Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phép trừ phân số trông có thể hơi khó hiểu lúc đầu, nhưng với một số phép nhân và phép chia cơ bản, bạn sẽ có được phép trừ đơn giản. Nếu các phân số nhỏ hơn 1, hãy đảm bảo rằng mẫu số của chúng giống nhau trước khi trừ các tử số. Nếu có hỗn số và số nguyên, hãy đổi chúng thành các phân số lớn hơn 1. Bạn cũng cần đảm bảo các mẫu số giống nhau trước khi trừ các tử số.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Tìm bội số chung nhỏ nhất và thực hiện phép trừ

 1. 1
  Liệt kê bội số của mẫu số nếu cần. Nếu mẫu số của các phân số khác nhau, bạn cần làm cho chúng giống nhau. Liệt kê bội số của từng mẫu số để bạn có thể tìm thấy bội số chung của cả hai mẫu số. Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện phép tính 1/4 - 1/5, hãy liệt kê tất cả bội số của 4 và 5 và bạn sẽ tìm được 20.[1]
  • Vì bội số của 4 bao gồm 4, 8, 12, 16, 20 và bội số của 5 bao gồm 5, 10, 15 và 20, 20 là bội số chung nhỏ nhất của chúng.
  • Nếu mẫu số đã giống nhau, bạn có thể bỏ qua để trừ các tử số.
 2. 2
  Nhân cả tử số và mẫu số để có được mẫu số giống nhau. Sau khi tìm được bội số chung nhỏ nhất cho các phân số không giống nhau, hãy thực hiện phép nhân đối với các phân số để mẫu số của chúng trở thành bội số chung nhỏ nhất.[2]
  • Ví dụ: nhân 1/4 với 5 để được mẫu số là 20. Bạn cũng cần nhân tử số với 5, do đó 1/4 sẽ thành 5/20.
 3. 3
  Tạo các phân số tương đương cho tất cả các phân số trong phương trình. Hãy nhớ rằng nếu bạn điều chỉnh 1 phân số trong bài toán, bạn cần điều chỉnh tất cả các phân số sao cho chúng tương đương nhau.[3]
  • Ví dụ: nếu bạn đã điều chỉnh 1/4 để trở thành 5/20, hãy nhân 1/5 với 4 để có được 4/20. Bài toán gốc 1/4 - 1/5 trở thành 5/20 - 4/20.
 4. 4
  Trừ các tử số và giữ mẫu số giống nhau. Nếu bài toán ban đầu đã có mẫu số giống nhau hoặc bạn đã tạo ra các phân số tương đương có cùng mẫu số, hãy trừ các tử số. Viết kết quả và sau đó viết mẫu số bên dưới.[4]
  • Hãy nhớ không trừ các mẫu số.
  • Ví dụ, 5/20 - 4/20 = 1/20.
 5. 5
  Rút gọn kết quả. Sau khi có đáp án, hãy kiểm tra xem bạn có thể rút gọn tiếp không. Tìm ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số và chia cả tử số và mẫu số cho số này. Ví dụ: nếu bạn có đáp án là 24/32, thì ước số chung lớn nhất là 8. Chia cả tử số và mẫu số cho 8 ta được 3/4.[5]
  • Tùy thuộc vào kết quả, bạn có thể không thể rút gọn được tiếp. Ví dụ: 1/20 không thể rút gọn thêm nữa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Trừ các hỗn số

 1. 1
  Chuyển các hỗn số thành phân số lớn hơn 1. Hỗn số là số bao gồm số nguyên và phân số. Để phép trừ được thực hiện dễ dàng hơn, hãy chuyển toàn bộ hỗn số thành phân số. Điều này có nghĩa là tử số sẽ lớn hơn mẫu số.[6]
  • Ví dụ, 2 3/4 - 1 1/7 sẽ thành 11/4 - 8/7.
 2. 2
  Tìm mẫu số chung nếu cần thiết. Tìm bội số chung nhỏ nhất của cả hai mẫu số để tìm mẫu số giống nhau cho các phân số. Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện phép tính 11/4 - 8/7, hãy liệt kê tất cả các bội số của 4 và 7, ta sẽ tìm được 28.[7]
  • Vì bội số của 4 bao gồm 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 và bội số của 7 bao gồm 7, 14, 21 và 28, vậy 28 là bội số chung nhỏ nhất của chúng.
 3. 3
  Tạo các phân số bằng nhau nếu bạn phải thay đổi mẫu số. Bạn cần chuyển mẫu số thành bội số chung nhỏ nhất. Để làm điều này, hãy thực hiện phép nhân cả phân số.[8]
  • Ví dụ: để mẫu số của 11/4 trở thành 28, bạn cần nhân cả phân số với 7. Phân số sẽ trở thành 77/28.
 4. 4
  Điều chỉnh tất cả các phân số trong bài toán thành phân số tương đương. Nếu bạn đã thay đổi mẫu số của 1 trong các phân số trong bài toán, bạn cần điều chỉnh các phân số khác để tỷ lệ của chúng vẫn bằng với đề bài ban đầu.[9]
  • Ví dụ: nếu bạn đã điều chỉnh 11/4 thành 77/28, hãy nhân 8/7 với 4 để có được 32/28. Bài toán 11/4 - 8/7 trở thành 77/28 - 32/28.
 5. 5
  Trừ các tử số và giữ nguyên mẫu số. Nếu mẫu số giống nhau ngay từ đầu hoặc bạn đã chuyển đổi thành các phân số tương đương, thì bạn có thể trừ các tử số luôn. Viết kết quả và đặt lên trên mẫu số. Hãy nhớ đừng trừ mẫu số.[10]
  • Ví dụ, 77/28 - 32/28 = 45/28.
 6. 6
  Rút gọn kết quả tìm được. Bạn cần chuyển kết quả thành một hỗn số. Hãy bắt đầu bằng cách chia tử số cho mẫu số để được số nguyên. Sau đó viết phần còn lại ra. Đây sẽ là tử số. Đặt tử số lên trên mẫu số. Rút gọn phân số nếu được.[11]
  • Ví dụ: 45/28 trở thành 1 17/28 vì 45 chia cho 28 được 1 dư 17.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu muốn, bạn có thể tính các hỗn số mà không cần phải chuyển thành phân số lớn hơn 1. Trừ các số nguyên và sau đó trừ tử số nếu các phân số có mẫu số giống nhau.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tính thể tích hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Chuyển đổi từ độ sang radianChuyển đổi từ độ sang radian
Đổi phân số thành số thập phânĐổi phân số thành số thập phân
Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phânChuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
Đổi radian sang độĐổi radian sang độ
Làm tròn SốLàm tròn Số
Tìm căn bậc hai mà không dùng máy tínhTìm căn bậc hai mà không dùng máy tính
Tìm định thức ma trận 3x3Tìm định thức ma trận 3x3
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Tính thể tích một chiếc hộpTính thể tích một chiếc hộp
Tính Bán kính Đường trònTính Bán kính Đường tròn
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
wikiHow Staff Writer
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.537 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 2.537 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo