<
Giấy phép Creative Commons (CC)

Giấy phép Creative Commons (CC)

Tìm hiểu về mọi thứ mà bạn muốn về Giấy phép Creative Commons (CC) với Chuyên mục Giấy phép Creative Commons (CC) của wikiHow. Tìm hiểu về các chủ đề như Cách để Chọn giấy phép Creative Commons, Cách để Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons, Cách để Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube và hơn thế nữa với những hướng dẫn cụ thể và hữu ích có kèm theo ảnh và video của chúng tôi.

Các bài viết về: