Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mặt nạ lớp (layer mask) để che phủ hoặc để lộ những phần của lớp khác trên Adobe Photoshop.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Che phủ toàn bộ lớp

 1. 1
  Mở hoặc tạo tập tin Photoshop. Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Photoshop màu xanh với chữ "Ps," sau đó nhấp vào thẻ File trong thanh trình đơn đầu màn hình và tiến hành một trong những thao tác sau:
  • Nhấp vào Open... (Mở) và nhấp đúp vào dự án để mở tài liệu có sẵn.
  • Nhấp vào New... (Mới) để tạo tài liệu mới, sau đó thêm ảnh mà bạn muốn sử dụng.
 2. 2
  Bạn cần chắc chắn rằng mình chưa chọn mẩu ảnh nào. Nhấp vào mục trình đơn Select (Chọn) ở đầu cửa sổ và chọn Deselect (Bỏ chọn) từ trong trình đơn thả xuống.
 3. 3
  Chọn lớp. Trong phần "Layers" (Lớp) trên cửa sổ Photoshop, nhấp vào lớp mà bạn muốn che phủ.
 4. 4
  Nhấp vào mục trình đơn Layer đầu cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Trên Mac, tùy chọn này nằm đầu màn hình.
 5. 5
  Chọn Layer Mask từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra.
 6. 6
  Nhấp vào Hide All (Ẩn toàn bộ). Tùy chọn này nằm trên trình đơn bật ra. Toàn bộ lớp được chọn sẽ bị ẩn.
 7. 7
  Lưu lại thay đổi của dự án. Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái và chọn Save (Lưu) từ trong trình đơn thả xuống.
  • Với dự án mới được tạo, thao tác trên sẽ mở ra cửa sổ "Save As" (Lưu thành). Bạn hãy nhập tên tập tin, chọn nơi lưu và nhấp vào Save lần nữa.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Che phủ hoặc để lộ phần nào lớp

 1. 1
  Mở hoặc tạo tập tin Photoshop. Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Photoshop màu xanh với chữ "Ps," sau đó nhấp vào thẻ File trong thanh trình đơn đầu màn hình và tiến hành một trong những thao tác sau:
  • Nhấp vào Open... và nhấp đúp vào dự án để mở tài liệu có sẵn.
  • Nhấp vào New... để tạo tài liệu mới, sau đó thêm ảnh mà bạn muốn sử dụng.
 2. 2
  Bạn cần chắc chắn rằng mình chưa chọn mẩu ảnh nào. Nhấp vào mục trình đơn Select ở đầu cửa sổ và chọn Deselect từ trong trình đơn thả xuống.
 3. 3
  Chọn lớp. Trong phần "Layers" trên cửa sổ Photoshop, nhấp vào lớp mà bạn muốn che phủ.
 4. 4
  Chọn phần mà bạn muốn ẩn hoặc hiển thị. Tùy vào mức độ chi tiết mà bạn muốn giữ lại, bạn cần sử dụng một trong các công cụ sau:
  • Marquee Tool - Dùng để chọn vùng lớn mà không cần đường viền chính xác. Hãy nhấp vào biểu tượng nét chấm nằm gần đầu phần "Tool" (Công cụ), sau đó nhấp và kéo chuột để chọn vùng mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.
  • Pen Tool - Dùng để chọn những chi tiết nhỏ. Hãy nhấp vào biểu tượng bút máy nằm trong phần "Tool", sau đó nhấp và kéo chuột để chọn vùng mà bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.
 5. 5
  Nhấp vào mục trình đơn Layer đầu cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
  • Trên Mac, tùy chọn này nằm đầu màn hình.
 6. 6
  Chọn Layer Mask từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn nữa sẽ bật ra.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn Reveal Selection (Để lộ vùng chọn) hoặc Hide Selection (Ẩn vùng chọn). Tùy chọn Reveal Selection sẽ làm cho vùng được chọn hiển thị trong khi phần còn lại của lớp bị ẩn, còn Hide Selection sẽ che phủ vùng được chọn của lớp và giữ lại phần mà bạn không chọn.[1]
 8. 8
  Di chuyển mặt nạ nếu cần thiết. Nếu bạn muốn di chuyển mặt nạ để hiển thị phía trên lớp khác, hãy nhấp và kéo lớp được che phủ lên hoặc xuống vị trí mà bạn muốn trong phần "Layers".
 9. 9
  Lưu lại thay đổi của dự án. Nhấp vào File ở góc trên bên trái và chọn Save từ trong trình đơn thả xuống.
  • Với dự án mới được tạo, thao tác trên sẽ mở ra cửa sổ "Save As". Bạn hãy nhập tên tập tin, chọn nơi lưu và nhấp vào Save lần nữa.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Bằng tùy chọn Select and Mask

 1. 1
  Bạn cần hiểu mục đích của tùy chọn Select and Mask (Chọn và che phủ). Công cụ này cho phép bạn chọn một phần ảnh đóng vai trò như phần "hiển thị" của mặt nạ lớp, điều này khá hữu ích khi bạn cần xóa người nào đó ra khỏi phông nền (hoặc ngược lại).
 2. 2
  Mở hoặc tạo tập tin Photoshop. Nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Photoshop màu xanh với chữ "Ps," sau đó nhấp vào thẻ File trong thanh trình đơn đầu màn hình và tiến hành một trong những thao tác sau:
  • Nhấp vào Open... và nhấp đúp vào dự án để mở tài liệu có sẵn.
  • Nhấp vào New... để tạo tài liệu mới, sau đó thêm ảnh mà bạn muốn sử dụng.
 3. 3
  Chọn lớp. Trong phần "Layers", nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển thành mặt nạ lớp của chính nó.
 4. 4
  Nhấp vào Select. Thẻ này nằm đầu cửa sổ Photoshop (Windows) hoặc màn hình máy tính (Mac). Một trình đơn sẽ thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào tùy chọn Select and Mask… nằm giữa trình đơn thả xuống. Cửa sổ "Properties" (Thuộc tính) sẽ hiện ra bên phải cửa sổ Photoshop.
 6. 6
  Nhấp vào khung thả xuống "View". Khung này nằm đầu phần "Properties" ở bên phải cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ bật ra.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn Onion Skin nằm trong trình đơn thả xuống. Tùy chọn này sẽ cho phép bạn chọn phần của ảnh để sử dụng như mặt nạ lớp.
  • Bạn cũng có thể nhấn phím chữ O.
 8. 8
  Chọn công cụ "Quick Selection" (Chọn nhanh). Nhấp vào biểu tượng cọ vẽ ở đầu cột gồm nhiều cọ vẽ nằm bên trái cửa sổ, hoặc nhấn phím W.
  • Nếu độ trong suốt của ảnh cao hoặc thấp hơn 50%, trước tiên bạn cần kéo con trượt "Transparency" nằm trong trình đơn bên phải về lại mức 50%.
  • Có thể công cụ này đã được chọn sẵn.
 9. 9
  Chọn phần để lưu. Nhấp và kéo chuột quanh phần lớp mà bạn muốn hiển thị. Bạn sẽ thấy độ trong suốt của các phần được chọn giảm dần.
  • Những phần không được chọn sẽ bị cắt khỏi lớp sau khi bạn hoàn tất.
 10. 10
  Xóa chi tiết thừa. Đây là những chi tiết còn sót lại từ phông nền ban đầu của lớp khiến cho ảnh trông không đẹp, nhưng bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách:[2]
  • Nhấp vào khung thả xuống "View" lần nữa.
  • Nhấp vào tùy chọn On Black (đen) hoặc On White (trắng) tùy vào màu ảnh.
  • Nhấn phím R để chọn công cụ "Refine Edge Brush".
  • Nhấp và kéo chuột quanh viền ảnh.
 11. 11
  Tinh chỉnh ảnh. Bạn có thể kiểm tra những chi tiết chưa đẹp còn sót lại bằng cách nhấp vào khung thả xuống "View", chọn Black & White (Đen & trắng), chọn cọ "Quick Selection" rồi nhấp vào bất kỳ chấm đen nhỏ nào còn trong vùng ảnh.
  • Toàn bộ phông nền của ảnh cũng sẽ là màu đen nên bạn không cần phải thao tác với phông nền.
 12. 12
  Lưu ảnh thành mặt nạ lớp. Nhấp vào khung thả xuống "Output To" (Đầu ra thành) ở bên phải trang, chọn Layer Mask từ trong trình đơn thả xuống và nhấp vào OK ở cuối trình đơn bên phải.
 13. 13
  Lưu lại thay đổi của dự án. Nhấp vào File ở góc trên bên trái và chọn Save từ trong trình đơn thả xuống.
  • Với dự án mới được tạo, thao tác trên sẽ mở ra cửa sổ "Save As". Bạn hãy nhập tên tập tin, chọn nơi lưu và nhấp vào Save lần nữa.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nhấp đúp vào mặt nạ lớp trên cửa sổ Layers để điều chỉnh con trượt Density (độ trong suốt) và Feather (độ sắc nét) của mặt nạ lớp.

Cảnh báo

 • Phần che phủ của lớp sẽ không có tác dụng gì nếu lớp đó không nằm trên lớp mà bạn muốn hiển thị.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Tạo ra áo trong RobloxTạo ra áo trong Roblox
Căn giữa văn bản trên HTMLCăn giữa văn bản trên HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command PromptKhởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt
Viết mã giảViết mã giả
Chỉnh kích thước artboard trong Adobe IllustratorChỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator
Trải nghiệm Bumble Premium miễn phíTrải nghiệm Bumble Premium miễn phí
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chèn ảnh trong InDesignChèn ảnh trong InDesign
Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên PhotoshopLồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.713 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 3.713 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo