Cách để Thực thi một chương trình trong Command Prompt

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Mở các chương trình cơ bảnMở một số chương trình cụ thể

Bài viết này hướng dẫn bạn cách mở một chương trình trên máy tính Windows bằng ứng dụng Command Prompt. Mặc dù bạn chỉ có thể mở các chương trình được cài đặt trong thư mục tạo bởi Windows (chẳng hạn như Desktop), nhưng bạn vẫn được quyền thêm thư mục của chương trình vào danh sách Command Prompt để mở chương trình bằng Command Prompt.

1
Mở các chương trình cơ bản

 1. 1
  Mở Start bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hoặc ấn phím biểu tượng Windows trên bàn phím máy tính.
  • Nếu dùng Windows 8, bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở phía trên góc phải màn hình rồi nhấp vào biểu tượng kính lúp trong trình đơn đang hiển thị.
 2. 2
  command prompt vào Start để tìm kiếm chương trình Command Prompt trên máy tính.
 3. 3
  Nhấp vào Command Prompt với biểu tượng hộp đen ở phía trên cửa sổ Start để mở chương trình.
  • Nếu sử dụng máy tính bị giới hạn quyền truy cập, bạn không thể mở Command Prompt.
 4. 4
  start vào Command Prompt. Bạn nhớ đặt một khoảng trắng sau start.
 5. 5
  Gõ tên chương trình vào Command Prompt. Bạn phải nhập tên hệ thống của tập tin, không phải tên hiển thị dưới biểu tượng của chương trình (chẳng hạn như tên hệ thống của Command Prompt là cmd). Một số tên chương trình quen thuộc như sau:
  • File Explorer - explorer
  • Calculator - calc
  • Notepad - notepad
  • Character Map - charmap
  • Paint - mspaint
  • Command Prompt (new window) - cmd
  • Windows Media Player - wmplayer
  • Task Manager - taskmgr
 6. 6
  Ấn Enter. Sau khi nhập lệnh start program_name, máy tính sẽ thực thi lệnh "khởi động" cho chương trình đã chọn. Bạn sẽ thấy chương trình được mở sau vài giây nhập lệnh.

2
Mở một số chương trình cụ thể

 1. 1
  Mở Start bằng cách nhấp vào biểu tượng Windows ở bên dưới góc trái màn hình hoặc ấn phím Windows trên bàn phím của máy tính.
 2. 2
  Mở File Explorer bằng cách nhấp vào biểu tượng thư mục ở bên dưới góc trái cửa sổ Start.
 3. 3
  Mở thư mục lưu chương trình của bạn. Truy cập thư mục chứa chương trình mà bạn muốn mở bằng cách nhấp vào bất kỳ thư mục nào cần mở.
  • Khi biểu tượng của chương trình mà bạn muốn mở bằng Command Prompt hiển thị ở giữa cửa sổ File Explorer, bạn đã mở đúng thư mục.
  • Nếu không biết chương trình được lưu ở đâu, bạn có thể truy cập thư mục "Program Files" trên ổ cứng vì rất nhiều chương trình được lưu tại đây, hoặc bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở phía trên cửa sổ.
 4. 4
  Chọn đường dẫn đến thư mục của chương trình. Nhấp phải vào thanh địa chỉ ở phía trên cửa sổ File Explorer. Bạn sẽ thấy nội dung của thanh địa chỉ được tô xanh.
 5. 5
  Sao chép đường dẫn bằng cách ấn CtrlC cùng lúc.
 6. 6
  Nhấp vào thư mục This PC ở bên trái cửa sổ File Explorer.
 7. 7
  Nhấp vào thư mục This PC một lần nữa. Thao tác này sẽ bỏ chọn bất kỳ thư mục nào trong thư mục This PC, cho phép bạn mở đặc tính của thư mục This PC.
 8. 8
  Nhấp vào thẻ Computer ở phía trên góc trái trang để xem thanh công cụ.
 9. 9
  Nhấp vào Properties. Đó là biểu tượng hộp trắng với dấu chọn màu đỏ. Sau khi nhấp vào, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị một cửa sổ khác.
 10. 10
  Nhấp vào đường dẫn Advanced system settings (Thiết lập hệ thống nâng cao) ở phía trên góc trái cửa sổ. Thao tác này sẽ mở thêm một cửa sổ khác.
 11. 11
  Nhấp vào thẻ Advanced (Nâng cao) ở phía trên cửa sổ.
 12. 12
  Nhấp vào lựa chọn Environment Variables… (Biến môi trường) ở bên dưới cửa sổ. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ khác.
 13. 13
  Nhấp vào Path (Đường dẫn) trong cửa sổ "System variables" ở gần cuối trang.
 14. 14
  Nhấp vào lựa chọn Edit… (Chỉnh sửa) ở cuối trang.
 15. 15
  Nhấp vào New (Mới) ở phía trên góc phải trang Edit.
 16. 16
  Dán đường dẫn của chương trình. Ấn phím CtrlV cùng lúc để dán đường dẫn vào cửa sổ Path.
 17. 17
  Nhấp OK để lưu đường dẫn.
 18. 18
 19. 19
  Mở đường dẫn.cd vào Command Prompt, ấn phím cách, rồi ấn Ctrl+V để dán đường dẫn của chương trình và ấn Enter.
 20. 20
  start vào Command Prompt. Bạn nhớ đặt một khoảng trắng sau start.
 21. 21
  Nhập tên của chương trình. Gõ chính xác tên của chương trình như hiển thị trong thư mục, rồi ấn Enter và chương trình sẽ được khởi động.
  • Nếu có khoảng trắng trong tên của chương trình, bạn gõ dấu gạch dưới ("_") tại vị trí khoảng trắng (chẳng hạn như system_shock thay vì system shock).
  • Hoặc, bạn có thể đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép. (Ví dụ: start "C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe")

Lời khuyên

 • Một cách để đảm bảo bạn có thể mở bất kỳ chương trình nào bằng Command Prompt là cài đặt toàn bộ chương trình của bạn trong thư mục Documents.

Cảnh báo

 • Nếu không có quyền truy cập của quản trị viên trên máy tính, bạn sẽ không thể mở Command Prompt hoặc thay đổi đường dẫn mặc định.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Run a Program on Command Prompt, Español: ejecutar un programa desde el Símbolo del sistema, Português: Executar um Programa Através do Prompt de Comando, Italiano: Eseguire un Programma dal Prompt dei Comandi, Русский: запустить программу из командной строки, Deutsch: Ein Programm von der Kommandozeile ausführen, Nederlands: Een programma starten vanaf de opdrachtprompt, Bahasa Indonesia: Menjalankan Program Melalui Aplikasi Command Prompt, 中文: 用命令提示符运行程序, Français: lancer un programme dans l'Invite de commandes, العربية: تشغيل البرامج باستخدام موجه الأوامر, 日本語: コマンドプロンプトでプログラムを実行する, ไทย: เปิดโปรแกรมจากใน Command Prompt, 한국어: 명령 프롬프트에서 프로그램 작동시키는 방법, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट पर किसी प्रोग्राम को चलाएँ, Türkçe: Komut İsteminde Program Nasıl Çalıştırılır

Trang này đã được đọc 11.868 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?