wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn thực thi lệnh "traceroute" trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Lệnh "traceroute" cho phép bạn truy vết những điểm dừng khác nhau mà gói IP đã đi từ máy tính đến đích. Thao tác này hữu ích trong việc xác định liệu các vấn đề về mạng có gây ra sự cố cho kết nối của bạn hay không.

Phương pháp 1 của 5:
Trên Windows

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào logo Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên.
 2. 2
  Nhập command prompt. Chương trình Command Prompt sẽ được tìm trên máy tính.
 3. 3
  Nhấp vào
  Tiêu đề ảnh Windowscmd1.png
  Command Prompt hiện ra đầu trình đơn.
  Command Prompt sẽ mở ra.
 4. 4
  Xác định website mà bạn muốn truy vết. Chẳng hạn như nếu muốn xem danh sách các cổng nằm giữa máy tính và Facebook, bạn sẽ sử dụng website của Facebook.
 5. 5
  Nhập lệnh "traceroute". Nhập tracert website.com. Đừng quên thay website.com bằng tên và phần mở rộng của website mà bạn muốn kiểm tra (ở đây là facebook.com) rồi nhấn Enter.
  • Bạn không cần nhập phần "https://" hay "www." của địa chỉ website.
  • Nếu như có địa chỉ IP của website, bạn có thể sử dụng thay cho URL.
 6. 6
  Xem kết quả. Command Prompt sẽ cung cấp đến 30 cổng (còn gọi là "bước nhảy") khác nhau mà gói IP đi qua. Khi trạng thái "Trace complete" hiện ra bên dưới danh sách bước nhảy thì nghĩa là quy trình đã hoàn tất.
  • Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 5:
Trên Mac

 1. 1
  Mở Spotlight
  Tiêu đề ảnh Macspotlight.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải màn hình.
 2. 2
  Nhập network utility. Chương trình Network Utility sẽ được tìm trên máy tính.
 3. 3
  Mở Network Utility. Nhấp đúp vào Network Utility hiện ra gần đầu danh sách kết quả tìm kiếm. Cửa sổ Network Utility sẽ mở ra.[2]
 4. 4
  Nhấp vào Traceroute. Tab này nằm đầu cửa sổ Network Utility.[3]
 5. 5
  Nhập địa chỉ website. Trong khung văn bản ở gần đầu cửa sổ, hãy nhập địa chỉ (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn.
  • Chẳng hạn như để truy đường dẫn đến website wikiHow, bạn cần nhập wikihow.com vào đây.
  • Bạn không cần nhập phần "https://" hay "www." của địa chỉ website.
 6. 6
  Nhấp vào Trace. Nút màu xanh dương này nằm bên phải trang. Network Utility sẽ bắt đầu truy đường dẫn đến website mà bạn chọn.
 7. 7
  Xem kết quả. Lệnh truy vết sẽ trả về danh sách các cổng đi từ máy tính đến điểm đích.
  • Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 5:
Trên iPhone

 1. 1
  Tải ứng dụng iNetTools. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt sẵn iNetTools trên iPhone. Nếu như chưa cài đặt, hãy mở App Store và tiến hành như sau:
  • Nhấn vào Search (Tìm kiếm)
  • Nhấn vào thanh tìm kiếm.
  • Nhập inettools
  • Nhấn vào inettools - ping,dns,port scan
  • Nhấn vào GET (Nhận) cạnh ứng dụng iNetTools.
  • Nhập mật khẩu Touch ID hoặc Apple ID.
 2. 2
  Mở iNetTools. Nhấn vào OPEN (Mở) trên App Store, hoặc chọn ứng dụng iNetTools với biểu tượng radar nằm trên màn hình Home của iPhone.
 3. 3
  Nhấn vào Trace Route (Truy vết đường đi). Tùy chọn này nằm giữa màn hình.
 4. 4
  Nhấn vào khung văn bản "Host Name or IP Address" (Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP). Tùy chọn này nằm gần đầu màn hình. Bàn phím ảo của iPhone sẽ hiện lên trên màn hình.
 5. 5
  Nhập địa chỉ website. Nhập địa chỉ website (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn.
  • Ví dụ nếu muốn truy ra đường dẫn đến máy chủ Google gần nhất, bạn cần nhập google.com.
  • Bạn không cần nhập phần "https://" hay "www." của địa chỉ website.
 6. 6
  Nhấn vào Start (Bắt đầu) nằm ở góc trên bên phải màn hình. iNetTools sẽ bắt đầu truy đường dẫn đến địa chỉ mà bạn chỉ định.
 7. 7
  Xem kết quả. Sau khi bánh xe quay nằm đối diện với tiêu đề "Result" (Kết quả) biến mất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh truy vết đã đi qua để đến đích.
  • Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 5:
Trên Android

 1. 1
  Tải ứng dụng PingTools. Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt sẵn iNetTools trên Android. Nếu như bạn chưa cài đặt, hãy mở Google Play Store và tiến hành như sau:
  • Nhấn vào thanh tìm kiếm.
  • Nhập pingtools
  • Nhấn vào PingTools Network Utilities nằm trong kết quả.
  • Nhấn vào INSTALL (Cài đặt)
  • Nhấn vào ACCEPT (Chấp nhận).
 2. 2
  Mở PingTools. Nhấn vào OPEN trên Google Play Store, hoặc chọn ứng dụng PingTools nằm trong App Drawer của Android.
 3. 3
  Nhấn vào ACCEPT khi được nhắc. Thao tác này sẽ chấp nhận điều khoản sử dụng của PingTools, đồng thời mở ứng dụng.
  • Nếu đã từng mở PingTools trước đây, bạn có thể bỏ qua bước này.
 4. 4
  Nhấn vào nút hình nằm ở góc trên bên trái màn hình. Một trình đơn sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấn vào Traceroute. Tùy chọn này nằm giữa trình đơn vừa hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào khung văn bản nằm đầu màn hình để bàn phím ảo của Android hiện lên.
  • Nếu như địa chỉ website nào đó còn trong khung văn bản này, hãy xóa đi trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhập địa chỉ website. Nhập địa chỉ website (hoặc địa chỉ IP) của website mà bạn muốn truy đường dẫn.
  • Chẳng hạn như để truy ra đường dẫn đến máy chủ Twitter gần nhất, bạn cần nhập twitter.com vào đây.
  • Bạn không cần nhập phần "https://" hay "www." của địa chỉ website.
 8. 8
  Nhấn vào TRACE ở góc trên bên phải màn hình. PingTools sẽ bắt đầu truy đường đi đến địa chỉ được chọn.
 9. 9
  Xem kết quả. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh trace đã đi qua để đến đích.
  • Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 5:
Trên Linux

 1. 1
  Mở Terminal. Bước này sẽ khác nhau tùy vào phiên bản Linux, nhưng hầu hết các bản phân phối đều sẽ yêu cầu bạn mở Menu và chọn Terminal từ danh sách chương trình.
  • Bạn cũng có thể nhấn Alt+Ctrl+T để mở Terminal trên hầu hết các bản phân phối Linux.
 2. 2
  Cài đặt Traceroute như sau:
  • Nhập sudo apt install traceroute và nhấn Enter.
  • Nhập mật khẩu rồi nhấn Enter.
  • Nhập y và nhấn Enter nếu được nhắc.
  • Chờ Traceroute cài đặt xong.
 3. 3
  Xác định website mà bạn muốn truy vết. Chẳng hạn như nếu muốn xem danh sách các cổng giữa nằm máy tính và YouTube, bạn sẽ sử dụng website của YouTube.
 4. 4
  Nhập lệnh "traceroute". Nhập traceroute website.com và đừng quên thay website.com bằng tên cùng phần mở rộng của website mà bạn chọn (trong ví dụ này là youtube.com) rồi nhấn Enter.
  • Bạn không cần nhập phần "https://" hay "www." của địa chỉ website.
  • Nếu như có địa chỉ IP của website, bạn có thể sử dụng thay cho URL.
 5. 5
  Xem kết quả. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể xem địa chỉ của từng cổng mà lệnh trace đã đi qua để đến đích.
  • Nếu như có dòng trống nào đó thì bạn cũng đừng bận tâm, điều này cho thấy rằng lệnh truy vết đang được trả lại dưới dạng kết quả thay vì đi qua một cổng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Số cổng nằm giữa máy tính và website mà bạn chọn không bao gồm các dòng trống. Chẳng hạn, nếu lệnh trả về 12 cổng với 3 dòng trống thì nghĩa là có 9 cổng nằm giữa máy tính và website.

Cảnh báo

 • Danh sách các cổng nằm giữa máy tính và website được chọn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Tạo một Thư mục Mới trên Máy tínhTạo một Thư mục Mới trên Máy tính
Nghe nhạc trong Discord trên PC hoặc MacNghe nhạc trong Discord trên PC hoặc Mac
Sao chép và dánSao chép và dán
Kết nối laptop với màn hìnhKết nối laptop với màn hình
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Quét mã QRQuét mã QR
Chụp màn hình trên máy tính HPChụp màn hình trên máy tính HP
Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Kiểm tra bộ nhớ máy tínhKiểm tra bộ nhớ máy tính
Gửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tínhGửi Ảnh từ Điện thoại sang Máy tính
Thu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hìnhThu nhỏ chương trình ở chế độ toàn màn hình
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh.
Trang này đã được đọc 692 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo