Cách để Thêm trục Y thứ hai vào biểu đồ Microsoft Excel

Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết cách thêm nhiều đường dữ liệu vào biểu đồ Excel. Tuy nhiên, với dữ liệu nhiều đơn vị thì có thể bạn sẽ cảm thấy khó mà tạo nên đồ thị mình cần. Đừng lo lắng, chẳng những bạn có thể mà điều đó còn rất dễ dàng!

Phương pháp 1 của 2:
Thêm trục Y thứ hai

 1. 1
  Tạo biểu đồ trong exel, giả sử rằng tất cả có cùng đơn vị.
 2. 2
  Truy cập biểu đồ và nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ.
 3. 3
  Chọn "Format Data Series" (Định dạng chuỗi dữ liệu).
 4. 4
  Bên dưới "Axis" (Trục), chọn nút radio bên cạnh "Secondary Axis" (Trục thứ hai).
 5. 5
  Chọn OK, bạn sẽ thấy trục Y thứ hai xuất hiện trên đồ thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Thay đổi loại biểu đồ của hệ dữ liệu thứ hai

 1. 1
  Trở lại biểu đồ, nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ.
 2. 2
  Chọn "Change Series Chart Type" (Thay đổi loại biểu đồ chuỗi)
 3. 3
  Chọn loại biểu đồ mà bạn muốn thêm chuỗi dữ liệu thứ hai. Trong ví dụ này là đồ thị cột.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tạo ba hay nhiều trục Y hơn trong Excel bằng EZplot hoặc Multy_Y từ OfficeExpander.com. Sử dụng bản dùng thử trước để chắc chắn hơn về nhu cầu của mình.
 • Bạn có thể áp dụng trước trên những mẫu dữ liệu đơn giản để sử dụng một cách thuần thục hơn.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo