Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bạn cần thay đổi kích thước tập tin JPEG khi muốn gửi nhiều ảnh vào email hay đăng tải lên trang web. Thay đổi kích thước ảnh sẽ làm giảm nhẹ chất lượng và phóng to kích thước ảnh gốc có thể làm mờ ảnh. Bạn có thể thay đổi kích thước ảnh bằng công cụ trực tuyến, phần mềm chỉnh sửa trên máy tính hoặc ứng dụng trên thiết bị di động, tất cả đều miễn phí.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Sử dụng Trang Web Thay đổi Kích thước Ảnh

 1. 1
  Truy cập trang web thay đổi kích thước ảnh. Có vô vàn trang web cho phép bạn đăng tải và điều chỉnh kích thước ảnh một cách nhanh chóng, bao gồm định dạng JPEG. Tìm theo từ khóa "thay đổi kích thước jpeg" để xem các kết quả khác nhau. Sử dụng công cụ trực tuyến hiệu quả nhất trên máy tính, không thích hợp dùng trên thiết bị di động. Sau đây là một vài trang web phổ biến:
  • picresize.com
  • resizeyourimage.com
  • resizeimage.net
 2. 2
  Tải ảnh JPG bạn muốn thay đổi kích thước. Phần lớn các trang web đều cho phép bạn tải ảnh lên về mặt trực quan. Nhấp vào "Choose file" (Chọn tập tin) hoặc "Upload image" (Tải ảnh) hoặc "Browse" (Truy cập) để tìm tập tin ảnh muốn điều chỉnh kích thước trên máy tính.
  • Nếu ảnh muốn thay đổi kích thước đang ở trên trang web khác, bạn chỉ cần tải ảnh về máy tính rồi đăng tải lên trang web thay đổi kích thước ảnh.
 3. 3
  Sử dụng điều khiển thay đổi kích thước để đổi kích cỡ ảnh. Mỗi trang web lại có giao diện điều chỉnh khác nhau. Bạn có thể nhấp chuột và kéo, thả hộp thoại hoặc sử dụng thanh trượt để điều chỉnh kích thước. Bạn có thể nhập chính xác kích thước bạn muốn vào trường tương ứng.
  • Phóng to kích thước ảnh gốc làm giảm chất lượng ảnh một cách đáng kể.
 4. 4
  Chọn mức độ nén (nếu có thể). Một số trang web thay đổi kích thước cho phép bạn chọn mức độ nén. Nén càng nhiều thì kích thước tập tin càng nhỏ nhưng sẽ làm giảm chất lượng ảnh. Tìm thanh trượt chất lượng hoặc trình đơn thả xuống để thay đổi chất lượng cuối cùng. Không phải trang web nào cũng có tùy chọn thay đổi chất lượng.
 5. 5
  Tải ảnh đã thay đổi kích thước. Sau khi thiết lập kích thước và chất lượng, bạn có thể thay đổi kích thước và tải ảnh về máy. Nhấp chuột vào nút "Resize" (Thay đổi kích thước) để tải ảnh mới. Bạn sẽ thấy ảnh xem trước khi tải về máy.
  • Khi tải ảnh đã thay đổi kích thước, đảm bảo rằng bạn không ghi đè lên bản gốc. Nếu giữ bản gốc, bạn có thể chỉnh sửa lại nếu chưa hài lòng với kết quả.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Dùng Paint trên Windows

 1. 1
  Tạo bản sao của tập tin ảnh. Trước khi thay đổi kích thước trong Paint, tạo một bản sao để không ảnh hưởng tới tập tin gốc. Nếu giữ được tập tin gốc, bạn có thể chỉnh sửa lại nếu chưa hài lòng với kết quả.
  • Để tạo bản sao của tập tin ảnh, bạn nhấp chuột phải vào ảnh và chọn "Copy" (Sao chép). Nhấp chuột phải vào vùng trống trong cùng thư mục rồi chọn "Paste" (Dán) để tạo bản sao của ảnh đó.
 2. 2
  Mở ảnh trong Paint. Paint là phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí được cài sẵn trên mọi máy tính Windows. Nhấp chuột phải vào ảnh và chọn "Edit" (Chỉnh sửa) để mở tập tin trong Paint.
 3. 3
  Chọn toàn bộ ảnh. Nếu muốn thay đổi kích thước toàn bộ ảnh, hãy chọn toàn bộ bằng cách nhấn Ctrl+A. Bạn có thể nhấp vào nút "Select" (Chọn) trong tab Home và chọn "Select all" (Chọn tất cả). Bạn sẽ thấy đường nét đứt xuất hiện bao quanh viền ảnh.
 4. 4
  Nhấp chuột vào nút "Resize". Bạn sẽ thấy nút này ở tab Home, hoặc nhấn phím Ctrl+W. Đây là thao tác mở cửa sổ "Resize and Skew" (Thay đổi kích cỡ và mặt nghiêng).
 5. 5
  Sử dụng trường "Resize" để thay đổi kích thước ảnh. Bạn có thể chọn thay đổi kích thước bằng phần trăm hoặc điểm ảnh. Nếu chọn "Pixels" (điểm ảnh) bạn có thể nhập chính xác kích thước muốn thay đổi vào. Hoặc nhập phần trăm lớn hơn "100" để phóng to ảnh gốc.
  • Theo mặc định, Paint sẽ duy trì tỉ lệ ảnh, chỉ cần nhập giá trị vào 1 trường, phần mềm sẽ tự động tính toán trường còn lại. Như vậy ảnh sẽ không bị kéo giãn hay bóp méo trong quá thay đổi kích thước. Bạn có thể bỏ chọn mục "Maintain aspect ratio" (Duy trì tỉ lệ) nếu muốn tự nhập cả 2 trường Horizontal (Dọc) và Vertical (Ngang).
  • Phóng to ảnh so với bản gốc sẽ khiến ảnh bị mờ.
 6. 6
  Nhấp chuột vào "OK" để xem ảnh sau khi thay đổi kích thước. Sau khi nhấp chuột vào "OK", ảnh của bạn sẽ được thay đổi kích thước theo giá trị bạn nhập. Không có chức năng xem trước nên bạn cần phải áp dụng thay đổi để xem kết quả.
  • Nếu chưa hài lòng với kết quả, nhấn Ctrl+Z để hoàn tác thay đổi kích thước vừa thực hiện. Bạn có thể nhấp chuột vào nút "Undo" (Hoàn tác) ở ngay đầu trang.
 7. 7
  Kéo các cạnh để phù hợp với ảnh kích thước mới. Ảnh sẽ đổi kích thước nhưng các cạnh vẫn giữ nguyên kích thước gốc. Nhấp chuột và kéo hộp xung quanh các cạnh để điều chỉnh kích thước và loại bỏ khoảng trống màu trắng.
 8. 8
  Lưu ảnh đã thay đổi kích thước. Sau khi hài lòng với kích thước mới, bạn có thể lưu thay đổi tập tin. Chọn "Save As" (Lưu Dưới dạng) trong tab File (Tập tin) và chọn "JPEG picture" (Ảnh JPEG). Bạn có thể đặt tên tập tin và chọn vị trí lưu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Sử dụng Preview trong Mac OS X

 1. 1
  Tạo bản sao của tập tin ảnh. Tốt nhất là bạn nên sao lưu ảnh gốc trước khi thay đổi kích thước. Như vậy, bạn có thể chỉnh sửa lại nếu chưa hài lòng với kết quả. Chọn ảnh, nhấn phím Command+C Command+V để tạo một bản sao trong cùng thư mục.
 2. 2
  Mở ảnh trong ứng dụng Preview. Thường thì bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào ảnh là ảnh mặc định mở trong Preview. Nếu ảnh được mở trong ứng dụng khác, bạn có thể nhấp chuột phải và chọn "Open With" (Mở Với) và chọn "Preview".
 3. 3
  Nhấp chuột vào trình đơn Tools (Công cụ) và chọn "Adjust Size" (Điều chỉnh Kích thước). Đây là thao tác mở cửa sổ mới cho phép bạn điều chỉnh kích thước ảnh.
 4. 4
  Nhấp chuột vào trình đơn thả xuống để chọn đơn vị bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn "Pixels" (Điểm ảnh), "Percentage" (Phần trăm) và các đơn vị đo lường hình ảnh khác. Chọn "Pixels" cho phép bạn quyết định chính xác kích thước ảnh sau khi điều chỉnh.
 5. 5
  Nhập chiều ngang và chiều cao mới của ảnh. Hai trường này liên kết với nhau nên chỉ cần thay đổi một trường thì phần mềm sẽ tự tính toán trường còn lại. Như vậy ảnh sẽ không bị kéo giãn hay bóp méo. Nếu muốn tự do thay đổi cả hai trường, bạn bỏ chọn "Scale proportionally" (Tỷ lệ cân xứng) để bỏ liên kết giữa hai trường.
 6. 6
  Kiểm tra kích thước mới của tập tin. Bạn có thể xem kích thước mới ở dưới cùng cửa sổ trước khi áp dụng thay đổi. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn thay đổi kích thước ảnh để phù hợp với giới hạn dung lượng tải lên email hay các dịch vụ lưu trữ khác.
 7. 7
  Nhấp chuột vào "OK" để áp dụng thay đổi. Ảnh sẽ được thay đổi kích thước theo thiết lập bạn đặt. Nếu chưa hài lòng với kết quả, nhấn Command+Z để hoàn tác thay đổi và quay lại kích thước ban đầu.
 8. 8
  Lưu tập tin. Nếu đã hài lòng với kích thước ảnh mới, bạn có thể lưu thay đổi tập tin. Nhấp chuột vào trình đơn "File" (Tập tin) và chọn "save" (lưu) để lưu thay đổi.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Sử dụng iPhone, iPad hoặc iPod Touch

 1. 1
  Cài đặt ứng dụng cho phép bạn thay đổi kích thước ảnh. Trên thiết bị iOS không được cài sẵn tính năng thay đổi kích thước ảnh nhưng bạn có thể dùng ứng dụng trung gian để thực hiện nhiệm vụ đó. Bạn có thể tải các ứng dụng này trên App Store của thiết bị iOS. Sau đây là một số ứng dụng phổ biến:
  • Resize It
  • Image Resizer+
  • Desqueeze
 2. 2
  Mở ứng dụng và chọn ảnh muốn thay đổi kích thước. Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp phép truy cập ảnh. Đây là yêu cầu để ứng dụng có thể truy cập vào kho lưu trữ ảnh trên thiết bị của bạn. Tìm ảnh muốn thay đổi kích thước và mở ảnh.
 3. 3
  Nhấn vào nút "Resize" (Thay đổi Kích thước). Phần lớn các ứng dụng đều có nhiều công cụ, bao gồm cả thay đổi kích thước. Nhấn vào nút "Resize" để tiến hành thay đổi kích thước ảnh.
 4. 4
  Nhập kích thước mới của ảnh. Các ứng dụng khác nhau sẽ có giao diện khác nhau, tuy nhiên bạn có thể chọn kích thước có sẵn hoặc tự nhập độ phân giải theo ý mình. Chiều ngang và chiều dọc được liên kết với nhau để duy trì tỉ lệ của ảnh.
  • Nếu không sợ ảnh bị kéo giãn hoặc bóp méo, bạn có thể nhấp chuột vào chuỗi liên kết hoặc nút móc khóa để nhập các giá trị khác nhau cho từng trường.
 5. 5
  Lưu ảnh đã đổi kích vào camera roll. Sau khi điều chỉnh kích thước ảnh, nhấp chuột vào nút "Save" (Lưu) để lưu ảnh vào camera roll. Bạn có thể tìm trong ứng dụng Photos (Ảnh) tương tự như các ảnh khác trên thiết bị iOS.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Sử dụng thiết bị Android

 1. 1
  Tải ứng dụng có thể thay đổi kích thước ảnh. Thiết bị Android không có khả năng điều chỉnh kích thước ảnh nhưng có vô vàn ứng dụng khác có thể thực hiện nhiệm vụ đó giúp bạn. Bạn có thể tìm ứng dụng trên Google Play Store, thường được tải miễn phí. Sau đây là một số ứng dụng phổ biến:[2]
  • Photo & Picture Resizer
  • Resize Me!
  • Image Shrink
  • Reduce Photo Size
 2. 2
  Mở ứng dụng vừa tải về và cho phép nó truy cập vào kho ảnh. Khi khởi động ứng dụng lần đầu, bạn được yêu cầu cấp phép cho ứng dụng truy cập vào ảnh lưu trên máy. Đây là bước quan trọng để ứng dụng có thể tải ảnh lưu trên thiết bị.
 3. 3
  Mở ảnh muốn điều chỉnh kích thước. Sử dụng ứng dụng để chuyển đến vị trí ảnh cần điều chỉnh. Quá trình thực hiện trên mỗi thiết bị sẽ có chút khác biệt, thường thì bạn chọn "Select photo" (Chọn ảnh) trong trình đơn chính của ứng dụng để mở ảnh được lưu trữ trên thiết bị.
 4. 4
  Chọn công cụ điều chỉnh kích thước. Sau khi mở ảnh, bạn cần chọn công cụ "Resize" trong ứng dụng. Quá trình thực hiện tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng.
 5. 5
  Chọn kích thước ảnh mới. Bạn sẽ thấy kích thước gốc hiển thị theo đơn vị pixel và kích thước tập tin. Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn có thể chọn kích thước chỉnh sẵn hoặc tự điều chỉnh. Khi nhập kích thước tùy chỉnh, bạn chỉ cần nhập một giá trị, ứng dụng sẽ tự tính giá trị còn lại để duy trì tỉ lệ ảnh.
 6. 6
  Lưu ảnh đã đổi kích thước. Tùy thuộc vào ứng dụng mà ảnh được lưu tự động hoặc bạn cần nhấp chuột vào nút "Save" (Lưu). Ảnh gốc sẽ không thay đổi.
 7. 7
  Tìm ảnh đã thay đổi kích thước. Mỗi ứng dụng lại lưu ảnh vào một vị trí khác nhau. Thông thường, bạn có thể tìm ảnh bằng cách mở thư mục Pictures và truy cập thư mục có tên của ứng dụng. Hoặc bạn có thể chia sẻ ảnh giống các ảnh khác được lưu trên thiết bị.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Ảnh sẽ giảm chất lượng đáng kể nếu bạn phóng to ảnh. Tốt nhất bạn chỉ nên giảm kích thước ảnh. Khi phóng to ảnh, bạn đã kéo giãn điểm ảnh nên ảnh sẽ bị mờ và kém chất lượng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Tắt AirPlayHướng dẫn tắt và giới hạn AirPlay trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Boris Polissky
Cùng viết bởi:
Nhiếp ảnh gia
Bài viết này có đồng tác giả là Boris Polissky, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 21.202 lần.
Trang này đã được đọc 21.202 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo