Tải về bản PDF Tải về bản PDF

YouTube hỗ trợ rất nhiều cách để thêm phụ đề cho video. Những phương pháp khác nhau đó đều nằm trong phần “Video Manager” (Trình quản lý video) trên kênh YouTube của bạn. Sau khi truy cập, bạn nhấp vào “Subtitle and CC” (Phụ đề và phụ đề rời) từ trong trình đơn “Edit” (Chỉnh sửa) và chọn cách để thêm phụ đề.[1] Người dùng còn có thể đóng góp phụ đề cho video của người khác bằng cách mở video đó lên, truy cập vào phần cài đặt và chọn "Add Subtitles or CC" (Thêm phụ đề hoặc phụ đề rời) nếu được chủ sở hữu cho phép.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Bằng công cụ Subtitle trên video YouTube

 1. 1
  Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. 2
  Nhấp vào “My Channel” (Kênh của tôi). Nút này nằm gần đầu thanh bên và sẽ đưa bạn đến với trang YouTube cá nhân.
 3. 3
  Nhấp vào “Video Manager”. Nút này nằm phía trên bên trái kênh, sau khi nhấp vào thì danh sách video mà bạn tải lên sẽ hiện ra.
  • Bạn cũng có thể truy cập Video Manager bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn “Creator Studio > Video Manager”.
 4. 4
  Nhấp vào mũi tên “Edit” thả xuống và chọn “Subtitles and CC”. Nút “Edit” cùng với trình đơn thường nằm cạnh video mà bạn muốn thêm phụ đề. Giao diện quản lý phụ đề sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào “Add New Subtitles” (Thêm phụ đề mới) và chọn “Create new subtitles or closed captions” (Tạo phụ đề hoặc phụ đề rời mới). Nút này nằm bên phải video trên giao diện quản lý phụ đề. Một vùng văn bản sẽ hiện ra cạnh video để bạn nhập phụ đề.
 6. 6
  Chọn ngôn ngữ phụ đề. Yếu tố này sẽ phân loại phụ đề của bạn dành cho người xem YouTube trên toàn thế giới trong tương lai.
  • Phụ đề tiếng Việt trên video tiếng Việt có thể sẽ hữu ích với những ai không phải người bản xứ (và đối tượng khác, chẳng hạn như người khiếm thính), vì vậy bạn đừng nản chí khi thêm phụ đề ngôn ngữ gốc cho video.
 7. 7
  Phát video và tạm dừng khi bạn muốn nhập phụ đề. Tính năng phát lại có thể được sử dụng để nghe câu nói trước khi nhập phụ đề vào vùng văn bản.
 8. 8
  Nhập phụ đề vào vùng văn bản. Nhấp vào dấu “+” màu xanh cạnh vùng văn bản để thêm phụ đề. Phụ đề sẽ hiển thị trong bản chép phụ đề và dòng thời gian phía dưới video.
 9. 9
  Điều chỉnh độ dài của phụ đề. Phụ đề sẽ được đưa vào dòng thời gian tại vị trí mà bạn đã dừng video. Hãy nhấp và kéo thanh nằm ở hai bên phụ đề để thay đổi thời điểm bắt đầu và kết thúc mà văn bản hiển thị.
 10. 10
  Xuất bản video. Sau khi thêm phụ đề xong, bạn nhấp vào “Publish” (Xuất bản) để tải phụ đề lên video.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Tải tập tin phụ đề lên video

 1. 1
  Mở trình soạn thảo văn bản. Notepad trên Windows hoặc TextEdit của Mac là những tùy chọn miễn phí khá tốt, tuy vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.
 2. 2
  Tạo phụ đề. Tập tin phụ đề sử dụng một định dạng cụ thể: số phụ đề, dấu thời gian và văn bản - mỗi cú pháp nằm riêng một dòng. Dấu thời gian có định dạng giờ:phút:giây:phần nghìn giây.
  • Ví dụ:
   1
   01:15:05:00
   Đây là văn bản chép phụ đề mẫu.
  • Ví dụ trên sẽ hiển thị câu “Đây là văn bản chép phụ đề mẫu” như phụ đề đầu tiên ở mốc 1 giờ, 15 phút, và 5 giây trong video.
 3. 3
  Đi đến “File” (Tập tin) và chọn “Save As…” (Lưu thành). Tại đây bạn có thể thiết lập loại tập tin sử dụng phần mở rộng SubRip (hay srt - định dạng văn bản phổ biến dành cho video có phụ đề).
 4. 4
  Nhập tên tập tin cùng với đuôi “.srt”. Chẳng hạn: ‘phu de.srt’. Phần mở rộng cuối tên dùng để thiết lập loại tập tin.
 5. 5
  Nhấp vào “Save As Type” (Lưu thành loại) và chọn “All Files” (Tất cả tập tin). Trình đơn này nằm phía dưới trường tên tập tin. Tùy chọn “All Files” sẽ cho phép phần mở rộng có hiệu lực thay vì chỉ là văn bản thuần túy.
 6. 6
  Nhấp vào trình đơn “Encoding” (Mã hóa) và chọn “UTF-8”. Tập tin SubRip sẽ không hoạt động đúng cách nếu như bạn không thiết lập tùy chọn mã hóa này. Sau khi hoàn tất, bạn nhấn vào “Save” (Lưu).
 7. 7
  Đi đến mục “Video Manager” trên YouTube. Đăng nhập tài khoản YouTube của bạn rồi nhấp vào “My Channel > Video Manager” để xem danh sách video tải lên.
  • Bạn cũng có thể truy cập Video Manager bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn “Creator Studio > Video Manager”.
 8. 8
  Nhấp vào mũi tên “Edit” thả xuống và chọn “Subtitles and CC”. Nút “Edit” cùng với trình đơn thường nằm cạnh video mà bạn muốn thêm phụ đề. Giao diện quản lý phụ đề sẽ mở ra.
 9. 9
  Nhấp vào “Add New Subtitles” và chọn “Upload a File” (Tải lên tập tin). Một trình đơn sẽ bật ra để bạn chọn loại tập tin sẽ tải lên.
 10. 10
  Chọn “Subtitle File” (Tập tin phụ đề) từ trong trình đơn bật lên. Một cửa sổ sẽ mở ra để bạn chọn tập tin sẽ tải lên.
 11. 11
  Duyệt tìm tập tin mà bạn đã tạo và chọn “Upload”. Phụ đề sẽ được lấy từ tập tin .srt rồi đưa vào dòng thời gian và bản chép phụ đề.
 12. 12
  Điều chỉnh phụ đề. Bạn có thể chỉnh sửa những thay đổi cho văn bản trong bản chép phụ đề, hoặc nhấp và kéo thanh nằm ở hai bên phụ đề trên dòng thời gian để tinh chỉnh dấu thời gian.
 13. 13
  Xuất bản video. Bạn hãy nhấp vào “Publish” để tải phụ đề lên video.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Bằng tính năng Automatic Transcript Sync của YouTube

 1. 1
  Đi đến mục “Video Manager” trên YouTube. Đăng nhập tài khoản YouTube của bạn rồi nhấp vào “My Channel > Video Manager” để xem danh sách video tải lên.
  • Bạn cũng có thể truy cập Video Manager bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn “Creator Studio > Video Manager”.
 2. 2
  Nhấp vào mũi tên “Edit” thả xuống và chọn “Subtitles and CC”. Nút “Edit” cùng với trình đơn thường nằm cạnh video mà bạn muốn thêm phụ đề. Giao diện quản lý phụ đề sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấp vào “Add New Subtitles” và chọn “Transcribe and auto-sync” (Chép lời và tự động đồng bộ hóa). Một vùng văn bản sẽ sẽ hiện ra cạnh video để bạn nhập phụ đề.
 4. 4
  Chọn ngôn ngữ phụ đề.
 5. 5
  Chép lại tiếng trong video vào vùng văn bản. Hãy nhập lại mọi nội dung mà bạn nghe được vào vùng văn bản bên phải video. Bạn không cần phải lo lắng về việc canh thời gian.
 6. 6
  Nhấp vào “Set Timings” (Đặt thời gian). YouTube sẽ tự động đồng bộ hóa những gì bạn viết vào thời gian trong video.
 7. 7
  Canh chỉnh thời gian. Phụ đề tự đồng bộ hóa sẽ hiển thị trên dòng thời gian. Bạn hãy nhấp và kéo thanh nằm hai bên phụ đề để canh chỉnh nội dung cho khớp với thời gian.
 8. 8
  Đăng video. Sau khi hoàn tất, bạn nhấp vào “Publish” để tải phụ đề lên video.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Đóng góp phụ đề cho video của người khác

 1. 1
  Chọn video để đóng góp. Hãy truy cập video nào đó do người khác tải lên.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng bánh răng “Settings” (Cài đặt). Nút này hiển thị trong trình phát video, sau khi bạn nhấp đây vào thì trình đơn tùy chọn video sẽ hiện lên.
 3. 3
  Nhấp vào “Subtitles/CC” và chọn “Add subtitles or CC”. Bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện chỉnh sửa phụ đề.
  • Lưu ý quan trọng: không phải người dùng nào cũng cho phép người khác đóng góp phụ đề. Nếu người sở hữu đã tắt tính năng này thì sẽ không có tùy chọn “Add Subtitles or CC”, đồng nghĩa với việc bạn không thể đóng góp.[2]
 4. 4
  Chọn ngôn ngữ phụ đề.
 5. 5
  Phát video và tạm dừng khi bạn muốn nhập phụ đề. Tính năng phát lại có thể được sử dụng để nghe câu nói trước khi nhập phụ đề vào vùng văn bản bên phải video.
 6. 6
  Điều chỉnh phụ đề. Khi bạn nhập, phụ đề sẽ được đưa vào dòng thời gian tại vị trí mà video tạm dừng. Hãy nhấp và kéo thanh nằm hai bên phụ đề để thay đổi độ dài của nội dung.
 7. 7
  Gửi phụ đề. Nhấp vào “Submit for review” (Gửi để đánh giá) để gửi phụ đề của bạn cho người sở hữu video xem.
 8. 8
  Hoàn tất quá trình gửi. Bạn sẽ được hỏi rằng phụ đề đã hoàn tất chưa. Nếu chọn “No” (Chưa) thì người đóng góp khác có thể tiếp tục chỉnh sửa phụ đề mà bạn đang bỏ dở trước khi phiên bản hoàn thiện được gửi đến người sở hữu video. Còn nếu bạn chọn “Yes” (Rồi) đồng nghĩa với việc phụ đề sẽ được gửi đi để xem xét. Sau khi chọn xong, hãy nhấp vào “Submit” để hoàn tất đóng góp của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hiện nay, chúng ta không thể thêm phụ đề/phụ đề rời trên ứng dụng di động YouTube.
 • Bạn cũng có thể áp dụng những phương pháp trên khi tải video mới lên bằng cách nhấp vào nút “Upload” và chọn video cần đăng.
 • Nếu bạn không hoàn thành phụ đề trong một lần, YouTube sẽ tự động lưu quá trình làm việc của bạn thành bản phụ đề nháp. Bạn có thể truy cập bản nháp này sau đó bằng cách chọn “My Drafts” (Bản nháp của tôi) và tiếp tục chép phụ đề cho video.
 • Đừng quên kiểm tra lại lỗi chính tả.

Bài viết wikiHow có liên quan

Vì sao tai nghe Beats không hiển thị trong danh sách BluetoothVì sao tai nghe Beats không hiển thị trong danh sách Bluetooth và cách để khắc phục
Tự làm ăng ten FMTự làm ăng ten FM
Đồ lại ảnh bằng InkscapeĐồ lại ảnh bằng Inkscape
Chèn ảnh vào tập tin PDFChèn ảnh vào tập tin PDF
Gỡ bỏ chế độ chống ghi trên thẻ nhớ microSD TranscendGỡ bỏ chế độ chống ghi trên thẻ nhớ microSD Transcend
Thay đổi Độ phân giải Màn hình Máy tínhThay đổi Độ phân giải Màn hình Máy tính
Chỉnh sửa ẢnhChỉnh sửa Ảnh
Cắt video trên iMovieCắt video trên iMovie
Thay đổi tuổi của bạn trên Xbox LiveThay đổi tuổi của bạn trên Xbox Live
Căn chỉnh máy in HPCăn chỉnh máy in HP
Cải thiện chất lượng ảnh JPEGCải thiện chất lượng ảnh JPEG
Xoay VideoXoay Video
AirPods không rơi ra khỏi taiAirPods không rơi ra khỏi tai
Thiết lập cấu hình bộ định tuyến TP LinkThiết lập cấu hình bộ định tuyến TP Link
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 34.594 lần.
Chuyên mục: Tinh chỉnh
Trang này đã được đọc 34.594 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo