<
OER

OER

Tìm hiểu về mọi thứ mà bạn muốn về OER với Chuyên mục OER của wikiHow. Tìm hiểu về các chủ đề như Cách để Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons, Cách để Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube, Cách để Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud và hơn thế nữa với những hướng dẫn cụ thể và hữu ích có kèm theo ảnh và video của chúng tôi.

Các bài viết về: