Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách thay đổi kích thước biểu tượng và chữ trên màn hình máy tính Windows bằng việc tăng hoặc giảm độ phân giải.

Phương pháp 1 của 5:
Windows 10

 1. 1
  Nhấp phải vào màn hình. Một trình đơn sẽ hiển thị tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào Display settings (Cài đặt màn hình). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn.
 3. 3
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Advanced display settings (Cài đặt màn hình nâng cao). Đường dẫn này hiển thị ở cuối trang.
 4. 4
  Nhấp vào thanh bên dưới tiêu đề "Resolution" (Độ phân giải). Bạn sẽ thấy màn hình hiển thị danh sách các độ phân giải khác nhau (chẳng hạn như "800 x 600").
 5. 5
  Nhấp vào một độ phân giải. Độ phân giải phù hợp nhất với màn hình máy tính của bạn thường có chữ "(Recommended)" (Nên dùng) ở bên cạnh.
  • Độ phân giải càng cao thì kích thước của chữ và biểu tượng trên máy tính sẽ càng nhỏ.
 6. 6
  Nhấp vào Apply (Áp dụng). Đây là nút bên dưới thanh "Resolution". Với thao tác này, màn hình sẽ có độ phân giải như bạn đã chọn.
 7. 7
  Nhấp vào Keep changes (Giữ thay đổi). Nếu không thích độ phân giải mới, bạn có thể nhấp vào Revert (Quay về) hoặc chờ vài giây đến khi màn hình tự động quay về độ phân giải mặc định.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Windows 7 và 8

 1. 1
  Nhấp phải vào màn hình. Thao tác này sẽ cho bạn thấy một trình đơn.
 2. 2
  Nhấp vào Screen resolution (Độ phân giải màn hình). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn nhấp phải.
 3. 3
  Nhấp vào thanh điều chỉnh độ phân giải. Thanh này hiển thị bên dưới tiêu đề "Resolution". Bạn sẽ thấy danh sách lựa chọn với nhiều độ phân giải khác nhau, chẳng hạn như "1920 x 1080".
  • Trên Windows 7, đó sẽ là thanh trượt dọc cho phép bạn nhấp và kéo nút điều chỉnh lên hoặc xuống để tăng hoặc giảm độ phân giải.
 4. 4
  Nhấp vào một độ phân giải. Độ phân giải phù hợp nhất với màn hình máy tính của bạn sẽ có chữ "(Recommended)" (Nên dùng) ở bên cạnh.
  • Độ phân giải càng cao thì kích thước chữ và biểu tượng hiển thị trên máy tính càng nhỏ.
 5. 5
  Nhấp vào OK. Đây là nút bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình.
 6. 6
  Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Như vậy, độ phân giải mà bạn vừa chọn sẽ được lưu lại.
  • Nếu không thích độ phân giải mới, bạn có thể nhấp vào Revert (Quay về) hoặc chờ vài giây đến khi màn hình tự động quay về độ phân giải mặc định.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Windows Vista

 1. 1
  Nhấp phải vào màn hình. Một trình đơn sẽ xuất hiện tại đây.
 2. 2
  Nhấp vào Personalize (Tùy chỉnh). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn nhấp phải.
  • Trên một số phiên bản Vista, lựa chọn này còn có tên là Properties (Thuộc tính).
 3. 3
  Nhấp vào Display Settings (Cài đặt màn hình). Đường dẫn này hiển thị ở cuối cửa sổ "Personalize".
 4. 4
  Nhấp và kéo nút trượt trên thanh "Resolution" (Độ phân giải) sang trái hoặc phải. Bạn sẽ thấy thanh điều chỉnh này ở bên dưới cửa sổ "Display Settings". Việc kéo nút trượt sang trái sẽ giảm độ phân giải của màn hình, còn thao tác kéo nút trượt sang phải sẽ tăng độ phân giải.
  • Khi độ phân giải tăng, những gì hiển thị trên màn hình sẽ có kích thước nhỏ hơn; khi độ phân giải giảm xuống, kích thước của những gì bạn thấy trên màn hình sẽ to hơn. Nếu bạn không nhìn rõ màn hình máy tính, hãy giảm độ phân giải. Nếu muốn xem hình ảnh rõ nét nhất, bạn sẽ phải tăng độ phân giải sao cho phù hợp với màn hình.
 5. 5
  Nhấp vào OK ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình.
 6. 6
  Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Như vậy, độ phân giải mới mà bạn vừa chọn sẽ được lưu lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Windows XP

 1. 1
  Nhấp phải vào bất kỳ đâu trên màn hình. Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện một trình đơn.
 2. 2
  Nhấp vào Properties (Thuộc tính). Đây là lựa chọn ở cuối trình đơn. Cửa sổ "Display Properties" (Thuộc tính màn hình) sẽ hiển thị sau thao tác này.
  • Nếu cửa sổ "Display Properties" không tự động mở thẻ "Settings" (Cài đặt), bạn sẽ nhấp vào lựa chọn này ở phía trên cửa sổ.
 3. 3
  Nhấp và kéo nút trượt trên thanh "Resolution" (Độ phân giải) sang trái hoặc phải. Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ "Display Settings" (Cài đặt màn hình). Việc kéo nút trượt sang trái sẽ giảm độ phân giải của màn hình, còn thao tác kéo nút trượt sang phải sẽ tăng độ phân giải.
  • Khi độ phân giải tăng, những gì hiển thị trên màn hình sẽ có kích thước nhỏ hơn; khi độ phân giải giảm xuống, kích thước của những gì bạn thấy trên màn hình sẽ to hơn. Nếu bạn không nhìn rõ màn hình máy tính, hãy giảm độ phân giải. Nếu muốn xem hình ảnh rõ nét nhất, bạn sẽ phải tăng độ phân giải sao cho phù hợp với màn hình.
 4. 4
  Nhấp vào Apply (Áp dụng). Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ. Sau thao tác này, màn hình sẽ thay đổi độ phân giải và hiển thị khung xác nhận.
 5. 5
  Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi. Như vậy, độ phân giải mà bạn chọn sẽ được lưu lại.
  • Nếu bạn không thích độ phân giải mới, hãy chờ vài giây; màn hình sẽ quay về độ phân giải cũ.
 6. 6
  Nhấp vào OK để đóng cửa sổ "Display Properties". Độ phân giải mới của bạn sẽ được lưu lại.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Mỗi màn hình sẽ sử dụng độ phân giải khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn xem màn hình máy tính trên tivi, hãy chọn độ phân giải nào đem đến chất lượng hiển thị cao nhất.

Cảnh báo

 • Chất lượng hiển thị của màn hình sẽ giảm khi độ phân giải giảm.

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 100.779 lần.
Chuyên mục: Tinh chỉnh
Trang này đã được đọc 100.779 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo