Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm liên lạc khi sử dụng WhatsApp. Mặc dù bạn không thể trò chuyện với người chưa cài đặt WhatsApp trên thiết bị, nhưng bạn có thể mời họ tải ứng dụng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Thêm liên lạc trên iPhone

 1. 1
 2. 2
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở WhatsApp trên điện thoại, bạn sẽ cần cài đặt WhatsApp.
 3. 3
  Chạm vào thẻ Chats (Trò chuyện) ở cuối màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, bạn chỉ cần chạm vào nút trở về ở phía trên góc trái màn hình.
 4. 4
  Chạm vào ô có bút chì ở phía trên góc phải màn hình.
 5. 5
  Chạm vào New Contact (Liên lạc mới). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần đầu trang, bên dưới thanh Search (Tìm kiếm). Đây là thao tác mở trang liên lạc mới.
 6. 6
  Nhập tên người liên lạc vào trường "First" (Tên) và "Last" (Họ).
 7. 7
  Nhập số điện thoại bên cạnh trường mobile (Di động). Nếu bạn muốn thay đổi nhãn "mobile", hãy chạm vào nhãn mobile màu xanh dương và chọn nhãn mới như "work" (Công ty), "home" (Nhà) hoặc "iPhone" rồi chọn Done (Hoàn tất) để trở về trang danh bạ chính.
  • Chạm vào tên quốc gia để thay đổi mã vùng.
 8. 8
  Chạm vào Save (Lưu) ở phía trên góc phải.
 9. 9
  Chạm vào Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái màn hình. Đây là thao tác lưu số điện thoại của ai đó vào ứng dụng Contacts (Danh bạ) của iPhone; nếu người vừa được thêm vào danh bạ có sử dụng WhatsApp, thông tin liên lạc của họ cũng được lưu vào danh bạ WhatsApp.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Thêm liên lạc trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở WhatsApp trên điện thoại, bạn sẽ cần cài đặt WhatsApp.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng khung trò chuyện ở phía trên góc phải màn hình, bên trái nút .
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, hãy chạm vào ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào New contact (Liên lạc mới). Đó là lựa chọn ở phía trên trình đơn Contacts (Danh bạ), bên cạnh biểu tượng hình người. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang tạo liên lạc mới.
  • Nếu bạn được yêu cầu chọn một ứng dụng, hãy chọn ứng dụng Contacts và chọn Always (Luôn luôn).
  • Nếu bạn có nhiều tài khoản Google trên điện thoại, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn dùng để thêm liên lạc.
 4. 4
  Nhập tên người liên lạc vào trường "Name" (Tên) ở gần phía trên màn hình.
 5. 5
  Chạm vào trường "Phone" (Điện thoại) bên dưới trường "Organization" (Cơ quan).
 6. 6
  Nhập số điện thoại của người liên lạc. Nếu đó là số điện thoại từ một vùng khác, bạn sẽ cần thêm mã vùng (chẳng hạn như "1" cho Hoa Kỳ hoặc "44" cho Anh Quốc) trước số điện thoại gồm 10 chữ số.
 7. 7
  Chạm vào nút Done (Hoàn tất) ở phía trên góc trái màn hình. Đây là thao tác lưu thông tin liên lạc vào ứng dụng Contact (Danh bạ) của Android; bên cạnh đó, nếu người liên lạc vừa thêm có sử dụng WhatsApp, bạn có thể liên lạc với họ ngay bằng WhatsApp.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Thêm liên lạc mới từ cuộc trò chuyện

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp. Bạn cần đảm bảo WhatsApp có quyền truy cập danh bạ của mình.
 2. 2
  Chạm vào Chats (Cuộc trò chuyện).
 3. 3
  Chọn cuộc trò chuyện có liên lạc mới.
 4. 4
  Chạm vào biểu tượng More ••• (Thêm) hoặc chạm vào số ở phía trên cuộc trò chuyện.
 5. 5
  Chọn add to contacts (Thêm vào danh bạ). Đây là thao tác lưu thông tin của người dùng đó vào danh bạ của bạn. Trên iPhone, bạn sẽ thấy lựa chọn Create New Contact (Tạo liên lạc mới).
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Mời người liên lạc sử dụng WhatsApp trên iPhone

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở WhatsApp trên điện thoại, bạn sẽ cần cài đặt WhatsApp.
 2. 2
  Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới góc phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, hãy chạm vào nút trở về ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Kéo xuống bên dưới màn hình và chọn Tell a Friend (Mời một người bạn). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở cuối màn hình.
 4. 4
  Chạm vào Message (Tin nhắn) ở giữa cửa sổ đang hiển thị tại đây.
 5. 5
  Chạm vào tên của một người bạn. Có lẽ bạn phải vuốt xem danh sách để tìm thấy tên của họ.
  • Những cái tên hiển thị tại đây là những người chưa sử dụng WhatsApp trong danh bạ iPhone của bạn.
  • Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình để tìm một người liên lạc cụ thể.
 6. 6
  Chạm vào Send 1 Invite (Gửi 1 lời mời) ở bên dưới góc phải màn hình. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ tin nhắn mới với đường dẫn đến WhatsApp.
  • Nếu đã chọn nhiều người liên lạc, bạn sẽ thấy Send [Number] Invites (Gửi [số] lời mời).
 7. 7
  Chạm vào mũi tên gửi. Đó là biểu tượng màu xanh lá hoặc xanh dương ở bên phải cửa sổ tin nhắn gần bên dưới màn hình. Đây là thao tác gửi lời mời đến người liên lạc đã chọn; nếu họ tải và đăng ký WhatsApp, bạn có thể liên lạc với họ qua ứng dụng này.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Mời người liên lạc sử dụng WhatsApp trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng WhatsApp với biểu tượng điện thoại màu trắng trên khung trò chuyện màu xanh lá.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở WhatsApp trên điện thoại, bạn sẽ cần cài đặt WhatsApp.
 2. 2
  Chạm vào lựa chọn ở phía trên góc phải màn hình.
  • Nếu WhatsApp mở ra một cuộc trò chuyện, bạn sẽ chạm vào ở phía trên góc trái màn hình.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt) ở bên dưới danh sách lựa chọn tại đây.
 4. 4
  Chạm vào Invite a Friend (Mời một người bạn) ở cuối trình đơn Settings.
 5. 5
  Chạm vào Messages (Tin nhắn) với biểu tượng khung trò chuyện.
 6. 6
  Chạm vào tên của một người bạn trong danh sách liên lạc. Có lẽ bạn phải vuốt xem danh sách để tìm người cần tìm.
  • Những cái tên hiển thị tại đây là người chưa sử dụng Whatsapp trong danh bạ của Android.
  • Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình để tìm một người liên lạc cụ thể.
 7. 7
  Chạm vào Send 1 Invite (Gửi 1 lời mời) ở bên dưới góc phải màn hình. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ tin nhắn mới với đường dẫn đến WhatsApp.
  • Nếu đã chọn nhiều người liên lạc, bạn sẽ thấy Send [Number] Invites (Gửi [số] lời mời).
 8. 8
  Chạm vào nút gửi. Đây là thao tác gửi lời mời đến những người liên lạc đã chọn. Nếu họ tải WhatsApp, thông tin liên lạc của họ sẽ được tự động thêm vào danh bạ WhatsApp.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsAppBiết liệu người khác có chặn bạn trên WhatsApp
Kích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhậnKích hoạt WhatsApp không cần mã xác nhận
Đăng xuất trên WhatsAppĐăng xuất trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn WhatsApp cũKhôi phục tin nhắn WhatsApp cũ
Tìm liên lạc trên WhatsAppTìm liên lạc trên WhatsApp
Khôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsAppKhôi phục tin nhắn bị xóa trong WhatsApp
Biết tin nhắn đã được đọc trên WhatsAppBiết tin nhắn đã được đọc trên WhatsApp
Thêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho AndroidThêm liên lạc ở quốc gia khác trên Whatsapp cho Android
Sao lưu WhatsAppSao lưu WhatsApp
Xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo4 dấu hiệu cảnh báo giúp bạn xác định số điện thoại WhatsApp giả mạo
Quét mã QR trên WhatsAppQuét mã QR trên WhatsApp
Tham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mờiTham gia nhóm WhatsApp mà không cần lời mời
Vô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsAppVô hiệu hóa dấu tích màu xanh hiển thị đã đọc tin nhắn trên WhatsApp
Kiểm tra trạng thái online WhatsAppKiểm tra trạng thái online WhatsApp
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 66.697 lần.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 66.697 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo