Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách chọn âm thanh và kiểu rung khác cho thông báo trên iPhone. Gần như toàn bộ âm thanh thông báo trên iPhone đều có thể tùy chỉnh, bao gồm âm thanh thông báo tin nhắn văn bản, thông báo lịch và thông báo tin nhắn thoại. Tuy nhiên, mặc dù bạn có thể thay đổi âm thanh thông báo cho các dụng độc quyền của Apple như FaceTime và Mail, nhưng các ứng dụng của bên thứ ba trên Apple lại có một chút khác biệt - bạn không thể chọn âm thanh thông báo tùy chọn cho các ứng dụng không thuộc Apple, nhưng bạn có thể bật hoặc tắt âm thanh thông báo theo nhu cầu.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Thay đổi âm thanh thông báo chung trên iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone. Đây là biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính. Nếu không thấy ứng dụng, bạn có thể tìm thấy nó bằng cách tìm kiếm hoặc hỏi Siri.
 2. 2
  Chạm vào Sounds & Haptics (Âm thanh và cảm ứng). Đây là lựa chọn trong nhóm cài đặt thứ hai.
  • Lựa chọn này có tên Sounds (Âm thanh) trên iPhone cũ.
 3. 3
  Vuốt xuống đến phần "Sounds and Vibration Patterns" (Kiểu âm thanh và rung). Tại đây bạn sẽ tìm được danh sách âm thanh thông báo chung của iPhone.
 4. 4
  Chạm vào kiểu thông báo mà bạn muốn thay đổi. Ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi âm thanh mà bạn nghe khi nhận được tin nhắn, hãy chạm vào Text Tone (Âm báo tin nhắn).
 5. 5
  Chạm vào Vibration (Rung) để chọn kiểu rung. Lựa chọn Synchronized (Đồng bộ) được chọn theo mặc định, điều đó có nghĩa là điện thoại sẽ rung theo âm thanh thông báo đã chọn. Bạn có thể chọn kiểu rung khác nếu thích.
  • Chạm vào các kiểu rung đến khi bạn tìm được lựa chọn yêu thích. Bạn có thể chọn kiểu rung riêng cho mỗi loại thông báo.
  • Nếu bạn muốn tự tạo kiểu rung của riêng mình, hãy vuốt xuống bên dưới và chọn Create New Vibration (Tạo kiểu rung mới).[1] Tại đây bạn có thể tạo kiểu rung theo ý thích!
  • Nếu bạn không muốn điện thoại rung khi nhận được thông báo, hãy chạm vào None (Không) ở cuối danh sách.
  • Chạm vào nút trở về để quay về Sounds & Haptics sau khi hoàn tất thao tác.
 6. 6
  Vuốt xuống và chọn âm thanh. Bạn sẽ có hai nhóm âm thanh - Ringtones (Nhạc chuông) và Alert Tones (Âm báo). Nhạc chuông dài hơn và thích hợp cho cuộc gọi đến, còn âm báo ngắn hơn và thích hợp với thông báo.
  • Chạm vào từng âm thanh đến khi bạn tìm được lựa chọn yêu thích. Hoặc, để tắt âm thanh cho thông báo, bạn sẽ chạm vào None ở phía trên màn hình.
  • Nếu bạn muốn kiểu âm báo xưa cũ, hãy chạm vào Classic (Cổ điển) ở bên dưới phần Alert Tones để thấy thêm nhiều lựa chọn âm thanh cũ.
  • Bạn cũng có thể tải về âm báo mới bằng cách chạm vào đường dẫn Tone Store (Cửa hàng âm thanh) ở đầu trang. Các loại âm báo thường có giá thành thấp (trong khoảng 1-2 đô la Mỹ (tương đương 23-46 nghìn đồng)) và bạn có thể thanh toán bằng thẻ quà tặng iTunes.
 7. 7
  Tùy chỉnh âm thanh và kiểu rung khác. Bạn có thể tùy chỉnh âm báo tùy theo ý thích!
  • Để điều chỉnh âm lượng của âm báo và nhạc chuông, bạn sẽ kéo thanh trượt dưới "Ringer and Alerts" (Chuông và âm báo) ở đầu trang Sounds & Haptics. Chỉ có một thanh trượt âm thanh cho toàn bộ các loại âm báo.
  • Bạn cũng có thể bật âm thanh bấm bàn phím, âm thanh khóa và phản hồi cảm ứng (độ rung mà bạn cảm nhận khi chạm vào các lựa chọn của ứng dụng) ở bên dưới phần này.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Thay đổi âm thanh của ứng dụng

 1. 1
  Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) trên iPhone. Đây là biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính. Nếu không thấy ứng dụng, bạn có thể tìm nó bằng cách tìm kiếm hoặc hỏi Siri.
 2. 2
  Chạm vào Notifications (Thông báo). Lựa chọn này ở phía trên nhóm lựa chọn thứ hai. Bạn sẽ thấy cài đặt thông báo cho toàn bộ ứng dụng trên iPhone.
  • Đa phần ứng dụng trên iPhone không có cài đặt âm thanh thông báo riêng. Hầu hết ứng dụng không thuộc Apple chỉ dùng âm báo mặc định của iPhone, và số còn lại được tích hợp sẵn âm thanh không thể thay đổi trong ứng dụng. Điều đó có nghĩa là bạn không thể chọn âm báo khác cho ứng dụng không phải của Apple.
 3. 3
  Chạm vào ứng dụng mà bạn muốn thay đổi. Một số ứng dụng cho phép bạn chọn âm báo tùy chỉnh là FaceTime, MailMessages (Tin nhắn). Tuy nhiên, kể cả khi ứng dụng không cho phép chọn âm thanh riêng, bạn luôn có thể bật hoặc tắt âm báo.
 4. 4
  Bật hoặc tắt âm thanh (đối với ứng dụng không thuộc Apple). Nếu ứng dụng đã chọn có âm báo, bạn sẽ thấy nút trượt "Sounds" (Âm thanh). Khi nút trượt có màu xanh lá, ứng dụng sẽ gửi thông báo với âm thanh được tích hợp sẵn hoặc sử dụng âm báo mặc định của iPhone. Nếu nút trượt có màu trắng, âm thanh đã bị vô hiệu hóa. Chạm vào nút trượt để đẩy nó sang vị trí mà bạn muốn.
 5. 5
  Chạm vào Sounds (đối với ứng dụng Apple). Nếu bạn chọn FaceTime, Messages hoặc ứng dụng khác cho phép tùy chỉnh âm thanh, đây là nơi bạn sẽ thấy danh sách các kiểu âm thanh.
 6. 6
  Chạm vào Vibration (Rung) để chọn kiểu rung (tùy chọn). Theo mặc định, điện thoại sẽ rung theo âm báo đã chọn. Nếu muốn chọn kiểu rung khác hoặc vô hiệu hóa chế độ rung cho loại âm báo này, bạn có thể thực hiện tại đây.
  • Chạm vào các kiểu rung đến khi bạn tìm được lựa chọn yêu thích.
  • Bạn cũng có thể tự tạo kiểu rung bằng cách vuốt xuống cuối màn hình và chọn Create New Vibration (Tạo kiểu rung mới).
  • Để vô hiệu hóa chế độ rung của ứng dụng, bạn sẽ chạm vào None ở cuối màn hình.
  • Chạm vào nút trở về để quay về trình đơn trước đó sau khi bạn xem hoặc thực hiện thay đổi.
 7. 7
  Chọn nhạc chuông hoặc âm báo. Các âm thanh khả dụng được chia thành hai phần: Ringtones (Nhạc chuông) và Alert Tones (Âm báo). Nhạc chuông dài hơn và thích hợp hơn với ứng dụng như FaceTime. Nếu muốn chọn âm báo cho ứng dụng Mail hoặc Messages, bạn nên chọn các lựa chọn trong phần âm báo. Sau khi tìm được âm thanh yêu thích, bạn cần chạm vào âm thanh đó để chọn.
  • Chạm vào các kiểu âm thanh đến khi bạn tìm được lựa chọn yêu thích.
  • Nếu bạn muốn tìm kiểu âm báo xưa cũ, hãy chạm vào Classic (Cổ điển) ở bên dưới phần lựa chọn âm báo hoặc nhạc chuông trên các dòng iPhone cũ.
  • Bạn cũng có thể tải về âm báo mới bằng cách chạm vào đường dẫn Tone Store (Cửa hàng âm thanh) ở đầu trang. Loại âm thanh này thường có giá thành thấp (trong khoảng 1-2 đô la Mỹ (tương đương 23-46 nghìn đồng)) và bạn có thể thanh toán qua thẻ quà tặng iTunes.
  • Để điều chỉnh âm lượng của âm báo và nhạc chuông, bạn sẽ kéo thanh trượt bên dưới "Ringer and Alerts" (Nhạc chuông và âm báo) ở đầu trang Sounds & Haptics.
 8. 8
  Điều chỉnh âm lượng và các tùy chọn khác (tùy chọn). Âm thanh thông báo của ứng dụng mà bạn đã chọn sẽ có âm lượng giống với nhạc chuông và âm báo tin nhắn (nếu bạn đã bật các tính năng này). Để kiểm tra tùy chọn âm thanh chung, bạn cần chạm vào nút trở về để quay về trình đơn Settings (Cài đặt) và chọn Sounds & Haptics (hoặc Sounds trên một số thiết bị).
  • Kéo thanh trượt bên dưới "Ringers and Alerts" để điều chỉnh âm lượng.
  • Bạn cũng có thể bật âm thanh bấm bàn phím, âm thanh khóa và phản hồi cảm ứng (độ rung mà bạn cảm nhận khi chạm vào các tùy chọn ứng dụng) ở bên dưới phần này. Tuy nhiên, tính năng này không khả dụng trên mọi iPhone.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chuông báo thức không được thiết lập cùng với âm thanh thông báo. Bạn có thể điều chỉnh chuông báo thức trong ứng dụng Clock (Đồng hồ).
 • Nếu iPhone được chuyển sang chế độ im lặng, bạn sẽ không nghe âm thanh thông báo, ngoại trừ chuông báo thức. [2]

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPadChuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPad
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Bật chế độ nhà phát triển trên iPhoneBật chế độ nhà phát triển trên iPhone
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Kiểm tra băng tần WiFi trên iPhoneKiểm tra băng tần WiFi trên iPhone
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Thêm nhạc chuông vào iPhoneThêm nhạc chuông vào iPhone
Thay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhoneThay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhone
Chép Ảnh từ iPhone sang iPadChép Ảnh từ iPhone sang iPad
Tháo mở iPhoneTháo mở iPhone
Đặt lại Apple IDĐặt lại Apple ID
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Josef Storzi
Cùng viết bởi:
Chuyên gia sửa chữa điện thoại di động & hàng Apple
Bài viết này đã được cùng viết bởi Josef Storzi. Josef Storzi là chuyên gia sửa chữa điện thoại di động và hàng Apple, đồng thời là chủ sở hữu của Imobile LA, một công ty sửa chữa điện thoại di động có trụ sở tại Los Angeles, California. Josef chuyên sửa chữa màn hình, cổng sạc, pin, hư hỏng do vô nước, loa, micro trên tất cả các hãng điện thoại bao gồm Apple, Samsung, LG, Nokia và Sony. Ông cũng sửa chữa máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính bàn và cập nhật phần mềm di động. Bài viết này đã được xem 15.047 lần.
Trang này đã được đọc 15.047 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo