Phép nhân hai chữ số đơn giản chỉ là phép nhân một chữ số được thực hiện hai lần. Bắt đầu bằng cách nhân các số ở hàng đơn vị, sau đó tiếp tục vòng thứ hai với các số ở hàng chục. Khi đã nắm được cách tính cơ bản, bạn có thể áp dụng một số mẹo để tính nhanh.

Phương pháp 1 của 2:
Phép nhân đơn giản

 1. 1
  Viết số này nằm trên số kia. Viết số hai chữ số này nằm ngay bên trên số còn lại. Mặc dù không có quy tắc cụ thể nào, nhưng nếu một trong hai số kết thúc bằng 0 (ví dụ: 40), hãy cho số này nằm bên dưới, đồng thời đặt số với nhiều chữ số hơn và không có số 0 lên trên. Cách này sẽ giúp bạn bỏ qua một phép tính.[1]
  • Ví dụ: tính 22 x 43. Hãy viết một số ở trên và số còn lại bên dưới.
 2. 2
  Nhân chữ số hàng đơn vị của số bên dưới với chữ số hàng đơn vị của số phía trên. Lúc này, đừng quan tâm đến chữ số hàng chục nằm bên dưới. Bạn chỉ cần lấy chữ số hàng đơn vị nằm bên dưới nhân với chữ số nằm ngay phía trên. Viết kết quả vào bên dưới dấu gạch.[2]
  • Ví dụ: với 22 x 43, bạn lấy 3 nhân 2 được 6.
 3. 3
  Tiếp tục lấy chữ số hàng đơn vị của số phía dưới nhân với chữ số hàng chục của số nằm trên. Lấy chữ số hàng đơn vị của số phía dưới nhân với chữ số hàng chục của số phía trên. Sau đó, viết kết quả vào dòng nằm bên dưới dấu gạch, ngay vị trí hàng chục.[3]
  • Ví dụ: với 22 x 43, bạn lấy 3 nhân tiếp với 2 được 6. Số nằm bên dưới dấu gạch hiện tại là 66.
 4. 4
  Viết số 0 vào bên dưới tích thứ nhất. Trước khi bắt đầu nhân chữ số thứ hai, hãy đặt số 0 vào bên dưới chữ số hàng đơn vị của kết quả vừa rồi. Số 0 này sẽ giữ chỗ để bạn có thể tiếp tục nhân chữ số hàng chục của số bên dưới.[4]
  • Bây giờ bạn đã có tích đầu tiên là 66, hãy viết số 0 vào bên dưới số 6 ở hàng đơn vị.
 5. 5
  Tiếp tục nhân chữ số hàng chục của số bên dưới với chữ số hàng đơn vị của số phía trên. Sau khi tính được tích của chữ số cuối cùng, hãy tiếp tục lấy chữ số hàng chục của số phía dưới nhân với chữ số hàng đơn vị của số nằm trên. Viết kết quả vào cạnh số 0 mà bạn đã thêm.[5]
  • Ví dụ: ta có 4 x 2 = 8, hãy viết 8 vào bên trái số 0.
 6. 6
  Tiếp tục nhân chữ số hàng chục của số phía dưới với chữ số hàng chục của số ở trên. Ghi kết quả vào bên trái số mà bạn vừa viết.
  • 4 x 2 = 8, hãy viết 8 vào bên trái số 80 hiện có.
 7. 7
  Cộng hai tích vừa rồi để ra kết quả cuối cùng. Nếu như không còn chữ số nào, bạn có thể tiến hành cộng hai hàng vừa tính được. Tổng mà bạn tìm được chính là đáp án của phép nhân hai chữ số.[6]
  • Ví dụ: 66 + 880 = 946. Vậy 22 x 43 = 946.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Phép nhân có kết quả lớn hơn 9

 1. 1
  Tiến hành nhân và nhớ nếu kết quả lớn hơn 9. Trường hợp sau khi nhân chữ số ở hàng đơn vị và kết quả lớn hơn 9, bạn cần viết giá trị thừa lên đầu chữ số hàng chục của số phía trên để nhớ.[7]
  • Ví dụ: tính 96 x 8. Trước tiên, bạn lấy 8 x 6 = 48. Thay vì viết 48 vào bên dưới dấu gạch ngang, bạn chỉ viết 8 nhớ 4.
 2. 2
  Tiếp tục nhân với chữ số hàng chục của số nằm trên và cộng thêm số đã nhớ. Như thường lệ, tiếp tục lấy chữ số cuối của số bên dưới nhân với chữ số ở hàng chục của số nằm trên. Sau đó, lấy kết quả này cộng thêm giá trị đã nhớ.[8]
  • Ví dụ: với 96 x 8, ta có 8 x 9 = 72. Lấy 72 cộng thêm 4 đã nhớ trước đó, ta được 76. Vậy kết quả cuối cùng sẽ là 768.
 3. 3
  Tiếp tục nhân và ghi nhớ nếu cần thiết. Nếu một trong các thừa số có nhiều hơn 2 chữ số, hãy tiếp tục nhân và ghi nhớ chữ số hàng chục của kết quả cho đến khi bạn tính xong toàn bộ .[9]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Chuyển đổi từ độ sang radianChuyển đổi từ độ sang radian
Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phânChuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
Chia phân số cho phân sốChia phân số cho phân số
Nhân và chia phân sốNhân và chia phân số
Tính số đo gócTính số đo góc
Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳngDùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng
Đổi radian sang độĐổi radian sang độ
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Tìm căn bậc hai mà không dùng máy tínhTìm căn bậc hai mà không dùng máy tính
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Nhân phân số với số nguyênNhân phân số với số nguyên
Đổi phân số thành số thập phânĐổi phân số thành số thập phân
Tính Thể tích Hình trụTính Thể tích Hình trụ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 983 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo