<
Dữ liệu mở

Dữ liệu mở

Tìm hiểu về mọi thứ mà bạn muốn về Dữ liệu mở với Chuyên mục Dữ liệu mở của wikiHow. Tìm hiểu về các chủ đề như Cách để Khai thác tài nguyên được cấp phép mở trên trang OpenAire, Cách để Khai thác kết quả nghiên cứu trên Zenodo, Cách để Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn và hơn thế nữa với những hướng dẫn cụ thể và hữu ích có kèm theo ảnh và video của chúng tôi.