Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đôi khi bạn muốn thay đổi địa chỉ MAC của bộ điều hợp mạng. Địa chỉ MAC (Media Access Control address (địa chỉ Quản lý Truy cập Phương tiện)) là mã nhận dạng duy nhất được sử dụng để xác định máy tính của bạn trong mạng. Việc thay đổi địa chỉ MAC giúp bạn chẩn đoán các vấn đề mạng hoặc thay đổi tên. Đọc Bước 1 bên dưới để tìm hiểu cách thay đổi địa chỉ MAC trên Windows.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng Device Manager (Trình quản lý Thiết bị)

 1. 1
  Mở Device Manager. Bạn có thể truy cập Device Manager từ Control Panel (Bảng Điều khiển). Tùy chọn này nằm trong mục System and Security (Hệ thống và Bảo mật) nếu bạn cài đặt hiển thị theo Category (Danh mục).
 2. 2
  Mở rộng mục Network Adapters (Bộ điều hợp Mạng). Trong mục Device Manager, bạn sẽ thấy danh sách các phần cứng được cài đặt trên máy tính. Chúng được sắp xếp theo danh mục. Mở rộng mục Network Adapters để xem các bộ điều hợp mạng đã được cài đặt.
  • Nếu không dám chắc mình đang sử dụng bộ điều hợp nào, bạn hãy đọc Bước 1 ở đầu bài viết này để tìm phần Description (Miêu tả) của thiết bị.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp. Chọn Properties (Đặc tính) từ trình đơn để mở cửa sổ Properties của bộ điều hợp mạng.
 4. 4
  Nhấp chuột vào tab Advanced (Nâng cao). Tìm danh mục "Network Address" (Địa chỉ mạng) hoặc "Locally Administered Address" (Địa chỉ được quản lý cục bộ). Tô đậm và bạn sẽ thấy trường "Value" (Giá trị) bên phải. Nhấp chuột vào nút radio để kích hoạt trường "Value".
  • Không phải bộ điều hợp mạng nào cũng áp dụng được cách này. Nếu không tìm thấy các danh mục trên, bạn phải sử dụng một trong các phương pháp còn lại trong bài viết này để thay đổi địa chỉ MAC.
 5. 5
  Nhập địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC gồm 12 giá trị, không chứa dấu gạch ngang hay dấu hai chấm. Ví dụ, nếu muốn đặt địa chỉ MAC là "2A:1B:4C:3D:6E:5F", bạn chỉ cần nhập "2A1B4C3D6E5F".
 6. 6
  Khởi động lại máy tính để kích hoạt thay đổi. Bạn có thể tắt rồi kích hoạt lại bộ điều hợp trên Windows để áp dụng thay đổi mà không cần khởi động lại máy tính. Nếu chỉ kéo thanh trượt Wi-Fi's On/Off (Bật/Tắt) tương tự như trênThinkPads và VaiOs, bạn sẽ không thể tắt/bật card một cách thỏa đáng.
 7. 7
  Kiểm tra xem thay đổi đã có hiệu quả hay chưa. Sau khi khởi động lại máy tính, hãy mở Command Prompt và nhập lệnh ipconfig /all và ghi lại Physical Address của bộ điều hợp. Đây chính là địa chỉ MAC mới.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng Registry Editor

 1. 1
  Tìm thông tin ID của bộ điều hợp mạng. Để dễ dàng xác định được bộ điều hợp mạng trong Windows Registry, bạn phải thu thập thông tin cơ bản thông qua Command Prompt. Bạn có thể mở Command Prompt bằng cách nhập "cmd" vào hộp thoại Run (phím Windows + R).
  • ipconfig /all và nhấn Enter. Ghi lại Description và Physical Address đối với thiết bị đang hoạt động. Bỏ qua thiết bị mạng không hoạt động (Media Disconnected - Phương tiện bị ngắt kết nối).
  • Nhập lệnh net config rdr và nhấn Enter. Ghi lại GUID được hiển thị trong dấu "{}", bên cạnh Physical Address mà bạn vừa ghi ở bước trên.
 2. 2
  Mở Registry Editor. Bạn có thể mở Registry Editor từ hộp thoại Run (Windows key + R) và gõ "regedit". Đây là thao tác mở Registry Editor, cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt card mạng.
  • Nếu thay đổi registry không chính xác, hệ thống có thể gặp trục trặc.
 3. 3
  Điều hướng tới registry key. Mở HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Mở rộng bằng cách nhấp chuột vào mũi tên.
 4. 4
  Tìm bộ điều hợp. Bạn sẽ thấy một số thư mục tên "0000", "0001", v.v. Mở từng thư mục và so sánh trường DriverDesc với phần Description bạn ghi lại ở bước đầu tiên. Để chắc chắn, bạn hãy kiểm tra trường NetCfgInstanceID xem có khớp với GUID từ bước đầu không.
 5. 5
  Nhấp chuột phải vào thư mục khớp với thiết bị. Ví dụ, nếu thư mục "0001" khớp với thiết bị, bạn nhấp chuột phải vào thư mục đó. Chọn New (Mới) → String Value (Chuỗi giá trị). Đặt tên cho giá trị mới "NetworkAddress".
 6. 6
  Nhấp đúp chuột vào danh mục Network Address (Địa chỉ mạng). Trong trường "Value data" (Dữ liệu giá trị), nhập địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC gồm 12 ký tự, không chứa dấu gạch ngang hay dấu hai chấm. Ví dụ, nếu bạn muốn đặt địa chỉ MAC là "2A:1B:4C:3D:6E:5F", hãy nhập "2A1B4C3D6E5F"..
 7. 7
  Đảm bảo địa chỉ MAC được định dạng chính xác. Một số bộ điều hợp (đặc biệt là card Wi-Fi) không cho phép thay đổi địa chỉ MAC nếu nửa đầu octet không phải là 2,6,A,E hay bắt đầu với số 0. Yêu cầu này được áp dụng tới tận Window XP và định dạng như sau:
  • D2XXXXXXXXXX
  • D6XXXXXXXXXX
  • DAXXXXXXXXXX
  • DEXXXXXXXXXX
 8. 8
  Khởi động lại máy tính để kích hoạt thay đổi. Bạn có thể tắt và bật lại bộ điều hợp trên Windows để áp dụng thay đổi mà không cần khởi động lại máy. Nếu chỉ trượt công tắc Wi-Fi's On/Off giống trên ThinkPads và VaiOs, bạn sẽ không thể tắt/bật card mạng.
 9. 9
  Kiểm tra xem thay đổi đã được áp dụng chưa. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn mở Command Prompt và nhập ipconfig /all, sau đó ghi lại Physical Address của bộ điều hợp. Đây chính là địa chỉ MAC mới.[1]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể đặt địa chỉ MAC thành một cái tên thú vị vì hệ thập lục phân sử dụng chữ cái từ A đến F

Cảnh báo

 • Không sử dụng địa chỉ MAC đã được dùng rồi, như vậy sẽ khiến một thiết bị khác không thể kết nối mạng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Kiểm tra địa chỉ IP trên LinuxKiểm tra địa chỉ IP trên Linux
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Đăng nhập WeChat trên PC hoặc MacĐăng nhập WeChat trên PC hoặc Mac
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Sử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPadSử dụng Smart View trên iPhone hoặc iPad
Lưu hình ảnh vào MacBookLưu hình ảnh vào MacBook
Mở máy tính MacMở máy tính Mac
Xem lịch sử trình duyệt trên máy MacXem lịch sử trình duyệt trên máy Mac
Đảo chiều cuộn chuột trên máy MacĐảo chiều cuộn chuột trên máy Mac
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Tạm thời tháo phím khỏi MacbookTạm thời tháo phím khỏi Macbook
Thay đổi Passcode iPhone hoặc iPod TouchThay đổi Passcode iPhone hoặc iPod Touch
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 17 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 17.946 lần.
Trang này đã được đọc 17.946 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo