Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Để thay đổi độ phân giải của Mac, hãy nhấp vào trình đơn Apple → System Preferences (Tùy chọn hệ thống) → Display (Hiển thị) → Scaled (Tỉ lệ) → chọn độ phân giải hoặc tỉ lệ màn hình mà bạn muốn sử dụng.

Phần 1
Phần 1 của 2:
Thay đổi độ phân giải màn hình

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Display. Nếu như không thấy tùy chọn này, bạn cần nhấp vào nút Show All (Hiển thị tất cả) ở đầu cửa sổ System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào nút radio Scaled.
 5. 5
  Nhấp đúp vào tùy chọn độ phân giải mà bạn muốn sử dụng. Tùy chọn "Larger text" cũng tương tự như độ phân giải thấp, còn "More space" nghĩa là độ phân giải cao.[1]
  Quảng cáo

Phần 2
Phần 2 của 2:
Mở ứng dụng trong chế độ độ phân giải thấp

 1. 1
  Thoát ra nếu ứng dụng đang mở sẵn. Tiến hành bằng cách nhấp vào tên ứng dụng trong thanh trình đơn và chọn Quit (Thoát).
  • Có thể bạn cần bật chế độ Low Resolution (Độ phân giải thấp) đối với những ứng dụng không hiển thị đúng cách trên màn hình Retina.
 2. 2
  Nhấp vào màn hình desktop. Finder sẽ trở thành chương trình hoạt động.
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn Go (Truy cập).
 4. 4
  Nhấp vào Applications (Ứng dụng).
 5. 5
  Nhấp vào ứng dụng mà bạn chọn, ứng dụng sẽ được tô sáng.
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn File (Tập tin).
 7. 7
  Nhấp vào Get Info (Thông tin).
 8. 8
  Nhấp vào ô Open in Low Resolution (Mở trong chế độ độ phân giải thấp).
 9. 9
  Đóng khung Get Info.
 10. 10
  Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng để mở. Ứng dụng sẽ mở ra trong chế độ độ phân giải thấp.[2]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Trang này đã được đọc 791 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo