Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đổi mật khẩu Yahoo Mail trên máy tính và ứng dụng điện thoại. Bạn có thể dễ dàng đổi mật khẩu đang dùng hoặc đặt lại mật khẩu đã quên.

Phương pháp 1 của 4:
Đặt lại mật khẩu đã quên trên máy tính

 1. 1
  Mở trang đăng nhập Yahoo Mail. Truy cập https://login.yahoo.com/ bằng trình duyệt của máy tính. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Yahoo, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị trang đăng nhập.
  • Nếu đã đăng nhập vào Yahoo, thao tác này sẽ hiển thị hộp thư của bạn. Trong trường hợp này, bạn nhấp vào tên của mình ở phía trên góc phải cửa sổ, chọn Account Info (Thông tin tài khoản), chọn tiếp Account security (Bảo mật tài khoản) trước khi tiếp tục. Nếu thẻ Bảo mật tài khoản hiển thị mà không yêu cầu mật khẩu, bạn thực hiện theo các bước trong Phương pháp 2 để đổi mật khẩu.
 2. 2
  Nhấp vào đường dẫn Trouble signing in? (Gặp sự cố khi đăng nhập?) bên dưới góc phải của phần đăng nhập. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang khôi phục tài khoản.
 3. 3
  Nhập số điện thoại của tài khoản Yahoo. Đó là số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký Yahoo.
  • Nếu có địa chỉ email dùng để khôi phục Yahoo, bạn có thể nhập thay cho số điện thoại.
  • Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email Yahoo nếu không nhớ rõ số điện thoại và địa chỉ email khôi phục tài khoản.
 4. 4
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) màu xanh dương bên dưới trường nhập thông tin.
 5. 5
  Nhấp vào Yes, text me an Account Key (Gửi Chìa khóa Tài khoản qua tin nhắn). Đó là nút màu xanh dương ở gần đầu trang. Với thao tác này, Yahoo sẽ gửi mã đến số điện thoại đã chọn.
  • Nếu đã nhập địa chỉ email khôi phục, bạn sẽ nhấp vào Yes, send me an Account Key (Gửi Chìa khóa Tài khoản).
  • Nếu nhập địa chỉ Yahoo mail của bạn, bạn sẽ nhập chữ số hoặc chữa cái còn thiếu trong lựa chọn khôi phục do Yahoo cung cấp trước khi tiếp tục.
 6. 6
  Nhận Chìa khóa Tài khoản. Bạn thực hiện như sau:
  • Text (Tin nhắn) - Mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại, chọn tin nhắn được gửi từ Yahoo và đọc mã 8 ký tự trong phần nội dung.
  • Email - Mở hộp thư email khôi phục của bạn, chọn email được gửi từ Yahoo (có thể trong hộp thư rác) và đọc mã 8 ký tự trong phần nội dung.
 7. 7
  Nhập Chìa khóa Tài khoản. Gõ Chìa khóa Tài khoản vào trường ở giữa trang "Verify" (Xác minh).
 8. 8
  Nhấp vào Verify (Xác minh) bên dưới trường nhập thông tin. Sau khi nhập chính xác mã do Yahoo gửi, bạn sẽ được chuyển đến trang chọn tài khoản.
 9. 9
  Chọn tài khoản. Nhấp vào tài khoản mà bạn muốn đổi mật khẩu để đăng nhập.
  • Nếu chỉ có một tài khoản Yahoo, bạn sẽ không được yêu cầu thực hiện bước này.
 10. 10
  Nhấp vào Create a new password (Tạo mật khẩu mới) ở gần cuối trang.
 11. 11
  Nhập mật khẩu mới hai lần. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới), sau đó gõ lại thêm một lần nữa vào trường "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).
  • Cả hai lần nhập mật khẩu phải giống nhau thì bạn mới có thể thực hiện bước tiếp theo.
  • Bạn có thể kiểm tra mật khẩu bằng cách đánh dấu vào ô "Show password" (Hiện mật khẩu).
 12. 12
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) ở cuối trang.
 13. 13
  Nhấp vào Looks good (Tốt) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xác nhận việc thay đổi mật khẩu đã thành công và hiển thị hộp thư Yahoo của bạn.
  • Nếu được hỏi về việc thêm một số tính năng cho Yahoo, bạn sẽ nhấp vào đường dẫn màu xám I'll secure my account later (Tôi sẽ thiết lập tài khoản sau) ở bên dưới màn hình đang hiển thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Thay đổi mật khẩu trên máy tính

 1. 1
  Mở Yahoo Mail. Truy cập https://mail.yahoo.com/ bằng trình duyệt web của máy tính. Thao tác này sẽ mở hộp thư Yahoo nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản.
  • Nếu chưa đăng nhập, bạn có thể nhập địa chỉ email và nhấp vào Next (Tiếp tục), sau đó nhập mật khẩu và nhấp vào Sign in (Đăng nhập) trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ tên của bạn. Đó là đường dẫn với tên và ảnh đại diện ở phía trên góc phải cửa sổ. Sau khi nhấp vào, màn hình sẽ hiển thị một danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Account Info (Thông tin tài khoản) ở bên dưới tên của bạn trong danh sách lựa chọn để mở trang Account (Tài khoản).
 4. 4
  Nhấp vào Account security (Bảo mật tài khoản) ở bên trái trang.
 5. 5
  Nhập thông tin đăng nhập của bạn. Gõ địa chỉ email, nhấp vào Next (Tiếp tục), nhập mật khẩu hiện tại, và nhấp vào Sign in (Đăng nhập).
  • Nếu vừa đăng nhập vào tài khoản Yahoo, bạn sẽ không nhận được yêu cầu đăng nhập thêm một lần nữa.
 6. 6
  Nhấp vào đường dẫn Change password (Thay đổi mật khẩu) ở phía trên góc phải trang để mở trang tạo mật khẩu.
  • Nếu đã bật tính năng Yahoo Account Key (Chìa khóa Tài khoản), bạn sẽ nhấp vào Manage (Quản lý) ở phía trên góc phải trang, chọn Disable Account Key (Tắt Chìa khóa Tài khoản) ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị, chọn Yes, disable Account Key (Tắt Chìa khóa Tài khoản), và chọn Got It (Đồng ý). Bạn có thể chọn Change password (Thay đổi mật khẩu).
 7. 7
  Nhập mật khẩu mới hai lần. Gõ mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới), sau đó gõ lại thêm một lần nữa vào trường "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).
  • Cả hai lần nhập mật khẩu phải giống nhau thì bạn mới có thể thực hiện bước tiếp theo.
  • Bạn có thể kiểm tra mật khẩu bằng cách đánh dấu vào ô "Show password" (Hiện mật khẩu).
 8. 8
  Nhấp vào nút Continue (Tiếp tục) ở cuối trang.
 9. 9
  Nhấp vào Looks good (Tốt) khi được hỏi. Thao tác này sẽ xác nhận việc thay đổi mật khẩu đã thành công và hiển thị hộp thư Yahoo của bạn.
  • Nếu được hỏi về việc thêm một số tính năng cho Yahoo, bạn sẽ nhấp vào đường dẫn màu xám I'll secure my account later (Tôi sẽ thiết lập tài khoản sau) ở bên dưới màn hình đang hiển thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Đổi mật khẩu trên điện thoại

 1. 1
  Mở Yahoo Mail. Chạm vào ứng dụng Yahoo Mail với biểu tượng khung màu tím có chữ "Yahoo! Mail" và bao thư màu trắng trên đó. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thư Yahoo nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập vào ứng dụng Yahoo Mail, bạn chạm vào đường dẫn Have a Yahoo account? Sign in (Đã có tài khoản Yahoo? Đăng nhập), gõ địa chỉ email của bạn, chọn Next (Tiếp tục), nhập mật khẩu của bạn và chọn Sign in (Đăng nhập).
  • Nếu đã thoát Yahoo và không nhớ mật khẩu để đăng nhập, bạn nên xem phương pháp tiếp theo. Nếu đã đăng nhập, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu từ phần cài đặt của Yahoo Mail mà không cần phải nhớ mật khẩu cũ.
 2. 2
  Chọn ở phía trên góc trái màn hình (iPhone) hoặc thanh tìm kiếm (Android) để mở danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chọn Manage Accounts (Quản lý tài khoản) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị để xem danh sách tài khoản đang đăng nhập.
 4. 4
  Tìm tên tài khoản của bạn. Với danh sách tài khoản đang đăng nhập, bạn tìm tên tài khoản mà mình muốn đổi mật khẩu.
 5. 5
  Chọn Account info (Thông tin tài khoản) ở bên dưới tên tài khoản mà bạn muốn đổi mật khẩu.
 6. 6
  Chọn Security Settings (Thiết lập bảo mật) ở giữa trang.
 7. 7
  Nhập mã khóa màn hình hoặc Touch ID. Nếu được yêu cầu, bạn sẽ mở khóa màn hình bằng Touch ID hoặc mật khẩu. Tùy thuộc vào dòng điện thoại đang dùng, bạn có thể không cần thực hiện bước này.
 8. 8
  Chọn Change password (Đổi mật khẩu) ở phía trên góc phải trang.
  • Nếu đã bật tính năng Yahoo Account Key (Chìa khóa Tài khoản), bạn sẽ nhấp vào Manage (Quản lý) ở phía trên góc phải trang, chọn Disable Account Key (Tắt Chìa khóa Tài khoản) ở bên dưới cửa sổ đang hiển thị, chọn Yes, disable Account Key (Tắt Chìa khóa Tài khoản), và chọn Got It (Đồng ý). Bạn có thể chọn Change password (Thay đổi mật khẩu).
 9. 9
  Chọn I would rather change my password (Tôi muốn đổi mật khẩu) ở cuối trang. Thao tác này sẽ hiển thị trang tạo mật khẩu.
  • Nếu không phải mở khóa màn hình bằng Touch ID hoặc nhập mật khẩu, bạn sẽ đánh dấu vào ô "I'm not a robot" (Tôi không phải là robot) và chọn Continue (Tiếp tục).
 10. 10
  Tạo mật khẩu mới. Nhập mật khẩu mới vào trường "New password" (Mật khẩu mới), sau đó nhập lại vào trường "Confirm new password" (Xác nhận mật khẩu mới). Thao tác này nhằm đảm bảo bạn không vô tình gõ sai mật khẩu.
 11. 11
  Chọn nút Continue (Tiếp tục) màu xanh dương ở cuối màn hình. Thao tác này sẽ đặt lại mật khẩu Yahoo Mail của bạn ngay lập tức và đưa bạn đến hộp thư của mình.
  • Nếu dùng dịch vụ email của Yahoo trên máy tính, bạn cần đăng nhập lại vào tài khoản Yahoo với mật khẩu mới này trong lần sử dụng tiếp theo.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Đặt lại mật khẩu đã quên trên điện thoại

 1. 1
  Mở Yahoo Mail. Chạm vào ứng dụng Yahoo Mail với biểu tượng khung màu tím có chữ "Yahoo! Mail" và bao thư màu trắng trên đó. Thao tác này sẽ hiển thị hộp thư Yahoo nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu Yahoo Mail hiển thị hộp thư, bạn đã đăng nhập vào tài khoản. Điều đó có nghĩa là bạn có thể đổi mật khẩu mà không cần phải đặt lại mật khẩu cũ.
 2. 2
  Chạm vào Have a Yahoo account? (Đã có tài khoản Yahoo?) ở bên dưới màn hình.
  • Trên Android, bạn sẽ chọn khung Yahoo Mail màu tím ở gần phía trên màn hình.
 3. 3
  Chọn đường dẫn Trouble signing in? (Gặp sự số khi đăng nhập?) màu xanh dương ở gần cuối màn hình.
 4. 4
  Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục vào trường ở giữa màn hình.
  • Nếu không biết lựa chọn khôi phục email của mình, bạn nhập địa chỉ của email mà mình đang muốn đổi mật khẩu.
 5. 5
  Chọn nút Continue (Tiếp tục) màu xanh dương ở giữa trang. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang hiển thị một phần số điện thoại của mình.
 6. 6
  Chọn nút Yes, text me an Account Key (Gửi Khóa tài khoản qua tin nhắn) màu xanh dương ở giữa trang. Yahoo sẽ gửi một tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký trước đó.
  • Nếu đã nhập địa chỉ email khôi phục, bạn sẽ chọn Yes, send me an Account Key (Gửi Khóa tài khoản).
  • Nếu nhập địa chỉ Yahoo mail hiện tại, bạn sẽ nhập các chữ số hoặc chữ cái còn thiếu trong lựa chọn khôi phục do Yahoo cung cấp trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhận mã xác minh. Thao tác này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn dùng số điện thoại hay địa chỉ email:
  • Text (Tin nhắn) - Mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại, chọn tin nhắn được gửi từ Yahoo và đọc mã 8 ký tự trong phần nội dung.
  • Email - Mở hộp thư của địa chỉ email khôi phục, chọn email được gửi từ Yahoo (có thể trong hộp thư rác) và đọc mã 8 ký tự trong phần nội dung.
 8. 8
  Nhập mã xác minh. Chạm vào trường nhập thông tin ở giữa màn hình Yahoo, sau đó nhập mã trong nội dung tin nhắn.
 9. 9
  Chọn nút Verify (Xác minh) màu xanh dương ở cuối trang. Ngay khi mã xác minh được nhập đúng, màn hình sẽ hiển thị hộp thư Yahoo Mail của bạn.
 10. 10
  Đổi mật khẩu. Mặc dù ứng dụng Yahoo Mail không cho bạn lựa chọn đặt lại mật khẩu đã quên, bạn có thể thay đổi mật khẩu theo cách thông thường mà không cần biết mật khẩu cũ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn nên chọn mật khẩu có chứa chữ cái viết thường lẫn viết hoa, cùng với ký tự đặc biệt và chữ số.

Cảnh báo

 • Nếu không thể mở khóa điện thoại, bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu Yahoo Mail.

Bài viết wikiHow có liên quan

Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Tắt AdblockTắt Adblock
Sử dụng PadletSử dụng Padlet
Khắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang webKhắc phục lỗi không thể truy cập vào một trang web
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Kết nối PC với mạngKết nối PC với mạng
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Kết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di độngKết nối mạng cho máy tính thông qua điện thoại di động
Đặt Chế độ ẩn với Ai đó trên FacebookĐặt Chế độ ẩn với Ai đó trên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 17.753 lần.
Trang này đã được đọc 17.753 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo