Cách để Thêm số tự động trên Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Có hai cách khác nhau để thêm số vào cột một cách tự động. Cách chắc chắn nhất để thêm những dãy số tự động vào Excel một là sử dụng hàm ROW. Phương pháp này sẽ đảm bảo rằng các ô hiển thị đúng số thứ tự kể cả khi dòng được thêm vào hoặc xóa đi. Cách thứ hai (không cần gõ công thức) là sử dụng tính năng Fill, phương pháp này dễ hơn nhưng khi bạn xóa dòng thì dãy số sẽ bị thiếu. Hãy cùng tìm hiểu cách đánh số tự động cho dòng, hoặc điền số liên tiếp vào cột.

Phương pháp 1 của 2:
Đánh số dòng tự động

 1. 1
  Nhấp vào ô đầu tiên mà dãy số sẽ bắt đầu. Phương pháp này hướng dẫn cách để mỗi ô trong cột hiển thị số dòng tương ứng.[1] Bạn nên áp dụng cách này nếu các dòng thường xuyên bị thêm vào hoặc xóa khỏi bảng tính.
 2. 2
  Nhập =ROW(A1) vào ô (nếu đây là ô A1). Nếu là ô khác thì bạn cần thay thế cho phù hợp.
  • Ví dụ, nếu bạn đang nhập vào ô B5, hãy gõ =ROW(B5).
 3. 3
  Nhấn Enter. Số dòng của ô sẽ hiện ra. Nếu bạn đã nhập =ROW(A1), ô A1 sẽ hiển thị số 1. Còn nếu bạn nhập =ROW(B5), ô B5 sẽ hiện số 5.[2]
  • Để bắt đầu từ số 1 tại một dòng bất kỳ mà bạn muốn bắt đầu dãy số, hãy đếm số dòng phía trên ô hiện tại, sau đó trừ đi kết quả trong hàm.
  • Ví dụ, nếu bạn nhập =ROW(B5) và muốn hiển thị số 1 trong ô này, hãy sửa hàm lại thành =ROW(B5)-4, vì B4 đếm ngược lại 4 dòng là B1.[3]
 4. 4
  Chọn ô chứa số đầu tiên trong dãy số.
 5. 5
  Di con trỏ chuột đến khung nằm ở góc dưới bên phải ô được chọn. Nốt đen này được gọi là Fill Handle. Con trỏ chuột sẽ biến thành biểu tượng chiếc kéo khi nằm ngay phía trên Fill Handle.
  • Nếu bạn không tìm thấy Fill Handle, điều hướng đến thẻ File (Tập tin) > Options (Tùy chọn) > Advanced (Nâng cao) và tích vào ô “Enable fill handle and cell drag-and-drop” (Bật Fill Handle và tính năng kéo – thả ô)
 6. 6
  Kéo Fill Handle xuống đến ô cuối cùng trong dãy. Mỗi ô trong cột sẽ hiển thị số dòng tương ứng.
  • Nếu bạn xóa dòng nằm trong dãy này, số thứ tự của ô sẽ tự động sửa dựa trên số dòng mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Điền số liên tiếp vào cột

 1. 1
  Nhấp vào ô đầu tiên mà dãy số sẽ bắt đầu. Phương pháp này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm dãy số liên tiếp vào các ô trong cột.
  • Nếu bạn áp dụng cách này nhưng sau đó xóa đi dòng nào đó, bạn sẽ cần thực hiện lại các bước để đánh số lại toàn bộ cột. Nếu bạn nghĩ mình sẽ thay đổi các dòng dữ liệu thường xuyên thì nên áp dụng phương pháp Đánh số dòng tự động ở trên.
 2. 2
  Nhập số đầu tiên trong dãy vào ô nào đó. Ví dụ, nếu bạn đánh số từ trên xuống dưới trong cột, hãy gõ 1 vào ô đầu tiên.
  • Không nhất thiết bạn phải bắt đầu từ 1. Dãy số của bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ số thứ tự nào, thậm chí có thể định dạng kiểu khác (chẳng hạn như theo số chẵn, bội số của 5, vân vân).
  • Excel cũng hỗ trợ “đánh số” kiểu khác, bao gồm ngày tháng, mùa và thứ trong tuần. Chẳng hạn khi bạn điền các ngày trong tuần vào cột thì ô đầu tiên sẽ hiển thị là “Monday” (Thứ hai).
 3. 3
  Nhấp vào ô tiếp theo trong mẫu. Đây là ô nằm ngay bên dưới ô hiện tại.
 4. 4
  Nhập số thứ hai của dãy vào để tạo mẫu. Để đánh số liên tiếp (như 1, 2, 3, vân vân), bạn nhập 2 vào đây.[4]
  • Nếu bạn muốn các số kế tiếp sẽ là 10, 20, 30, 40, vân vân, thì số hai số tiếp theo trong dãy mà bạn cần điền là 1020.
  • Nếu bạn đang nhập theo ngày trong tuần, hãy gõ ngày tiếp theo trong tuần vào ô.
 5. 5
  Nhấp và kéo để chọn tất cả ô. Khi bạn thả chuột, các ô vừa nhập sẽ được tô sáng.
 6. 6
  Di con trỏ chuột đến khung nhỏ nằm ở góc dưới bên phải vùng được chọn. Khung này được gọi là Fill Handle. Con trỏ chuột sẽ biến thành biểu tượng chiếc kéo khi nằm ngay phía trên Fill Handle.
  • Nếu bạn không tìm thấy Fill Handle, hãy đi đến thẻ File > Options > Advanced và tích vào ô “Enable fill handle and cell drag-and-drop.”
 7. 7
  Nhấp và kéo Fill Handle xuống đến ô cuối cùng trong dãy số. Sau khi bạn thả chuột, các ô trong cột sẽ được đánh số theo mẫu mà bạn đã thiết lập ở hai ô đầu tiên.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Microsoft cung cấp phiên bản trực tuyến miễn phí của Excel như một phần của Microsoft Office Online.
 • Bạn cũng có thể mở và chỉnh sửa bảng tính trên Google Sheets.

Cảnh báo

 • Bạn cần chắc rằng tùy chọn "Alert before overwriting cells" (Cảnh báo trước khi ghi đè lên ô) đã được đánh dấu trong thẻ Advanced của Excel Options. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa lỗi nhập dữ liệu và hạn chế việc phải tạo lại hàm hay dữ liệu khác.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 433 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo