Cách để Thêm một tài khoản email vào iPhone

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một tài khoản email vào ứng dụng Mail (Thư) trên iPhone.

Các bước

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt) của iPhone. Bạn sẽ chạm vào biểu tượng Settings hình bánh xe trong hộp màu nâu.
 2. 2
  Kéo xuống và chạm vào Accounts & Passwords (Tài khoản và mật khẩu). Bạn sẽ thấy tùy chọn này ở bị trí thứ ba khi kéo trang Settings từ trên xuống.
 3. 3
  Chạm vào tùy chọn Add Account (Thêm tài khoản) ở cuối danh sách các tài khoản hiện tại.
  • Nếu đang sử dụng nhiều hơn một tài khoản email trên iPhone, bạn sẽ cần kéo xuống một chút mới thấy tùy chọn này.
 4. 4
  Chọn dịch vụ mail. Tùy thuộc vào tài khoản email của bạn thuộc loại dịch vụ email nào mà bạn sẽ nhấp vào một trong các tùy chọn sau:
  • iCloud - Tài khoản email của Apple Mail.
  • Exchange - Tài khoản email của Microsoft Exchange.
  • Google - Gmail hay tài khoản email của Google.
  • YAHOO! - Tài khoản email của Yahoo.
  • Aol. - Tài khoản email của AOL.
  • Outlook.com - Tài khoản email Outlook, Hotmail và Live.
  • Nếu dịch vụ email của bạn không có trong danh sách hiển thị, hãy nhấp vào tùy chọn Other (Khác) ở cuối danh sách.
 5. 5
  Nhập thông tin tài khoản. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản muốn thêm vào.
  • Các thao tác ở bước này sẽ tùy thuộc vào loại dịch vụ email.
  • Nếu dùng tùy chọn "Other", bạn sẽ cần nhập thông tin máy chủ của dịch vụ email đang sử dụng. Hãy tham khảo trang hỗ trợ của dịch vụ mail bạn dùng để biết thông tin này.
 6. 6
  Chạm vào công tắc "Mail" màu trắng . Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh . Thao tác này sẽ thêm hộp thư đến của tài khoản email vào ứng dụng Mail của iPhone.
 7. 7
  Xác định các dữ liệu tài khoản muốn đồng bộ. Bạn có thể đồng bộ hóa các liên hệ và thông tin trên lịch của tài khoản email lần lượt với các ứng dụng Contacts (Liên hệ) và Calendar (Lịch) bằng cách chạm vào công tắc màu trắng bên phải mỗi tùy chọn mà bạn muốn đồng bộ. [1]
  • Bạn cũng có thể dùng địa chỉ email để tạo một tài khoản trong ứng dụng Notes (Ghi chú) bằng cách chạm vào công tắc màu trắng bên phải tiêu đề "Notes".
  • Khi công tắc chuyển sang màu xanh thì dữ liệu sẽ được đồng bộ theo tiêu đề đã chọn.

Lời khuyên

 • Bạn có thể truy cập vào các hộp thư đến được thêm vào ứng dụng Mail (Thư) trên iPhone bằng các sản phẩm các của Apple mà bạn đã đăng nhập bằng Apple ID của iPhone.

Cảnh báo

 • Thêm một tài khoản vào ứng dụng Mail (Thư) của iPhone sẽ không cài đặt ứng dụng dịch vụ của tài khoản đó vào điện thoại (ví dụ, thêm một tài khoản Gmail không có nghĩa là bạn cài đặt ứng dụng Gmail).

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Điện thoại thông minh Apple iOS

Ngôn ngữ khác:

Español: añadir una cuenta de correo electrónico a tu iPhone, Português: Adicionar uma Conta de Email em um iPhone, Italiano: Aggiungere un Account E mail al Proprio iPhone, 中文: 在iPhone 4上设置和使用电子邮件, Deutsch: Email Account auf einem iPhone 4 einrichten, Русский: настроить и использовать электронную почту на iPhone 4, Nederlands: Een mailaccount toevoegen aan je iPhone, العربية: إضافة حساب بريد إلكتروني إلى جهاز الآي فون, 日本語: iPhoneにメールアカウントを追加する, ไทย: เพิ่มบัญชีอีเมลใน iPhone

Trang này đã được đọc 354 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?