Cách để Thay đổi ngôn ngữ của bàn phím trên Samsung Galaxy

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trang wiki này sẽ hướng dẫn cách thêm nhiều tùy chọn ngôn ngữ vào bàn phím Samsung Galaxy.

Các bước

 1. 1
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn General management (Quản lý chung). Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này ở cuối menu.
 3. 3
  Nhấn Language and input (Ngôn ngữ và bàn phím). Thao tác này sẽ mở cài đặt ngôn ngữ và bàn phím của Galaxy.
 4. 4
  Nhấn Virtual keyboard (Bàn phím trên màn hình/ Bàn phím ảo). Một danh sách tất cả các ứng dụng bàn phím có sẵn sẽ được hiển thị.
 5. 5
  Nhấn Samsung keyboard (Bàn phím Samsung). Thao tác này sẽ mở cài đặt bàn phím Samsung mặc định.
 6. 6
  Nhấn Languages and types (Ngôn ngữ và loại). Thao tác này sẽ liệt kê tất cả các tùy chọn ngôn ngữ có sẵn.
 7. 7
  Nhấn nút Add input languages (Thêm ngôn ngữ nhập). Tùy chọn này nằm bên cạnh biểu tượng "+" màu xanh lá ở cuối danh sách các ngôn ngữ hiện có.
  • Tùy vào phiên bản Android mà nút này cũng có thể được gắn nhãn là Manage input languages (Quản lý ngôn ngữ nhập).
 8. 8
  Trượt bất kỳ nút chuyển đổi ngôn ngữ sang vị trí bật . Khi bật một ngôn ngữ trên menu này, bạn sẽ có thể chuyển bàn phím của mình sang ngôn ngữ đó trong bất kỳ ứng dụng nào.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể chuyển đổi bàn phím qua lại tất cả các ngôn ngữ có sẵn trong bất kỳ ứng dụng nhắn tin hoặc nhập liệu. Để thực hiện việc này, hãy chạm và giữ nút ngôn ngữ ở cuối bàn phím và vuốt nó sang ngôn ngữ bạn muốn.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Trang này đã được đọc 45 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo