<
OER

OER

Tìm hiểu về mọi thứ mà bạn muốn về OER với Chuyên mục OER của wikiHow. Tìm hiểu về các chủ đề như Cách để Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons, Cách để Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud, Cách để Dạy con đọc bằng hai thứ tiếng và hơn thế nữa với những hướng dẫn cụ thể và hữu ích có kèm theo ảnh và video của chúng tôi.

Các bài viết về: