Tải về bản PDF Tải về bản PDF

WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi các biểu tượng (icon) xuất hiện trên màn hình máy tính Windows, bạn có thể đổi sang hệ thống biểu tượng khác, tải xuống hoặc tự tạo icon cho riêng bạn. Ngoài ra, bạn có thể thêm những lối tắt tùy chỉnh của riêng mình vào màn hình máy tính, thay đổi các icon và thậm chí xóa đi mũi tên trên biểu tượng lối tắt.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:

Thay đổi hệ thống biểu tượng trên màn hình

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng màn hình Personalization (Cá nhân hóa) nằm trong trang Windows Settings.
  • Bạn cũng có thể truy cập trang này bằng cách nhấp chuột phải vào khoảng trống trên màn hình rồi chọn Personalization từ trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Themes (Chủ đề) nằm bên trái cửa sổ Personalization.
 5. 5
  Nhấp vào liên kết Desktop icon settings (Thiết lập biểu tượng màn hình) nằm phía trên bên phải trang Themes. Cửa sổ Desktop Icon Settings sẽ hiện ra.
  • Nếu bạn chưa chỉnh sửa để tạo ra chủ đề nào, liên kết này sẽ nằm giữa trang, ngay bên dưới đề mục "Related Settings" (Thiết lập Liên quan).
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Get more themes in the Store (Chọn nhiều chủ đề hơn trong Cửa hàng) bên dưới đề mục "Apply a theme" (Áp dụng một chủ đề) để tìm thêm chủ đề màn hình. Một số chủ đề sẽ thay đổi sự xuất hiện của các biểu tượng trên màn hình.
 6. 6
  Nhấp chọn biểu tượng mà bạn muốn thay đổi.
  • Ví dụ, bạn có thể nhấp vào This PC hoặc Recycle Bin.
  • Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu/bỏ đánh dấu ở ô bên cạnh tên biểu tượng ở đầu cửa sổ để thêm/loại bỏ icon trên màn hình.
  • Tích vào ô "Allow themes to change desktop icons" (Cho phép chủ đề thay đổi biểu tượng màn hình) trên cửa sổ này để bật những thay đổi của chủ đề liên quan đến icon.
 7. 7
  Nhấp vào Change Icon (Thay đổi Biểu tượng) nằm gần cuối cửa sổ.
 8. 8
  Chọn một biểu tượng. Có hai loại biểu tượng khác nhau:
  • System icon (Biểu tượng theo Hệ thống) – Nhấp vào một icon trên cửa sổ.
  • Custom icon (Biểu tượng Tùy chỉnh) – Nhấp vào Browse (Duyệt tìm), sau đó nhấp vào thư mục chứa những icon của bạn từ cửa sổ bên tay trái. Chọn biểu tượng mà bạn muốn sử dụng rồi nhấp Open (Mở).
 9. 9
  Nhấp vào OK. Biểu tượng mà bạn chọn sẽ được gán cho chương trình trên màn hình.
 10. 10
  Nhấp vào Apply (Áp dụng), sau đó nhấp OK để xác nhận quyết định và thay đổi icon chương trình trên màn hình thành biểu tượng mà bạn chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:

Thay đổi biểu tượng lối tắt và thư mục

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào thư mục Desktop (Màn hình) nằm trong cột tác vụ bên trái của cửa sổ File Explorer.
 4. 4
  Nhấp vào icon lối tắt hay thư mục. Biểu tượng lối tắt có một ô nhỏ màu trắng với mũi tên nằm phía bên dưới, góc trái icon.
  • Bạn không thể thay đổi những biểu tượng của tập tin cụ thể (như Notepad hay tệp .exe) bằng cách này.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Home (Trang chủ) ở góc trên bên trái cửa sổ File Explorer. Một thanh công cụ sẽ hiện ra đầu cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào khung Properties (Thuộc tính) màu trắng với dấu tích màu đỏ, nằm trong phần "Open" của thanh công cụ.
  • Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng trên màn hình và chọn Properties để mở bảng chọn này.
 7. 7
  Mở cửa sổ "Change Icon" của biểu tượng. Quá trình này khác nhau tùy vào loại icon mà bạn đang chỉnh sửa:
  • Với lối tắt – Nhấp vào thẻ Shortcut đầu cửa sổ Properties, sau đó chọn Change Icon (Thay đổi Biểu tượng) ở gần cuối cửa sổ.
  • Với thư mục – Nhấp vào thẻ Customize (Tùy biến) ở đầu cửa sổ Properties, sau đó chọn Change Icon nằm gần cuối cửa sổ.
 8. 8
  Chọn icon. Có hai loại biểu tượng khác nhau:
  • System icon – Nhấp vào một icon trên cửa sổ.
  • Custom icon – Nhấp vào Browse, sau đó nhấp vào thư mục chứa các icon của bạn từ cửa sổ bên tay trái. Chọn biểu tượng mà bạn muốn sử dụng rồi nhấp Open.
 9. 9
  Nhấp vào OK. Biểu tượng mà bạn chọn sẽ được gán cho chương trình trên màn hình.
 10. 10
  Nhấp vào Apply, sau đó nhấp OK để xác nhận quyết định và thay đổi icon ban đầu trên màn hình thành biểu tượng mà bạn chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:

Tải biểu tượng

 1. 1
  Mở một trình duyệt web. Microsoft Edge là trình duyệt chính thức của hệ điều hành Windows 10, tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng Google Chrome, Firefox, Opera, hay Internet Explorer.
 2. 2
  Tìm kiếm biểu tượng Windows.download windows desktop icons hay tải biểu tượng màn hình máy tính trong thanh địa chỉ trình duyệt và nhấn Enter.
  • Bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập tên chương trình (ví dụ, windows my computer icon hay biểu tượng my computer windows), hoặc sử dụng loại tệp icon (ICO chẳng hạn).
 3. 3
  Tải xuống biểu tượng mong muốn. Nhấp vào một trang có chứa biểu tượng và nhấp chuột vào nút Download hay Tải xuống. Icon sẽ được lưu về máy tính.
  • Nếu tải xuống nhiều biểu tượng cùng lúc, có thể bạn phải giải nén các icon vào một thư mục thông thường trước khi tiếp tục.
 4. 4
 5. 5
  Nhấp vào thư mục Desktop nằm bên trái cửa sổ File Explorer.
 6. 6
  Nhấp chọn thư mục biểu tượng của bạn.
  • Nếu bạn chỉ tải xuống một icon thì hãy chọn icon đó.
 7. 7
  Nhấp vào thẻ Home nằm ở góc trên bên trái cửa sổ File Explorer.
 8. 8
  Nhấp vào Move to (Di chuyển đến) nằm trong mục "Organize" (Tổ chức) của thanh công cụ đầu cửa sổ File Explorer.
 9. 9
  Nhấp vào thư mục Pictures (Hình ảnh) ở gần giữa cửa sổ bật lên.
  • Bạn có thể chọn một thư mục bất kỳ nếu như không muốn lưu các biểu tượng trong Pictures.
 10. 10
  Nhấp vào Move (Di chuyển) để gửi các biểu tượng đến một thư mục mà bạn sẽ không di dời hay xóa đi.
 11. 11
  Thay đổi icon một chương trình bằng những biểu tượng mà bạn đã tải. Duyệt tìm và chọn một biểu tượng từ trong thư mục Pictures để thực hiện việc thay đổi.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:

Tạo biểu tượng

 1. 1
 2. 2
  paint trong bảng chọn Start, sau đó nhấn Enter. Đảm bảo rằng bạn không nhấn Enter cho đến khi biểu tượng Paint (trông như một bảng màu) hiện ra đầu cửa sổ Start.
 3. 3
  Nhấp vào nút File màu xanh dương, nằm ở góc trên bên trái cửa sổ Paint.
 4. 4
  Nhấp vào tác vụ Open nằm trong bảng chọn File. Một cửa sổ duyệt tìm tập tin sẽ mở ra.
  • Nếu bạn thích vẽ bằng Paint để tự tạo biểu tượng, hãy bỏ qua bước này và tiến hành bản vẽ của bạn.
 5. 5
  Chọn một hình ảnh. Có thể bạn phải nhấp vào một vị trí trong cửa sổ Open phía bên trái (ví dụ như Pictures) để tìm hình ảnh mà bạn muốn mở.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đang tự vẽ icon cho riêng mình.
 6. 6
  Nhấp vào Open. Hình ảnh của bạn sẽ được mở ra trong cửa sổ Paint.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đang tự vẽ icon cho riêng mình.
 7. 7
  Nhấp vào File lần nữa. Thẻ này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ Paint.
 8. 8
  Chọn Save as (Lưu dưới dạng) nằm gần đầu bảng chọn File.
 9. 9
  Nhấp vào tùy chọn BMP picture nằm bên phải nút Save as. Cửa sổ Save As sẽ hiện ra để bạn có thể nhập tên tệp.
 10. 10
  Gõ tên tập tin vào, theo sau là đuôi .ico. Điều này nhằm đảm bảo tập tin của bạn sẽ được lưu dưới dạng tệp biểu tượng.
  • Ví dụ, bạn có thể đặt tên file là "shortcut.ico".
 11. 11
  Nhấp vào một thư mục để lưu tập tin vào. Duyệt tìm thư mục trong khung phía bên trái cửa sổ Save As.
  • Thư mục Pictures là một nơi an toàn để lưu tệp lối tắt của bạn.
 12. 12
  Nhấp vào Save ở cuối cửa sổ. Biểu tượng của bạn sẽ được lưu vào thư mục mong muốn.
 13. 13
  Thay đổi icon một chương trình bằng biểu tượng mà bạn đã tạo. Duyệt tìm và chọn biểu tượng tùy chỉnh của bạn từ trong thư mục mà bạn đã lưu.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:

Thêm lối tắt vào màn hình

 1. 1
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào thư mục Desktop nằm bên trái cửa sổ File Explorer.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Home nằm phía trên, bên phải cửa sổ File Explorer.
 5. 5
  Nhấp vào New item (Mục mới) nằm trong phần "New" (Mới) của thanh công cụ đầu cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào tùy chọn Shortcut (Lối tắt) từ trong trình đơn thả xuống New item. Một cửa sổ với các tùy chọn dành cho lối tắt mới sẽ hiện ra.
 7. 7
  Nhấp vào nút Browse nằm giữa trang. Một cửa sổ sẽ bật ra.
 8. 8
  Cuộn xuống và nhấp vào thư mục của chương trình hoặc tập tin. Chẳng hạn, nếu chương trình hay tệp nằm trong thư mục Documents (Tài liệu), bạn phải nhấp vào My Documents (Tài liệu Của tôi).
  • Có thể bạn phải đi đến nhiều thư mục khác nhau để tìm chương trình hay tập tin cho mục mà bạn muốn tạo lối tắt.
 9. 9
  Nhấp OK để thiết lập đối tượng lối tắt trên màn hình làm mục mà bạn chọn.
  • Nếu bạn đổi tên hay di chuyển biểu tượng màn hình đến một thư mục mới, lối tắt của bạn sẽ không còn hiệu lực.
 10. 10
  Nhấp vào Next (Tiếp theo) sau đó nhập một cái tên. Tên mặc định cho lối tắt sẽ giống với tên của chương trình đó.
 11. 11
  Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Lối tắt trong thư mục mà bạn chọn sẽ được tạo.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:

Xóa mũi tên khỏi biểu tượng lối tắt

 1. 1
 2. 2
  regedit vào trong cửa sổ Start. Chương trình "regedit" sẽ xuất hiện đầu cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp vào chương trình regedit với biểu tượng nhiều khối màu xanh dương nằm đầu cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp Yes khi được nhắc. Cửa sổ Registry Editor (Trình biên tập Đăng ký) sẽ mở ra.
 5. 5
  Điều hướng đến thư mục Explorer. Tiến hành như sau:
  • Mở rộng HKEY_LOCAL_MACHINE bằng cách nhấp vào V nằm bên trái đề mục. Thư mục này nằm phía trên, bên trái cửa sổ Registry Editor.
  • Mở rộng SOFTWARE.
  • Mở rộng Microsoft.
  • Mở rộng Windows.
  • Mở rộng CurrentVersion.
  • Nhấp vào Explorer.
 6. 6
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) ở góc trên bên trái cửa sổ Registry Editor.
 7. 7
  Chọn New, sau đó nhấp vào Key. "Key" mới trông như một thư mục sẽ được tạo trong cột thư mục, ngay bên dưới thư mục Explorer.
 8. 8
  Shell Icons vào tên key, sau đó nhấn Enter để đổi tên key.
  • Bạn phải chắc rằng mình nhập chính xác tên được nêu ở đây.
 9. 9
  Nhấp vào thẻ Edit ở góc trên bên trái cửa sổ.
 10. 10
  Chọn New, sau đó nhấp vào String Value (Chuỗi Giá trị) để tạo mã cho mục mới trong key Shell Icons.
 11. 11
  29 rồi nhấn Enter để đổi tên chuỗi giá trị.
 12. 12
  Nhấp đúp vào chuỗi giá trị 29. Cửa sổ chỉnh sửa Edit String sẽ hiện ra.
 13. 13
  %windir%\System32\shell32.dll,-50 vào vùng dữ liệu Value nằm dưới cùng cửa sổ "Edit String".
 14. 14
  Nhấp OK để lưu lại chỉnh sửa của bạn vào hệ thống đăng ký.
 15. 15
  Khởi động lại máy tính. Sau khi máy tính khởi động lại, bạn sẽ không còn nhìn thấy dấu mũi tên ở góc dưới bên trái các icon trên màn hình.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khi tải icon về máy, bạn không nên chọn những biểu tượng phải trả phí.
 • Một số chủ đề sẽ thay đổi những icon màn hình. Để bật tính năng này, bạn mở cửa sổ Desktop Icon Settings từ trong bảng tùy chọn Personalization, sau đó tích vào ô "Allow themes to change desktop icons" rồi nhấp OK.
 • Bạn có thể tìm những chủ đề dành cho hệ điều hành Windows 10 trong trong Store, một ứng dụng cửa hàng được cài đặt sẵn trên Windows 10.

Cảnh báo

 • Nếu bạn di chuyển hay xóa một tệp icon, chương trình đang sử dụng file đó sẽ ngừng hiển thị biểu tượng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Tải ứng dụng trên Windows 7Tải ứng dụng trên Windows 7
Xem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tínhXem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tính
Thay đổi kích thước thanh taskbar trên WindowsThay đổi kích thước thanh taskbar trên Windows
Mở thư mục trong CMDMở thư mục trong Command Prompt (CMD)
Cài đặt macOS trên máy tính dành cho WindowsCài đặt macOS trên máy tính dành cho Windows
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Mở Windows ExplorerMở Windows Explorer
Kích hoạt Turbo Boost trên I5Kích hoạt Turbo Boost trên I5
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 11.757 lần.
Trang này đã được đọc 11.757 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo