Cách để Thêm phông chữ vào Illustrator

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Trên WindowsTrên MacTham khảo

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phông chữ vào chương trình Adobe Illustrator trên máy tính. Bạn có thêm phông chữ trên cả máy tính Windows và Mac.

1
Trên Windows

 1. 1
  Tắt Illustrator nếu đang mở. Bạn không thể tìm các phông chữ mới cài đặt trên Illustrator nếu cài đặt trong khi Illustrator vẫn đang hoạt động.
 2. 2
  Tải phông chữ muốn cài đặt. Nếu chưa tải phông chữ muốn cài đặt, hãy tìm và tải về máy trước khi tiếp tục.[1]
  • Phông chữ cho Illustrator phải là phông chữ hoàn chỉnh, tức là có cả mẫu chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân cho cả chữ thường và chữ hoa.
  • Bạn có thể tải phông chữ dưới định dạng .OTF, .TFF, .PFP và .TTF.
 3. 3
  Mở Start (Khởi động). Nhấp chuột vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 4. 4
  Mở File Explorer . Nhấp chuột vào biểu tượng thư mục ở góc dưới bên trái cửa sổ Start.
 5. 5
  Mở thư mục ZIP phông chữ. Nhấp chuột vào thư mục chứa thư mục ZIP phông chữ (ví dụ thư mục Downloads) ở cột bên trái màn hình File Explorer.
  • Bạn có thể mở thêm thư mục ở cửa sổ chính để tìm thư mục ZIP.
 6. 6
  Nhấp chuột vào thư mục ZIP phông chữ. Đây là thao tác chọn thư mục.
 7. 7
  Nhấp chuột vào tab Extract (Giải nén). Tab này nằm ở đầu cửa sổ File Manager (Quản lý tập tin). Đây là thao tác hiển thị thanh công cụ bên dưới tab Extract.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Extract all (Giải nén toàn bộ). Nút này nằm ở bên phải thanh công cụ.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Extract khi được yêu cầu. Thư mục sẽ được giải nén vào một thư mục bình thường khác.
 10. 10
  Đợi giải nén tập tin phông chữ. Sau khi hoàn thành, thư mục tập tin được giải nén sẽ mở ra, lúc này bạn có thể tương tác với tập tin phông chữ.
 11. 11
  Nhấp đúp chuột vào tập tin phông chữ. Đây là thao tác mở cửa sổ xem trước phông chữ.
 12. 12
  Nhấp chuột vào nút Install (Cài đặt). Nút này nằm ở ngay đầu cửa sổ xem trước. Đây là thao tác cài đặt phông chữ được chọn vào bất cứ chương trình nào sử dụng phông chữ trên máy tính, bao gồm cả Illustrator.
  • Nếu có phông chữ đậm, nghiêng riêng biệt, bạn cần nhấp đúp chuột và cài đặt từng phông chữ một để sử dụng trong Illustrator.

2
Trên Mac

 1. 1
  Nhớ tắt toàn bộ ứng dụng. Bạn cần đóng mọi chương trình biên tập hay chỉnh sửa ảnh để cài đặt phông chữ trên Mac. Sau đây là một vài ứng dụng thông thường:
  • Adobe Illustrator
  • Pages
  • Ứng dụng Microsoft Office
 2. 2
  Tải phông chữ cần cài đặt nếu cần. Nếu chưa tải phông chữ muốn cài đặt, bạn cần tìm và tải trước khi tiếp tục.[2]
  • Phông chữ cho Illustrator phải là phông chữ đầy đủ, bao gồm chữ đậm, nghiêng, gạch chân cho cả chữ thường và chữ hoa.
  • Các định dạng phông chữ mà Mac hỗ trợ bao gồm .DFONT, .OTF, .TTF, .TTC, PostScript và Multiple Master.
 3. 3
  Mở Finder. Đây là ứng dụng hình khuôn mặt màu xanh dương ở trên Khay ứng dụng của Mac.
 4. 4
  Truy cập phông chữ muốn cài đặt. Nhấp chuột vào thư mục chứa tập tin phông chữ ở bên trái cửa sổ Finder, sau đó mở thư mục chứa tập tin phông chữ.
  • Nếu tập tin phông chữ không nằm trong thư mục, hãy truy cập vị trí tập tin phông chữ.
 5. 5
  Chọn tập tin phông chữ. Nhấp chuột vào tập tin phông chữ bạn muốn cài đặt.
  • Nếu có nhiều tập tin (ví dụ "Italic" (Nghiêng), "Bold" (Đậm), v.v), chọn từng tập tin bằng cách giữ phím Command và nhấp chuột vào từng tập tin.
 6. 6
  Nhấp chuột vào Edit (Chỉnh sửa). Tùy chọn này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.
 7. 7
  Nhấp chuột vào Copy (Sao chép). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống Edit. Đây là thao tác sao chép tập tin phông chữ.
 8. 8
  Nhấp chuột vào Go. Đây là tùy chọn nằm trên thanh trình đơn của Mac. Nhấp chuột vào đây để mở trình đơn thả xuống khác.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Go to Folder (Truy cập thư mục). Tùy chọn này nằm gần cuối trình đơn thả xuống Go.
 10. 10
  /System/Library và nhấn Return. Đây là thao tác mở thư mục Library (Thư viện).
 11. 11
  Nhấp đúp chuột vào Fonts (Phông chữ). Thư mục này chứa phông chữ của toàn bộ các chương trình trên Mac, bao gồm Illustrator.
 12. 12
  Nhấp chuột vào Edit. Nút này nằm trên thanh trình đơn.
 13. 13
  Nhấp chuột vào Paste Item (Dán danh mục). Đây là thao tác chép tập tin phông chữ sang thư mục Fonts (Phông chữ).
  • Nếu lúc trước bạn sao chép nhiều tập tin, chỉ cần nhấp chuột vào Paste Items.
 14. 14
  Khởi động lại Mac. Nhấp chuột vào trình đơn Apple , nhấp chọn Restart... (Khởi động lại...), và chọn Restart khi được yêu cầu. Sau khi Mac khởi động lại, bạn có thể mở Illustrator và sử dụng phông chữ mới.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Add Fonts to Illustrator, Español: agregar fuentes al Adobe Illustrator, Italiano: Aggiungere Font in Illustrator, Português: Adicionar Fontes ao Illustrator, Deutsch: Schriftarten zu Illustrator hinzufügen, Русский: добавить шрифты в Illustrator, Bahasa Indonesia: Menambahkan Fon pada Illustrator, Nederlands: Lettertypes toevoegen aan Adobe Illustrator, Français: ajouter des polices dans Illustrator, ไทย: เพิ่มฟอนต์ใน Illustrator, العربية: إضافة خطوط إلى برنامج أدوبي إلوستريتور, 한국어: 일러스트레이터에서 서체 추가하는 법, 中文: 向Illustrator中添加字体, 日本語: Illustratorにフォントを追加する

Trang này đã được đọc 23.473 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?