Cách để Thay đổi tên của điện thoại Android

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách thay đổi tên của điện thoại Android trên cả Bluetooth và mạng.

Phương pháp 1 của 2:
Thay đổi tên thiết bị

 1. 1
  Mở phần Setting (Cài đặt) của Android. Chạm biểu tượng hình bánh răng nằm ở một trong các màn hình chính (màn hình Home).
  • Phần Settings có thể nằm trong App Drawer (nút có kích thước 2x3 hoặc 3x3 dấu chấm) trên màn hình chính.
 2. 2
  Cuộn xuống dưới rồi chạm About Device (Thông tin về điện thoại). Trên một số điện thoại, tùy chọn này có ghi là Device Information (Giới thiệu về điện thoại).[1]
 3. 3
  Cuộn xuống và chạm Device Name (Tên điện thoại).
 4. 4
  Gõ tên mới.
 5. 5
  Chạm Done (Hoàn tất). Điện thoại Android giờ sẽ hiển thị tên mới khi kết nối với Bluetooth, mạng không dây hoặc máy tính.[2]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Thay đổi tên Bluetooth

 1. 1
  Mở phần Settings của Android. Chạm biểu tượng hình bánh răng thuộc một trong những màn hình chính.
  • Phần Settings có thể nằm trong App Drawer (nút có hình 2x3 hoặc 3x3 dấu chấm) trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm Bluetooth.
 3. 3
  Chạm công tắc Bluetooth nếu chưa bật Bluetooth. Bạn cần bật Bluetooth để thay đổi tên thiết bị.
 4. 4
  Chạm &# 8942;. Nút này thường nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. 5
  Chạm Rename this device (Đổi tên điện thoại).
 6. 6
  Nhập tên mới.
 7. 7
  Chạm Rename (Đổi tên). Thiết bị của bạn giờ sẽ hiển thị tên mới khi kết nối mạng Bluetooth (ví dụ như kết nối stereo của xe ô tô).[3]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu gặp vấn đề khi thay đổi tên của điện thoại, bạn có thể thử khởi động lại điện thoại và bật Bluetooth.

Cảnh báo

 • Nếu đang sử dụng điện thoại làm hotspot (phát sóng Wi-Fi) thì tên mới có thể sẽ không được hiển thị.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 11.001 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo