Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi hình nền của trình duyệt Google Chrome. Nếu dùng trình duyệt Google Chrome phiên bản mới, bạn có thể sử dụng thực đơn Cài đặt (Settings) của trang New Tab (Tab mới) để tải ảnh lên hoặc chọn ảnh từ thư viện của Google. Bạn cũng có thể thêm chủ đề cho Google Chrome từ thực đơn Cài đặt của trình duyệt.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng trang New Tab

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  Google Chrome.
  Nhấp hoặc nhấp đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng Chrome. Biểu tượng này trông giống như một quả bóng màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh biển.
  • Nếu chưa cập nhật phiên bản Chrome mới nhất, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải, sau đó chọn Help (Trợ giúp), nhấp vào About Google Chrome (giới thiệu về Google Chrome), nhấp vào Update (Cập nhật) và nhấp vào Relaunch (Khởi động lại) khi được yêu cầu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Mở một tab mới nếu cần. Nếu Google Chrome không ở trang New Tab (Tab mới), bạn hãy mở một tab mới bằng cách nhấp vào biểu tượng ở phía bên phải của tab ngoài cùng bên phải trên đầu cửa sổ trình duyệt.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng "Settings" (Cài đặt)
  Tiêu đề ảnh Android7settings.png
  .
  Biểu tượng này nằm ở góc dưới bên phải của trang. Một thực đơn pop-up sẽ hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào Upload an image (Tải ảnh lên). Tùy chọn này nằm trong thực đơn pop-up. Cửa sổ tập tin File Explorer (Windows) hoặc Finder (Mac) sẽ hiển thị.
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Chrome backgrounds (Nền trong Chrome) trong thực đơn nếu muốn sử dụng một hình nền chính thức của Chrome.
 5. 5
  Chọn một hình ảnh. Bạn sẽ đi đến vị trí tập tin có chứa hình ảnh mà mình muốn tải lên, sau đó nhấp chuột một lần vào hình ảnh để chọn.
  • Nếu sử dụng thực đơn Chrome backgrounds (Nền trong Chrome), bạn chỉ cần nhấp chuột một lần vào hình ảnh muốn chọn.
 6. 6
  Nhấp vào Open (Mở). Tùy chọn này nằm ở cuối cửa sổ tập tin. Thao tác này sẽ thêm hình ảnh được chọn vào nền của trang New Tab.
  • Nếu dùng hình ảnh từ Chrome backgrounds, bạn sẽ nhấp vào nút Done (Xong) ở cuối cửa sổ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Thêm chủ đề

 1. 1
  Mở
  Tiêu đề ảnh Android7chrome.png
  Google Chrome.
  Nhấp hoặc nhấp đúp chuột vào biểu tượng của ứng dụng Chrome. Biểu tượng này trông giống như một quả bóng màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh biển.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của cửa sổ Chrome. Một thực đơn thả xuống sẽ hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) trong thực đơn thả xuống. Trang Cài đặt sẽ được mở ra.
 4. 4
  Kéo xuống và nhấp vào Themes (Chủ đề). Tùy chọn này nằm ở trên cùng trong nhóm tùy chọn "Appearance" (Hình thức).
 5. 5
  Chọn một chủ đề cho hình nền. Bạn sẽ duyệt qua danh sách các chủ đề cho đến khi tim được chủ đề yêu thích, sau đó nhấp chuột vào tên chủ đề đó để chọn.
 6. 6
  Nhấp vào nút Add to Chrome (Thêm vào Chrome). Nút màu xanh biển này nằm ở đầu trang chủ đề. Chủ đề đã chọn sẽ được cài đặt vào trình duyệt; bạn chọn chủ đề nào thì phía trên cửa sổ trình duyệt Chrome sẽ thay đổi và hiển thị một phần của chủ đề đó.
  • Nếu phía trên cửa sổ Chrome không thay đổi, bạn hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải tab ngoài cùng để mở một tab mới. Bạn sẽ thấy chủ đề đã chọn hiển thị ở đây.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tự tạo ra chủ đề của riêng mình nếu không thích các chủ đề trong cửa hàng Chrome trực tuyến.

Cảnh báo

 • Nếu sử dụng Chrome trên máy tính của công ty hoặc trường học thì có thể bạn sẽ không thay đổi được hình nền hay chủ đề do quyền quản lý bị giới hạn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sử dụng Tinder

Cách để

Tạo tên người dùng độc đáo

Cách để

Tìm email lưu trữ trên Gmail

Cách để

Thay đổi độ nhạy chuột

Cách để

Dùng Máy tính không cần chuột

Cách để

Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng

Cách để

Viết email cho giảng viên

Cách để

Tìm bình luận của bạn bè trên Facebook

Cách để

Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy

Cách để

Thêm phông chữ vào Photoshop

Cách để

Thay đổi tài khoản Gmail mặc định

Cách để

Thu nhỏ màn hình trên máy tính

Cách để

Xóa lượt thích trên Facebook

Cách để

Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 18.915 lần.
Trang này đã được đọc 18.915 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo