại đổ chuông. Khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ đổ chuông tương ứng với số giây đã được nhập và sau đó cuộc gọi sẽ chuyển tiếp vào hộp thư thoại.
  • Bạn có thể lựa chọn 05, 10, 15, 20, 25, và 30 giây.
  • Ví dụ: nếu muốn điện thoại đổ chuông trong 15 giây trước khi chuyển tiếp vào hộp thư thoại, mã bàn phím sẽ là **61*321**15#.
 4. 4
  Nhấn nút Make Call (Thực hiện cuộc gọi). Tìm và chạm vào biểu tượng điện thoại màu xanh lá cây và màu trắng ở cuối màn hình. Thao tác này sẽ xử lý mã code và tự động đặt thời gian đổ chuông điện thoại của bạn tương ứng với số giây đã chọn.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 1.066 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo