Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Mật khẩu Apple ID đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên theo sự hướng dẫn của bài viết dưới đây.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng trang web Apple ID

 1. 1
  Truy cập trang web Apple ID. Bạn có thể thay đổi Apple ID trên bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet bằng cách truy cập trang web Apple ID (appleid.apple.com).
 2. 2
  Nhấp vào "Manage your Apple ID" (Quản lý Apple ID) và đăng nhập. Bạn cần nhập địa chỉ thư điện tử Apple ID và mật khẩu.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn "Password and Security"(Mật khẩu và Bảo mật). Bạn có thể tìm mục này ở trình đơn bên trái.
 4. 4
  Xác nhận danh tính. Bạn cần trả lời hai câu hỏi bảo mật hoặc nhập mã do Apple gửi đến thiết bị di động của bạn.
  • Nếu không nhớ câu hỏi bảo mật, bạn cần liên lạc với Apple Support để nhận mã PIN tạm thời cho phép bạn truy cập tài khoản.
 5. 5
  Nhấp vào "Change Password" (Thay đổi Mật khẩu). Bước này sẽ mở trang Change Password.
 6. 6
  Nhập mật khẩu hiện tại và tạo mật khẩu mới. Trên trang Change Password, bạn cần nhập mật khẩu hiện tại, cũng như tạo mật khẩu mới. Bạn cần nhập hai lần để xác nhận mật khẩu.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng iPhone, iPad, hoặc iPod

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) và nhấp "iCloud." Bạn sẽ thấy Apple ID ở phía trên màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào Apple ID. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu và tiếp tục.
 3. 3
  Nhấp "Password & Security." Bước này sẽ hiển thị tùy chọn mật khẩu.
 4. 4
  Nhấp "Change Password." Sau đó màn hình Change Password sẽ mở ra.
 5. 5
  Trả lời câu hỏi bảo mật. Những câu hỏi này có chức năng bảo vệ tài khoản. Bạn cần trả lời hai câu hỏi để thay đổi mật khẩu. Trong trường hợp đã kích hoạt xác nhận hai bước, thay vào đó bạn cần nhập mà do Apple gửi đến thiết bị.
  • Nếu không nhớ câu hỏi bảo mật, bạn có thể điều chỉnh lại nếu có địa chỉ thư điện tử phòng bị kết nối với tài khoản. Bạn có thể cài đặt địa chỉ thư điện tử trên màn hình "Password & Security".
 6. 6
  Nhập mật khẩu hiện tại và tạo mật khẩu mới. Trên trang Change Password, bạn cần nhập mật khẩu hiện tại cũng như tạo mật khẩu mới. Bạn cần nhập hai lần để xác nhận mật khẩu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Khôi phục mật khẩu bị mất

 1. 1
  Truy cập iforgot.apple.com. Nếu không nhớ mật khẩu và cần điều chỉnh lại, bạn có thể sử dụng công cụ iForgot tại iforgot.apple.com. Bạn có thể truy cập trang web này trong bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.
 2. 2
  Nhập Apple ID. Nhập địa chỉ thư điện tử kết nối với Apple ID vào khung trong trang iForgot và nhấp "Next" (Kế tiếp).
 3. 3
  Chọn cách thức xác nhận danh tính. Tùy thuộc vài cài đặt tài khoản, bạn có thể xác nhận danh tính bằng nhiều cách khác nhau. Nếu không thể hoàn thành một trong những cách này, bạn cần liên lạc với Apple Support để họ xác nhận danh tính và cho phép bạn điều chỉnh lại mật khẩu:
  • Bạn có thể nhận được thư gửi đến địa chỉ thư điện tử kết nối với tài khoản của bạn.
  • Bạn có thể trả lời câu hỏi bảo mật đã cài đặt khi lập tài khoản.
  • Nếu đã bật tính năng xác nhận hai bước, bạn có thể nhập mã được gửi vào thiết bị di động của mình.
 4. 4
  Nhập ngày sinh. Bạn cần nhập ngày sinh sau khi chọn phương pháp xác nhận. Bước này giúp xác nhận danh tính của bạn.
 5. 5
  Xác nhận danh tính. Sau khi nhập ngày sinh, bạn cần thực hiện phương pháp xác nhận danh tính đã chọn.
  • Nếu chọn cách nhận thư điện tử, bạn cần nhấp vào đường dẫn "Reset Now" (Điều chỉnh Ngay bây giờ) trong thư điện tử do Apple gửi đến.
  • Nếu chọn phương pháp trả lời câu hỏi bảo mật, bạn cần trả lời hai câu hỏi đã cài đặt khi lập tài khoản.
  • Nếu bạn chọn cách nhận mã, nhập Recovery Key (Mã Khôi phục) và sau đó nhập mã được gửi đến thiết bị di động của mình.
 6. 6
  Thay đổi mật khẩu. Sau khi xác nhận danh tính, bạn có thể thay đổi mật khẩu Apple ID. Bạn cần nhập hai lần để xác nhận. Thao tác thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tức thì, và bạn cần nhập mật khẩu mới trên toàn bộ thiết bị Apple đã kết nối.[2]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 2.106 lần.
Trang này đã được đọc 2.106 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo