Bạn có thể thay đổi địa chỉ email chính cho tài khoản Microsoft từ trang Profile (Hồ sơ) bằng cách sử dụng trình duyệt web. Mặc dù bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email ngay trên Windows, nhưng bí danh chính của tài khoản chỉ thay đổi được bằng cách truy cập trang Microsoft Account (Tài khoản Microsoft).[1]

Các bước

 1. 1
  Truy cập https://account.microsoft.com/profile/ bằng trình duyệt web. Nếu được nhắc, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Sign in (Đăng nhập).
 2. 2
  Nhấp vào Manage how you sign in to your account (Quản lý cách mà bạn đăng nhập tài khoản). Mục này nằm bên phải ảnh hồ sơ.
 3. 3
  Nhấp vào Add Email (Thêm email). Nút này nằm bên dưới phần "Account" (Tài khoản).
  • Microsoft gọi những email hoặc số điện thoại thay thế là bí danh (alias). Nếu thấy từ này thì đây chính là nội dung mà bạn đang quan tâm.
 4. 4
  Chọn giữa bí danh Microsoft mới (new) hoặc hiện có (existing).
 5. 5
  Nhập địa chỉ email. Để tạo địa chỉ email mới, bạn sẽ cần nhập tên email và chọn dịch vụ thư điện tử từ trong trình đơn. Nếu muốn sử dụng địa chỉ email hiện có, hãy nhập địa chỉ đầy đủ vào trường văn bản.
 6. 6
  Nhấp vào Add Alias (Thêm bí danh). Bạn sẽ trở lại trang hồ sơ với bí danh mới được liệt kê trong danh sách địa chỉ email.
 7. 7
  Nhấp vào Make Primary (Đặt làm chính). Tùy chọn này sẽ hiện ra cạnh mỗi bí danh của tài khoản (trừ bí danh chính hiện tại). Địa chỉ mà bạn chọn sẽ hiện ra cạnh ảnh đại diện khi bạn đăng nhập tài khoản.
  Quảng cáo

Lời khuyên

Bài viết wikiHow có liên quan

Tắt AdblockTắt Adblock
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Kết nối PC với mạngKết nối PC với mạng
Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang webKhắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sử dụng PadletSử dụng Padlet
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 75 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo