Cách để Thêm trục Y thứ hai vào biểu đồ Microsoft Excel

Trong bài viết này:Thêm trục Y thứ haiThay đổi loại biểu đồ của hệ dữ liệu thứ hai

Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết cách thêm nhiều đường dữ liệu vào biểu đồ Excel. Tuy nhiên, với dữ liệu nhiều đơn vị thì có thể bạn sẽ cảm thấy khó mà tạo nên đồ thị mình cần. Đừng lo lắng, chẳng những bạn có thể mà điều đó còn rất dễ dàng!

1
Thêm trục Y thứ hai

 1. 1
  Tạo biểu đồ trong exel, giả sử rằng tất cả có cùng đơn vị.
 2. 2
  Truy cập biểu đồ và nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ.
 3. 3
  Chọn "Format Data Series" (Định dạng chuỗi dữ liệu).
 4. 4
  Bên dưới "Axis" (Trục), chọn nút radio bên cạnh "Secondary Axis" (Trục thứ hai).
 5. 5
  Chọn OK, bạn sẽ thấy trục Y thứ hai xuất hiện trên đồ thị.

2
Thay đổi loại biểu đồ của hệ dữ liệu thứ hai

 1. 1
  Trở lại biểu đồ, nhấp chuột phải vào đường thẳng của hệ dữ liệu mà bạn muốn thêm trục Y. Trong ví dụ này, nếu muốn bổ sung trục Y cho tỷ lệ phần trăm, nhấp phải vào đường màu đỏ.
 2. 2
  Chọn "Change Series Chart Type" (Thay đổi loại biểu đồ chuỗi)
 3. 3
  Chọn loại biểu đồ mà bạn muốn thêm chuỗi dữ liệu thứ hai. Trong ví dụ này là đồ thị cột.

Lời khuyên

 • Bạn có thể tạo ba hay nhiều trục Y hơn trong Excel bằng EZplot hoặc Multy_Y từ OfficeExpander.com. Sử dụng bản dùng thử trước để chắc chắn hơn về nhu cầu của mình.
 • Bạn có thể áp dụng trước trên những mẫu dữ liệu đơn giản để sử dụng một cách thuần thục hơn.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 9 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Add a Second Y Axis to a Graph in Microsoft Excel, Español: agregar un eje Y secundario en una gráfica de Excel, Italiano: Aggiungere un Secondo Asse Y in un Grafico di Microsoft Excel, Português: Inserir um Segundo Eixo Y num Gráfico do Microsoft Excel, Русский: добавить вторую ось Y на график в Microsoft Excel, Deutsch: Einfügen einer zweiten Y Achse in einem Diagramm in Microsoft Excel, Bahasa Indonesia: Menyisipkan Sumbu Y Kedua pada Grafik Excel, Français: ajouter un 2e axe Y dans un graphique d'Excel, Nederlands: Een tweede y as toevoegen aan een grafiek in Excel, 中文: 给Excel图表再加一条Y轴, ไทย: สร้างแกน Y แกนที่ 2 ในกราฟของ Microsoft Excel, العربية: إضافة محور ص جديد إلى رسم بياني في برنامج مايكروسوفت إكسل, Türkçe: Microsft Excel'de Bir Grafiğe İkinci Bir Y Ekseni Nasıl Eklenir, 한국어: 엑셀 그래프에서 보조 Y축 추가하는 법

Trang này đã được đọc 2.739 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?