Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phép nhân dài dường như rất đáng sợ, đặc biệt là khi nhân con số khá lớn. Dù vậy, nếu làm theo từng bước, bạn sẽ có thể thực hiện phép nhân dài mà không mất chút thời gian nào. Hãy sẵn sàng để làm chủ các phép toán đó bằng cách khởi đầu với Bước 1 dưới đây.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Thực hiện Phép nhân dài Tiêu chuẩn

Tải về bản PDF
 1. 1
  Viết số lớn lên phía trên số nhỏ. Giả dụ bạn sắp thực hiện nhân 756 với 32. Hãy viết 756 lên phía trên 32, sao cho hàng đơn vị và hàng chục của các số thẳng hàng với nhau, con số 6 của 756 nằm phía trên con số 2 của 32 và con số 5 của 756 nằm phía trên con số 3 của 32, tương tự như vậy. Việc này sẽ giúp bạn dễ nhìn hơn trong quá trình thực hiện phép nhân dài.
  • Nhất thiết phải bắt đầu bằng việc nhân con số 2 trong 32 cho từng con số của 756, sau đó nhân con số 3 trong 32 cho từng con số của 756. Nhưng đừng đi quá nhanh.
 2. 2
  Nhân con số hàng đơn vị của số nằm dưới với con số hàng đơn vị của số trên. Lấy 2 trong 32 nhân với 6 trong 756. Tích của 6 và 2 là 12. Viết số hàng đơn vị là 2 vào phần tích, và viết 1 lên trên số 5. Về cơ bản, bạn sẽ viết ra bất kỳ chữ số nào ở hàng đơn vị, và nếu có chữ số hàng chục, thì phải viết lên phía trên bên trái của con số phía trên bạn vừa mới nhân. Bạn đã có số 2 viết trực tiếp xuống dưới số 6 và số 2.
 3. 3
  Nhân con số hàng đơn vị của số nằm dưới với con số hàng chục của số trên. Giờ bạn hãy nhân 2 với 5 và có kết quả là 10. Thêm 1 đã nhớ ở trên số 5 thành 11, sau đó viết 1 cạnh số 2 ở hàng dưới cùng. Nhớ thêm 1 vào hàng chục phía trên số 7.
 4. 4
  Nhân con số hàng đơn vị của số nằm dưới với con số hàng trăm của số trên. Nhân 2 với 7 được 14. Cộng thêm 1 đã nhớ vào 14 thành 15. Lần này không cần nhớ nữa, vì bạn không còn số nào để nhân trong hàng nữa. Chỉ cần viết 15 vào hàng cuối cùng.
 5. 5
  Viết 0 vào cột hàng đơn vị bên dưới kết quả đầu tiên. Giờ bạn sẽ nhân chữ số hàng chục của 32, là 3, với mỗi chữ số của 756, vì vậy hãy viết thêm con số 0 vào dưới số 2 trong số 1512 trước khi bắt đầu để bạn có thể nhân thẳng với hàng chục. Nếu tiếp tục nhân với chữ số hàng trăm với số phía trên, bạn cần thêm hai con số 0, và cứ tiếp tục như vậy.
 6. 6
  Nhân chữ số hàng chục của số nằm dưới với chữ số hàng đơn vị của số nằm trên. Nhân 3 với 6 được 18. Lại một lần nữa viết 8 vào kết quả và nhớ 1 lên phía trên số 5.
 7. 7
  Nhân chữ số hàng chục của số nằm dưới với chữ số hàng chục của số nằm trên. Nhân 3 với 5 được 15, nhưng phải cộng thêm 1 còn nhớ, vậy kết quả là 16. Viết 6 vào kết quả, và nhớ 1 lên trên số 7.
 8. 8
  Nhân chữ số hàng chục của số nằm dưới với chữ số hàng trăm của số nằm trên. Nhân 3 với 7 được 21. Thêm 1 đã nhớ ta được 22. Bạn không cần phải nhớ 2 trong kết quả 22 nữa, vì đã không còn số nào đề nhân, vì vậy mà ta chỉ cần viết nó xuống bên cạnh số 6.
 9. 9
  Cộng chữ số hàng đơn vị của các kết quả với nhau. Bây giờ, đơn giản bạn chỉ việc cộng 1512 với 22680. Đầu tiên, cộng 2 với 0 ta được 2. Viết kết quả vào cột hàng đơn vị.
 10. 10
  Cộng chữ số hàng chục của các kết quả với nhau. Cộng 1 với 8 được 9. Viết 9 vào bên trái số 2.
 11. 11
  Cộng chữ số hàng trăm của các kết quả với nhau. Tổng của 5 và 6 là 11. Viết 1 vào kết quả và nhớ một vào bên trái kết quả nằm phía trên.
 12. 12
  Cộng chữ số hàng nghìn của các kết quả với nhau. Công 1 với 2 được 3 và sau đó công thêm 1 đã nhớ để được 4. Viết nó vào kết quả.
 13. 13
  Cộng chữ số hàng chục nghìn của các kết quả với nhau. Kết quả đầu tiên không có gì ở hàng chục nghìn, và ở kết quả thứ 2 là 2. Vậy 0 cộng 2 bằng 2, viết nó vào kết quả. Ta được 24.192 và đó là kết quả cuối cùng của bạn.
 14. 14
  Kiểm tra kết quả bằng máy tính. Nếu muốn kiểm tra lại kết quả, hãy nhập bài toán vào máy tính để xem bạn đã làm đúng chưa. Kết quả nên là 756 nhân 32 bằng 24.192. Và vậy là xong!
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Làm tắt

Tải về bản PDF
 1. 1
  Viết phép tính. Ví dụ bạn đang làm phép nhân 325 với 12. Hãy viết phép tính ra. Số này nằm cạnh số kia chứ không phải nằm dưới nữa.
 2. 2
  Chia số nhỏ thành hàng chục và hàng đơn vị. Giữ nguyên 325 và chia 12 thành 10 và 2. Số 1 nằm ở hàng chục nên bạn phải thêm 0 đằng sau đó để giữ đúng vị trí, và vì 2 thuộc hàng đơn vị, bạn chỉ cần viết 2 ra.
 3. 3
  Nhân số lớn với con số ở hàng chục. Bây giờ hãy nhân 325 với 10. Tất cả những gì cần làm là thêm 0 vào cuối con số đó, ta được 3250.
 4. 4
  Nhân số lớn với con số ở hàng đơn vị. Giờ chỉ cần nhân 325 với 2. Chỉ cần nhìn bằng mắt ta cũng có được câu trả lời là 650, vì 300 nhân 2 bằng 600 và 25 nhân 2 bằng 50. 600 cộng 50 được 650.
 5. 5
  Cộng hai kết quả lại. Bây giờ, ta chỉ cần cộng 3250 với 650. Bạn có thể thực hiện bằng phương pháp cộng kiểu cũ. Viết 3250 lên phía trên 650 và làm tất cả các công đoạn còn lại, bạn sẽ được 3900. Thật sự thì việc này tương tự như khi ta thực hiện phép nhân dài chuẩn, nhưng việc phân tích một số thành hàng chục và hàng đơn vị cho phép bạn tính toán trong đầu một chút để tránh việc phải nhân và nhớ quá nhiều. Cách nào cũng sẽ cho ra kết quả như nhau, tùy thuộc vào cách nào bạn làm nhanh hơn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thực hành với các số các con số nhỏ và dễ làm trước.
 • Đảm bảo rằng bạn đã viết các con số vào đúng các cột.
 • Đừng quên để ý các hàng chục, nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên.
 • Luôn thêm số 0 vào cuối các hàng chục, ở hàng trăm thì thêm HAI số 0 và cứ tiếp tục như vậy. Kiểm tra bài làm và sau cùng dùng máy tính kiểm tra lại – nhưng không được gian lận.
 • Đối với các số có nhiều hơn hai chữ số, hãy làm theo các bước sau: đầu tiên nhân số phía trên với hàng đơn vị, sau đó thêm 0 đằng sau nó và nhân với hàng chục, thêm hai số 0 rồi nhân với hàng trăm, rồi thêm ba số 0 và nhân với hàng nghìn, cứ tiếp tục như vậy. Cuối cùng ta cộng các kết quả lại với nhau.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 88 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 51.761 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 51.761 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo