Cách để Thêm liên lạc trên WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Thêm người liên lạc trên iPhoneThêm người liên lạc trên AndroidMời người khác dùng WhatsApp trên iPhoneMời người khác dùng WhatsApp trên Android

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm liên lạc trên WhatsApp. Mặc dù bạn không thể trò chuyện với người chưa sử dụng WhatsApp trên thiết bị của họ, bạn vẫn có thể mời họ tải ứng dụng.

1
Thêm người liên lạc trên iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng nằm trong khung thoại màu xanh lá.
  • Nếu là lần đầu mở ứng dụng trên điện thoại, trước tiên bạn cần thiết lập WhatsApp.
 2. 2
  Nhấn vào thẻ Chats (Tán gẫu) cuối màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc hội thoại, hãy nhấn vào nút trở lại ở góc trên, bên trái màn hình.
 3. 3
  Nhấn vào nút hình khung với bút chì ở góc trên, bên phải màn hình.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn New Contact (Liên lạc mới) ngay bên dưới thanh tìm kiếm đầu trang. Trang thêm liên hệ sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhập tên người đó vào trường "First" ở đầu màn hình.
  • Bạn cũng có thể thêm họ vào trường nằm bên dưới.
 6. 6
  Nhấn vào tùy chọn add phone (thêm số điện thoại) nằm bên dưới trường "Company" (Công ty). Một trường văn bản với chữ "Phone" sẽ hiện ra.
 7. 7
  Nhập số điện thoại của liên hệ. Nếu đây là số điện thoại cố định ở vùng khác, bạn cần thêm mã vùng (chẳng hạn như ở Hà Nội là "24", TP.HCM là "28") theo sau là số điện thoại.
 8. 8
  Nhấn vào Done (Xong) ở góc trên, bên phải màn hình. Số điện thoại trên sẽ được lưu vào ứng dụng Contact (Danh bạ) trên iPhone; nếu người này sử dụng WhatsApp, họ sẽ được thêm vào danh sách liên lạc WhatsApp của bạn.

2
Thêm người liên lạc trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trong khung đối thoại màu xanh lá.
  • Nếu là lần đầu mở ứng dụng trên điện thoại, trước tiên bạn cần thiết lập WhatsApp.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng khung đối thoại ở góc trên, bên phải màn hình, ngay bên trái nút .
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc hội thoại, nhấn vào nút ở góc trên, bên trái màn hình trước.
 3. 3
  Nhấn vào hình người với dấu cộng ở góc trên, bên phải màn hình. Trang tạo liên hệ mới sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhập tên người đó vào trường "First" nằm gần đầu màn hình.
 5. 5
  Nhấn vào trường "Phone" nằm bên dưới trường "Organization" (Tổ chức).
 6. 6
  Nếu đây là số điện thoại cố định ở vùng khác, bạn cần thêm mã vùng (chẳng hạn như ở Hà Nội là "24", TP.HCM là "28") theo sau là số điện thoại.
 7. 7
  Nhấn vào Done ở góc trên, bên phải màn hình. Số điện thoại trên sẽ được lưu vào ứng dụng Contact trên Android; ngoài ra, nếu người này này sử dụng WhatsApp, bạn sẽ có thể liên lạc với họ trên WhatsApp.

3
Mời người khác dùng WhatsApp trên iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trong khung đối thoại màu xanh lá.
  • Nếu là lần đầu mở ứng dụng trên điện thoại, trước tiên bạn cần thiết lập WhatsApp.
 2. 2
  Nhấn vào Settings ở góc dưới, bên phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc hội thoại, hãy nhấn vào nút trở lại ở góc trên, bên trái màn hình trước.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn Tell a Friend (Mời bạn bè) nằm cuối màn hình.
 4. 4
  Nhấn vào Message (Tin nhắn) nằm giữa cửa sổ vừa bật lên.
 5. 5
  Nhấn vào tên bạn bè. Có thể bạn phải cuộn xuống để tìm.
  • Danh sách này là những người dùng chưa sử dụng WhatsApp trên danh bạ iPhone của bạn.
  • Bạn có thể tìm số liên lạc cụ thể trong thanh tìm kiếm đầu màn hình.
 6. 6
  Nhấn vào Send 1 Invite (Gửi 1 lời mời) ở góc dưới, bên phải màn hình. Cửa sổ New Message với liên kết tải WhatsApp sẽ mở ra.
  • Nếu chọn nhiều tên, bạn sẽ thấy nút với nội dung Send [Number] Invites (Gửi [số lượng] lời mời).
 7. 7
  Nhấn vào mũi tên gửi màn xanh lá hoặc xanh dương nằm gần cuối màn hình, bên phải cửa sổ văn bản. Lời mời sẽ được gửi đến một hoặc nhiều người mà bạn chọn; nếu họ tải và tham gia WhatsApp, bạn sẽ có thể liên lạc với họ thông qua ứng dụng.

4
Mời người khác dùng WhatsApp trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trong khung đối thoại màu xanh lá.
  • Nếu là lần đầu mở ứng dụng trên điện thoại, trước tiên bạn cần thiết lập WhatsApp.
 2. 2
  Nhấn vào nút hình ở góc trên, bên phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc hội thoại, nhấn vào nút ở góc trên, bên trái màn hình trước.
 3. 3
  Nhấn vào Settings ở cuối trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Nhấn vào tùy chọn Contacts nằm gần cuối trang.
 5. 5
  Nhấn vào Invite a Friend ở đầu trang.
 6. 6
  Nhấn vào Messages nằm giữa cửa sổ vừa bật lên.
 7. 7
  Nhấn vào tên bạn bè. Có thể bạn phải cuộn xuống để tìm.
  • Danh sách này là những người dùng chưa sử dụng WhatsApp trên danh bạ Android của bạn.
  • Bạn có thể tìm số liên lạc cụ thể trong thanh tìm kiếm đầu màn hình.
 8. 8
  Nhấn vào Send 1 Invite ở góc dưới, bên phải màn hình. Cửa sổ New Message với liên kết tải WhatsApp sẽ mở ra.
  • Nếu chọn nhiều tên, bạn sẽ thấy nút với nội dung Send [số lượng] Invites.
 9. 9
  Nhấn vào nút gửi. Lời mời của bạn sẽ được gửi đến người mà bạn chọn. Nếu những người này tải WhatsApp, họ sẽ tự động được thêm vào danh sách liên lạc WhatsApp của bạn.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Xã hội

Ngôn ngữ khác:

English: Add a Contact on WhatsApp, Русский: добавить контакт в WhatsApp, Español: agregar un contacto en WhatsApp, Italiano: Aggiungere un Contatto su WhatsApp, Português: Adicionar um Contato ao Whatsapp, Deutsch: In WhatsApp einen Kontakt hinzufügen, Français: ajouter un contact sur WhatsApp, Bahasa Indonesia: Menambahkan Kontak WhatsApp, Nederlands: Contacten toevoegen in WhatsApp, ไทย: เพิ่ม Contact (รายชื่อผู้ติดต่อ) ใน WhatsApp, العربية: إضافة جهة اتصال في تطبيق واتساب, 中文: 在WhatsApp上添加联系人, हिन्दी: व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जोड़ें (Add a Contact on WhatsApp), Türkçe: WhatsApp'ta Kişi Nasıl Eklenir

Trang này đã được đọc 24.192 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?