Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Hầu hết các kiểu giày Sperry đều có dây thắt bằng da và rất khó thắt chặt. Bạn sẽ thấy kiểu thắt dây giày bình thường không thể ngăn dây giày bằng da bung ra. Mặc dù nút thắt phổ biến nhất đối với giày Sperry là nút treo thùng hay còn gọi là nút thắt thủy thủ, nhưng cũng có nhiều cách khác để thắt dây giày Sperry. Thử sử dụng nút thắt tua rua, nút thắt mắt xích hay nút thắt phẫu thuật. Thậm chí bạn có thể dùng dây giày tạo ra nút thắt kiểu đuôi cá.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Sử dụng nút thắt treo thùng

 1. 1
  Xếp dây giày tạo thành một thòng lọng. Cầm dây bên trái của một trong hai chiếc giày, xếp dây lại để tạo thành một thòng lọng. Chừa một đoạn 8-10cm ở một đầu của thòng lọng.
 2. 2
  Xoắn thòng lọng. Đặt đỉnh thòng lọng giữa ngón cái và ngón trỏ của tay không thuận. Dùng tay thuận cầm phần đuôi nằm ngay dưới thòng lọng, và dùng tay không thuận xoắn chặt thòng lọng.
  • Nếu cần thì bạn quấn phần đuôi quanh thòng lọng thêm vài lần.
 3. 3
  Quấn phần đuôi quanh thòng lọng 5 lần. Tiếp tục dùng tay không thuận giữ phần đỉnh của thòng lọng, và dùng tay thuận quấn phần đuôi quanh chân thòng lọng 5 lần.
 4. 4
  Xỏ đầu dây qua thòng lọng và kéo. Nắm đầu dây bằng tay thuận và xỏ qua thòng lọng. Khi bạn kéo mạnh đầu dây qua thòng lọng, dùng tay không thuận đẩy nút thắt về phía giày.
 5. 5
  Lặp lại tương tự cho các dây còn lại. Thắt nút thắt treo thùng cho 3 dây giày còn lại.
 6. 6
  Cắt phần thừa của dây. Nếu các dây giày không đều, kéo lê trên sàn hoặc trông quá dài, bạn nên cắt bớt phần thừa. Sử dụng kéo sắc cắt phần thừa của các dây.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Sử dụng nút thắt tua rua

 1. 1
  Bắt chéo hai dây. Đặt dây bên trái lên trên dây bên phải để tạo thành hình chữ “X”. Đưa dây bên trái xuống dưới dây bên phải. Kéo hai dây theo hướng ngược nhau.
 2. 2
  Thắt nút thắt hình vuông. Tay trái cầm dây bên trái và tay phải cầm dây bên phải. Dây bên phải phải nằm trên dây bên trái.[1]
  • Đưa dây bên phải xuống dưới dây bên trái. Kéo nó ngược lên trên dây bên trái.
  • Đưa dây bên trái xuống dưới dây bên phải. Kéo nó ngược lên trên dây bên phải.
  • Thắt chặt nút bằng cách đồng thời kéo đều hai dây.
 3. 3
  Tạo một thòng lọng với dây bên trái. Xếp dây bên trái lại để tạo thành một thòng lọng tại gốc của nút thắt hình vuông. Thòng lọng nên có chiều dài xấp xỉ 2,5cm. Giữ chân thòng lọng giữa ngón cái và ngón trỏ của tay không thuận.
 4. 4
  Quấn phần đuôi quanh thòng lọng 2 tới 3 lần. Nắm phần đuôi bằng tay thuận. Quấn chặt dây quanh thòng lọng 2 tới 3 lần.
 5. 5
  Xỏ đầu dây vào thòng lọng và kéo. Xỏ đầu dây qua thòng lọng và kéo mạnh.
 6. 6
  Lặp lại cho dây bên phải. Tạo ra đoạn tua rua trên dây bên phải bằng cách tương tự. Cắt bỏ phần thừa nếu cần.
 7. 7
  Tạo ra hai nút thắt tua rua trên chiếc giày còn lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Sử dụng nút thắt mắt xích

 1. 1
  Tạo một thòng lọng với dây bên trái. Tháo bắt chéo hai dây. Nắm dây bên trái bằng tay không thuận. Dùng tay thuận tạo thành thòng lọng 1,5 cm ở giữa dây bên trái. Dùng tay trái giữ chân thòng lọng.
 2. 2
  Tạo thòng lọng thứ hai và xỏ nó qua thòng lọng thứ nhất. Sử dụng tay thuận tạo thòng lọng thứ hai 1,5 cm bên trên thòng lọng đầu tiên. Đẩy chân thòng lọng thứ hai qua lưng chừng thòng lọng thứ nhất.
 3. 3
  Kéo chặt dây giày và di chuyển nút thắt về phía lỗ xỏ dây. Đút ngón cái của tay không thuận vào thòng lọng thứ hai. Nắm phần đuôi bằng tay thuận. Kéo thòng lọng và phần đuôi theo hai hướng khác nhau. Đẩy nút thắt về phía lỗ xỏ.
 4. 4
  Tạo một thòng lọng khác và xỏ nó qua thòng lọng thứ hai. Dùng tay thuận tạo thòng lọng thứ ba bên trên thòng lọng thứ hai. Đưa thòng lọng này xuống dưới và xuyên qua thòng lọng thứ hai.
 5. 5
  Xỏ đầu dây qua thòng lọng thứ ba và kéo chặt. Cầm thòng lọng thứ ba trong tay không thuận. Dùng tay thuận xỏ đầu dây giày qua thòng lọng này. Kéo chặt để tạo thành một mắt xích.
  • Dùng tay chỉnh các mắt xích cách đều nhau.
 6. 6
  Lặp lại với dây bên phải. Hoàn thành cách thắt nút mắt xích với dây bên phải. Cố gắng tạo ra các mắt xích càng đều càng tốt.
 7. 7
  Nhét đầu dây vào trong giày. Kéo dây xích trái sang ngang về bên phải. Nâng vạt giày bên phải lên để nhét đầu dây bên trái vào trong giày. Đặt dây xích phải bên trên dây xích trái. Kéo dây xích phải sang ngang về bên trái. Nâng vạt giày bên trái lên để nhét đầu dây bên phải vào trong giày.
 8. 8
  Tạo ra nút thắt mắt xích trên chiếc giày còn lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Sử dụng nút thắt phẫu thuật

 1. 1
  Ban đầu bạn tạo nút thắt trái-trên-phải. Bắt chéo dây bên trái lên dây bên phải. Đưa dây bên trái qua và luồn xuống dưới dây bên phải. Kéo chặt cả hai dây theo hướng ngược nhau.
 2. 2
  Tạo thành thòng lọng với dây bên trái. Gấp dây bên trái lại (bây giờ nó nằm bên phải của chiếc giày) để tạo thành thòng lọng 2,5cm. Đặt chân thòng lọng nằm cạnh nút thắt ban đầu.
 3. 3
  Dùng dây bên phải quấn qua thòng lọng. Nắm lấy dây bên phải (bây giờ nó nằm bên trái của chiếc giày). Đưa dây bên phải ra phía trước thòng lọng và quấn một vòng quanh chân thòng lọng.
 4. 4
  Luồn dây bên phải vào vòng tròn mới tạo và kéo. Làm một thòng lọng nhỏ bên trong dây bên phải. Luồn đỉnh của thòng lọng qua vòng tròn mới tạo. Kéo nhẹ thòng lọng qua vòng tròn.
  • Đến đây bạn đã hoàn thành một nút thắt dây giày tiêu chuẩn.
 5. 5
  Quấn thòng lọng bên phải quanh thòng lọng bên trái. Đưa thòng lọng bên phải lên trên và quấn quanh thòng lọng bên trái. Luồn thòng lọng bên phải qua vòng tròn một lần nữa.
 6. 6
  Kéo chặt hai thòng lọng. Nắm thòng lọng bên phải bằng tay phải và thòng lọng bên trái bằng tay trái. Kéo chặt hai thòng lọng theo hướng ngược nhau.
 7. 7
  Tạo ra nút thắt phẫu thuật trên chiếc giày còn lại.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Sử dụng nút thắt đuôi cá

 1. 1
  Luồn hai dây giày qua hai lỗ xỏ ngang hàng với nhau. Xỏ dây bên trái qua lỗ xỏ cuối cùng bên trái. Kéo dây bên trái qua lỗ xỏ đầu tiên bên trái. Xỏ dây bên phải qua lỗ xỏ cuối cùng bên phải. Kéo dây bên phải qua lỗ xỏ đầu tiên bên phải.
  • Phần dây nằm giữa hai lỗ xỏ phải thấy được từ bên ngoài giày.
 2. 2
  Bắt chéo hai dây và kéo chúng xuống mũi giày. Đặt dây bên trái nằm trên dây bên phải. Đặt hai dây nằm phẳng với hai đầu hướng về phía mũi giày.
 3. 3
  Xỏ dây bên trái lên trên đoạn dây song song bên phải. Luồn dây bên trái lên trên đoạn dây song song bên phải và kéo chặt.
 4. 4
  Xỏ dây bên phải lên trên đoạn dây song song bên trái. Luồn dây bên phải lên trên đoạn dây song song bên trái và kéo chặt.
 5. 5
  Kéo từng dây lên trên đoạn thẳng song song đối diện 3 lần.
  • Kéo dây bên trái (bây giờ nằm bên phải) lên trên đoạn thẳng song song bên trái.
  • Kéo dây bên phải (bây giờ nằm bên trái) lên trên đoạn thẳng song song bên phải.
  • Kéo dây bên trái (bây giờ nằm bên trái) lên trên đoạn thẳng song song bên phải.
  • Kéo dây bên phải (bây giờ nằm bên phải) lên trên đoạn thẳng song song bên trái.
  • Kéo dây bên trái (bây giờ nằm bên phải) lên trên đoạn thẳng song song bên trái.
  • Kéo dây bên phải (bây giờ nằm bên trái) lên trên đoạn thẳng song song bên phải.
 6. 6
  Nhét đầu dây vào trong giày. Nhét dây bên trái và dây bên phải vào giày.
 7. 7
  Tạo ra nút thắt đuôi cá trên chiếc giày còn lại.
  Quảng cáo

Những thứ bạn cần

 • Giày Sperry
 • Dây cột giày

Bài viết wikiHow có liên quan

Sấy giày bằng máy sấySấy giày bằng máy sấy
Khắc phục tình trạng giày kêu cót két
Thắt dây giày
Làm giày nhỏ lạiLàm giày nhỏ lại
Nhận biết giày Vans giảNhận biết giày Vans giả
Làm sạch giày TimberlandLàm sạch giày Timberland
Thắt dây giày ốngThắt dây giày ống
Làm sạch giày dép Birkenstock
Giày không còn kêu cót kétGiày không còn kêu cót két
Bảo quản Giày dépBảo quản Giày dép
Làm sạch giày CrocsLàm sạch giày Crocs
Bảo vệ giày boot da không bị nứt4 Cách đơn giản để bảo vệ giày boot da không bị nứt
Loại bỏ Bã Kẹo cao su khỏi Giày
Cột dây giày
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Neepa Sikdar
Cùng viết bởi:
Nhà tạo mẫu cá nhân
Bài viết này đã được cùng viết bởi Neepa Sikdar. Neepa Sikdar là nhà tạo mẫu cá nhân kiêm người sáng lập Accessible Style. Với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, cô chuyên hỗ trợ các lãnh đạo nữ phát triển phong cách qua việc tạo mẫu cá nhân, tạo mẫu thương hiệu và tạo mẫu trực tuyến. Cô cũng huấn luyện nữ giới cách xây dựng phong cách cá nhân qua chương trình dành cho hội viên. Neepa cộng tác với các thương hiệu như Nordstrom và J. Crew, và được giới thiệu trên các ấn phẩm như Business Insider. Cô có bằng cử nhân Kinh tế và Ngôn ngữ Anh của đại học Rutgers và tham gia khóa tạo mẫu tại Viện Công nghệ Thời trang. Bài viết này đã được xem 2.191 lần.
Chuyên mục: Giầy dép
Trang này đã được đọc 2.191 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo