Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi lề của một phần hoặc toàn bộ tài liệu Microsoft Word.

Các bước

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word bằng cách nhấp đúp vào ứng dụng màu xanh dương với chữ W. Sau đó, nhấp vào trình đơn File (Tập tin) ở đầu màn hình và chọn Open… (Mở).
  • Để tạo tài liệu mới, hãy nhấp vào New (Mới) từ trong trình đơn File.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Layout (Bố cục) nằm đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào Margins (Lề) nằm bên trái thanh công cụ.
 4. 4
  Nhấp vào Custom Margins… (Lề tùy chỉnh).
  • Nếu muốn, bạn chỉ cần nhấp vào một trong các mẫu lề có sẵn phù hợp, chẳng hạn như Normal (2,54 cm ở tất cả các cạnh) hoặc Narrow (1,27 cm ở tất cả các cạnh).
 5. 5
  Thiết lập lề. Nhập thông số thể hiện độ rộng của lề vào các trường Top (Trên), Bottom (Dưới), Left (Trái) và Right (Phải).
  • Chỉ điều chỉnh lề Gutter nếu bạn dự định sử dụng tài liệu để đóng gáy, chẳng hạn như sách hoặc báo cáo. Trong trường hợp này, hãy nhập thông số vào trường Gutter sao cho tài liệu có đủ độ rộng để đóng thành tập, đồng thời sử dụng trình đơn thả xuống để chỉ định vị trí sẽ đóng (phía trên hoặc bên trái).
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn thả xuống Apply to (Áp dụng cho).
 7. 7
  Chọn phương thức áp dụng lề.
  • Nhấp vào Whole document nếu bạn muốn lề giống nhau xuyên suốt tài liệu.
  • Nhấp vào This point forward nếu bạn muốn áp dụng lề mới cho những trang từ vị trí con trỏ chuột hiện tại trở về trước.
  • Nhấp vào Selected sections sau khi chọn khối văn bản trong tài liệu mà bạn muốn áp dụng lề mới.
 8. 8
  Nhấp vào OK. Lề mới sẽ được áp dụng cho tài liệu theo như bạn chỉ định.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn chừa lề dưới 0,6 cm thì có thể khiến chữ bị cắt mất khi in.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Xóa trang trắng trong Word
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Sử dụng Microsoft AccessSử dụng Microsoft Access
Uốn cong chữ trên MS WordUốn cong chữ trên MS Word
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.889 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 2.889 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo