Nhiều người nghĩ “độ nhạy của chuột” là tốc độ di chuyển của trỏ chuột khi tương tác với chuột hay trackpad. Tuy nhiên, nếu bạn là game thủ và sở hữu một con chuột cao cấp hơn (và đắt tiền hơn!), bạn sẽ hiểu độ nhạy chuột là độ chính xác được quyết định bởi chỉ số DPI (dots-per-inch). Chỉ số DPI càng cao thì trỏ chuột di chuyển càng nhanh, mặc dù giảm chỉ số DPI sẽ tăng độ chính xác (đặc biệt hữu dụng trong khi chơi game). Hãy học cách thay đổi tốc độ con trỏ trên mọi con chuột hay trackpad, cũng như cách điều chỉnh DPI trên chuột chuyên để chơi game.

Phương pháp 1 của 4:
Thay đổi tốc độ chuột trên Windows

 1. 1
  Nhấn phím Win+S để mở công cụ tìm kiếm, sau đó gõ mouse. Thao tác thực hiện trên các phiên bản Windows cũng tương tự nhau. Cách nhanh nhất để mở phần thiết lập chuột là sử dụng tính năng tìm kiếm.
 2. 2
  Nhấp chuột vào “Mouse & Touchpad Settings” (Thiết lập Chuột & Bàn di cảm ứng) trong kết quả tìm kiếm.[1] Ở các phiên bản Windows cũ, tên tùy chọn có thể là “Thay đổi thiết lập chuột” hoặc “Thay đổi hiển thị trỏ chuột hoặc tốc độ”.
 3. 3
  Nhấp chuột vào “Additional mouse options” (Tùy chọn chuột bổ sung). Có thể bạn phải kéo xuống dưới cửa sổ hiện tại để tìm đường dẫn.
 4. 4
  Nhấp chuột vào tab “Pointer Options” (Tùy chọn Trỏ chuột). Đây là tab để bạn điều chỉnh tốc độ trỏ chuột, hay nhiều người gọi là “độ nhạy chuột”.
 5. 5
  Di chuyển thanh trượt “Motion” (Chuyển động) để điều chỉnh tốc độ trỏ chuột. Kéo trỏ chuột sang bên phải để tăng tốc độ/độ nhạy. Kéo sang bên trái để giảm tốc độ và tăng độ chính xác.[2]
 6. 6
  Tích vào hộp thoại “Enhance Pointer Precision” (Tăng độ chính xác của trỏ chuột). Tùy chọn này điều chỉnh chỉ số DPI (Dots Per Inch) để phù hợp với tốc độ di chuyển của trỏ chuột.[3] Tùy chọn này giúp bạn kiểm soát trỏ chuột tốt hơn, tốc độ di chuyển sẽ khớp với tốc độ đưa tay (hoặc ngón tay, nếu bạn dùng trackpad).
  • Nếu dùng chuột để chơi game, thiết lập này sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác khi chơi game. Game thủ KHÔNG thường sử dụng chức năng này.[4]
 7. 7
  Điều chỉnh tốc độ nhấp đúp chuột. Nếu thích, bạn có thể thay đổi tốc độ nhấp đúp chuột. Nhấp chuột vào tab “Buttons” (Nút) và di chuyển thanh trượt về phía “Slow” (Chậm) hoặc “Fast” (Nhanh).
  • Kiểm tra thiết lập bằng cách nhấp đúp chuột vào thư mục thử nghiệm màu vàng ở bên phải thanh trượt.
  • Nhấp chuột vào “Apply” (Áp dụng) khi đã hài lòng với các thiết lập.
 8. 8
  Nhấp đúp chuột vào “OK” để lưu thiết lập. Bạn có thể quay lại màn hình này bất kỳ lúc nào để cập nhật thiết lập cho chuột.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Thay đổi tốc độ chuột trên Mac

 1. 1
  Mở trình đơn Apple và chọn “System Preferences” (Tùy chỉnh Hệ thống). Bạn có thể thay đổi tốc độ di chuyển chuột bằng cách di chuyển chuột (hoặc di chuyển ngón tay trên trackpad) trong System Preferences. [5]
 2. 2
  Chọn “Mouse” (Chuột) trong trình đơn “View” (Hiển thị) ở ngay đầu màn hình. Ở mục này, bạn có thể điều chỉnh nhiều thiết lập sao cho phù hợp với nhu cầu.
  • Nếu sử dụng trackpad trên máy tính xách tay, chọn “Trackpad” thay vì “Mouse” trong trình đơn “View”.[6] Các bước thiết lập còn lại giống nhau.
 3. 3
  Tới tab “Point & Click” (Trỏ & Nhấp chuột).
 4. 4
  Kéo thanh trượt “Tracking Speed” (Theo dõi Tốc độ) sang trái hoặc phải. Di chuyển thanh trượt sang phải để tăng tốc độ trỏ chuột, tăng độ nhạy khi chạm trackpad. Kéo thanh trượt sang trái để giảm tốc độ, tăng độ chính xác nhưng giảm độ nhạy khi chạm.
 5. 5
  Di chuyển thanh trượt “Double-click” (Nhấp đúp chuột) để tăng hoặc giảm tốc độ nhấp đúp chuột. Tùy chọn này không xuất hiện trên toàn bộ hệ thống. Nếu thấy tốc độ nhấp đúp chuột quá nhanh, bạn có thể di chuyển thanh trượt sang trái để giảm tốc độ nhấp đúp chuột. Nếu bạn nhấp chuột nhanh nhưng hệ thống lại không đáp ứng kịp tốc độ, hãy kéo thanh trượt sang phải.
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút Exit (Thoát) màu đỏ khi hoàn thành. Đây là thao tác lưu và áp dụng thiết lập mới. Bạn có thể quay lại trình đơn này bất kỳ lúc nào để điều chỉnh thiết lập.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Thay đổi độ nhạy chuột trên Ubuntu

 1. 1
  Vào thiết lập System (Hệ thống). Nhấn phím Super (Windows) và gõ "Settings" (Thiết lập).
 2. 2
  Nhấp chuột vào "mouse and trackpad" (chuột và trackpad).
 3. 3
  Ở dưới cùng, kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm độ nhạy.
 4. 4
  Đóng cửa sổ sau khi hoàn thành.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Điều chỉnh DPI trên chuột chơi game

 1. 1
  Tìm nút “DPI” trên chuột. Nếu tìm được, hãy nhấn nút này để tăng (tốc độ nhấp chuột nhanh hơn) hoặc giảm (tốc độ nhấp chuột chậm hơn) độ nhạy chuột. Chỉ số DPI mới (ví dụ 800, 1200, v.v) sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính hoặc màn LCD của chuột.[7]
  • Để giảm tốc độ DPI, tiếp tục ấn nút cho tới khi chỉ số DPI giảm xuống con số thấp nhất có thể (ví dụ 400 DPI).
  • Không có chỉ DPI nào “được khuyến nghị” vì nó phụ thuộc vào sở thích. Ban đầu, hãy thiết lập chỉ số gần bằng chiều dài độ phân giải màn hình.[8] Ví dụ, nếu màn hình có độ phân giải 1920 x 1080, hãy thử thiết lập DPI về giá trị gần nhất với 1080. Nếu muốn nhanh hơn hoặc chính xác hơn, hãy điều chỉnh dần dần.
 2. 2
  Cài đặt phần mềm đi kèm với chuột. Nếu bạn mua chuột có dán nhãn “gaming” (chơi game) hoặc “độ chính xác” thì nó thường đi kèm phần mềm riêng để điều chỉnh thiết lập DPI (độ nhạy). Bạn có thể thay đổi DPI trong phần mềm đó.
  • Bạn có thể tải phần mềm từ trang web của nhà sản xuất. Truy câp trang (e.g., www.logitech.com) và chuyển tới trang của nhà sản xuất con chuột bạn đang sử dụng. Tìm đường dẫn tải phần mềm tương thích với hệ điều hành.
  • Nếu không có phần mềm khả dụng cho chuột, hãy áp dụng phương pháp Thay đổi tốc độ trỏ chuột trên Windows hoặc Thay đổi tốc độ trỏ chuột trên Mac. Bạn không thể thay đổi DPI nhưng có thể tăng hoặc giảm tốc độ trỏ chuột.
 3. 3
  Tìm mục “Sensitivity” (Độ nhạy) hoặc “Pointer Settings” (Thiết lập trỏ chuột) trong phần mềm đi kèm. Tên hiển thị và vị trí các tùy chọn này có thể thay đổi tùy theo mẫu sản phẩm và nhà sản xuất.
 4. 4
  Chọn thiết lập DPI trong các tùy chọn được cung cấp. Tùy thuộc vào sản phẩm bạn sử dụng mà có thể thấy một trình đơn thả xuống chứa các giá trị DPI (ví dụ 800, 1600, v.v) hoặc thanh trượt. Tăng giá trị DPI làm tăng tốc độ trỏ chuột và giảm độ chính xác.
  • Không tồn tại giá trị “DPI lý tưởng” vì nó phụ thuộc vào sở thích. Bạn có thể điều chỉnh giá trị DPI gần bằng chiều dọc độ phân giải màn hình.[9] Nếu màn hình có độ phân giải 1920 x 1080, hãy thử thiết lập DPI là 1200 (hoặc giá trị gần nhất với 1080).
 5. 5
  Nhấp chuột vào “Save” (Lưu) hoặc “OK” để kiểm tra thiết lập. Mở trò chơi hoặc ứng dụng bạn hay dùng nhất và đảm bảo mức độ kiểm soát chuột đã đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bạn có thể mở phần mềm này bất kỳ lúc nào để điều chỉnh thiết lập.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nhiều game trên máy tính cho phép bạn điều chỉnh độ nhạy của chuột từ bảng điều khiển trong game.[10] Hãy tìm trình đơn “Controls” (Điều khiển) hoặc “Settings” (Thiết lập) trong game.
 • Nếu vẫn gặp khó khăn khi dùng chuột sau khi đã điều chỉnh độ nhạy, nhiều khả năng phía dưới con chuột bị bám bụi. Thường xuyên vệ sinh chuột, bạn có thể tháo rời con lăn ra để vệ sinh (nếu có).[11]
 • Không sử dụng chuột trên mặt phẳng gương hoặc kính.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sử dụng Tinder

Cách để

Tạo tên người dùng độc đáo

Cách để

Tìm email lưu trữ trên Gmail

Cách để

Dùng Máy tính không cần chuột

Cách để

Tìm bình luận của bạn bè trên Facebook

Cách để

Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy

Cách để

Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm

Cách để

Viết email cho giảng viên

Cách để

Thay đổi quốc gia trên YouTube

Cách để

Thay đổi hình nền Google

Cách để

Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng

Cách để

Thêm phông chữ vào Photoshop

Cách để

Bỏ theo dõi mọi người trên Instagram

Cách để

Thu nhỏ màn hình trên máy tính
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 80.447 lần.
Trang này đã được đọc 80.447 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo