<
OER

OER

Tìm hiểu về mọi thứ mà bạn muốn về OER với Chuyên mục OER của wikiHow. Tìm hiểu về các chủ đề như Cách để Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project, Cách để Cài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBook, Cách để Dạy con đọc bằng hai thứ tiếng và hơn thế nữa với những hướng dẫn cụ thể và hữu ích có kèm theo ảnh và video của chúng tôi.

Các bài viết về: