Cách để Thêm liên kết trong Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Chèn liên kết đến một vị trí trong bảng tínhChèn liên kết đến trang webChèn liên kết để gửi emailChèn liên kết đến vị trí nào đó trên máy tính hoặc máy chủTham khảo

Microsoft Excel là ứng dụng bảng tính được trang bị đầy đủ chức năng, nó cho phép người dùng sắp xếp, lưu giữ và phân tích nhiều loại dữ liệu khác nhau. Bạn có thể thêm liên kết đến website, đến các tài liệu khác hay thậm chí là các ô và trang khác trong cùng một bảng tính khi cần tham chiếu đến nguồn khác để có thêm thông tin, sao lưu và hỗ trợ cho dữ liệu của bạn.

1
Chèn liên kết đến một vị trí trong bảng tính

 1. 1
  Chọn ô mà bạn muốn tạo liên kết ở đó. Bạn có thể tạo liên kết tắt ở bất kỳ ô nào trong bảng tính.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ "Insert" (Chèn) rồi nhấn "Hyperlink" (Siêu liên kết). Cửa sổ tạo liên kết sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn "Place in This Document" (Đặt trong tài liệu này) ở trình đơn trái. Với nó, bạn có thể liên kết đến mọi ô trong bảng tính.
 4. 4
  Nhập ô mà bạn muốn liên kết đến. Bạn có thể thực hiện bằng cách:
  • Để gõ vị trí một ô, bạn hãy chọn trang có chứa ô đó từ danh sách "Cell Reference" (Tham chiếu ô). Sau đó, bạn có thể nhập ô cụ thể, chẳng hạn như "C23" vào trường "Type the cell reference" (Nhập tham chiếu ô).
  • Hoặc bạn có thể chọn từ ô hay dải ô được xác định trong danh sách "Defined Names" (Tên xác định). Khi chọn chúng, bạn sẽ không tự gõ được vị trí.
 5. 5
  Thay đổi tiêu đề (tùy chọn). Theo mặc định, tiêu đề của liên kết sẽ đơn giản chỉ là tên ô mà bạn đang liên kết đến. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách gõ nội dung tùy thích vào trường "Text to display" (Văn bản sẽ hiển thị).[1]
  • Bạn có thể nhấp vào nút "ScreenTip" (Mẹo trên màn hình) để thay đổi nội dung xuất hiện khi người dùng rê chuột lên liên kết.

2
Chèn liên kết đến trang web

 1. 1
  Sao chép địa chỉ trang mà bạn muốn liên kết đến. Bạn có thể liên kết đến bất kỳ trang nào chỉ bằng cách sao chép địa chỉ của trang đó. Địa chỉ này có thể được chép lại từ thanh địa chỉ trên trình duyệt web. Để chép địa chỉ từ một liên kết có trên website, bạn hãy nhấp phải vào liên kết và chọn "Copy address" (Sao chép địa chỉ) hoặc tương tự, tùy vào trình duyệt của bạn.
 2. 2
  Chọn ô trong bảng tính Excel mà bạn muốn chèn liên kết vào. Bạn có thể chèn vào bất kỳ ô nào trong bảng tính đó.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ "Insert" và nhấn nút "Hyperlink". Cửa sổ cho phép chèn nhiều loại liên kết khác nhau sẽ xuất hiện.
 4. 4
  Chọn "Existing File or Web Page" (Trang web hoặc tệp sẵn có) ở phía bên trái của cửa sổ. Trình duyệt tệp sẽ được hiển thị.
  • Nếu đang sử dụng Excel 2011, bạn hãy chọn "Web Page" (Trang Web).
 5. 5
  Dán liên kết đến website vào trường "Address" (Địa chỉ) ở cuối cửa sổ.
  • Nếu đang dùng Excel 2011, bạn hãy dán liên kết vào trường "Link to" (Liên kết đến) ở đầu cửa sổ.
 6. 6
  Đổi tiêu đề của liên kết (tùy chọn). Theo mặc định, liên kết sẽ hiển thị địa chỉ đầy đủ. Bạn có thể đổi thành nội dung tùy thích, chẳng hạn như " Website công ty". Hãy nhấp vào trường "Text to display" và nhập nội dung bạn muốn dùng làm tiêu đề cho liên kết.
  • Với Excel 2011, đó sẽ là trường "Display" (Hiển thị).
  • Nhấp vào nút "ScreenTip" để thay đổi nội dung xuất hiện khi người dùng rê con trỏ chuột lên liên kết.
 7. 7
  Nhấn "OK" để tạo liên kết. Liên kết của bạn sẽ xuất hiện ở ô mà bạn đã chọn trước đó. Bạn có thể thử bằng cách nhấp vào nó hoặc chỉnh sửa bằng cách nhấp giữ liên kết rồi nhấp lần nữa vào nút "Hyperlink".

3
Chèn liên kết để gửi email

 1. 1
  Nhấp vào ô mà bạn muốn chèn liên kết. Bạn có thể chèn liên kết để gửi email vào bất kỳ ô nào trên bảng tính. Hãy nhấp vào ô bất kỳ để chọn nó.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ "Insert". Những mục mà bạn có thể chèn vào bảng tính sẽ được hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Hyperlink". Cửa sổ cho phép bạn chèn nhiều loại liên kết khác nhau sẽ xuất hiện.
 4. 4
  Nhập địa chỉ email mà bạn muốn liên kết đến vào trường "E-mail address" (Địa chỉ email). Trường "Text to display" sẽ được điền tự động khi bạn thêm địa chỉ. "mailto:" (gửi đến) sẽ được tự động thêm vào đầu địa chỉ.
  • Nếu từng nhập địa chỉ, lúc này, bạn có thể chọn chúng từ danh sách cuối cửa sổ.
 5. 5
  Nhập một chủ đề tạo sẵn vào trường "Subject" (Chủ đề) – tùy chọn. Bạn có thể để nguyên liên kết như mặc định nếu muốn, hoặc đặt chủ đề tạo sẵn để thuận lợi hơn cho người dùng.
 6. 6
  Đổi tiêu đề sẽ được hiển thị (tùy chọn). Theo mặc định, liên kết sẽ hiển thị "mailto:address@example.com" nhưng bạn có thể đổi thành bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn, chẳng hạn như "Liên hệ chúng tôi". Hãy nhấp vào trường "Text to display" và đổi nó thành nội dung tùy thích.
  • Nhấp vào nút "ScreenTip" để thay đổi nội dung xuất hiện khi người dùng rê trỏ chuột lên liên kết.
 7. 7
  Nhấn "OK" để chèn liên kết của bạn. Liên kết email mới sẽ được tạo và khi bạn nhấp chuột vào đó, website hay trình thư của bạn sẽ xuất hiện cùng thư mới được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã nhập.

4
Chèn liên kết đến vị trí nào đó trên máy tính hoặc máy chủ

 1. 1
  Đánh dấu ô mà bạn muốn chèn liên kết. Bạn có thể chèn liên kết đến tài liệu hay vị trí trên máy tính hoặc máy chủ vào bất kỳ ô nào trong bảng tính.
 2. 2
  Nhấn vào thẻ "Insert" và nhấn "Hyperlink". Cửa sổ cho phép tạo liên kết trong bảng tính sẽ xuất hiện.
 3. 3
  Chọn "Existing file or webpage" từ trình đơn trái. Tùy chọn này cho phép bạn liên kết đến bất kỳ vị trí hay tài liệu nào trên máy tính (hoặc máy chủ).
  • Với Excel 2011 dành cho OS X, nhấn "Document" (Tài liệu) rồi chọn "Select" (Chọn) để duyệt tệp trên máy tính.
 4. 4
  Dùng trình duyệt để chọn thư mục hay tệp để liên kết đến. Cách nhanh nhất để liên kết đến một tệp hay thư mục cụ thể là dùng trình duyệt tệp để điều hướng đến tệp/thư mục mong muốn. Bạn có thể liên kết thư mục để mở nó khi nhấp chuột hoặc chọn một tệp cụ thể để mở bằng liên kết.
  • Bạn có thể chuyển đổi giữa các cách thức hiển thị để xem tệp được mở gần đó cũng như đổi thư mục mà bạn đang xem.
 5. 5
  Gõ hoặc dán địa chỉ dành cho tệp hay thư mục. Bạn có thể nhập địa chỉ dành cho tệp hoặc thư mục thay vì điều hướng đến tệp hay thư mục đó bằng trình duyệt. Điều này đặc biệt hữu dụng với những nội dung nằm trên máy chủ khác.
  • Để tìm địa chỉ thực sự của một tệp hay thư mục cục bộ, bạn hãy mở cửa sổ Explorer và điều hướng đến thư mục đó. Nhấp vào đường dẫn thư mục nằm ở đầu cửa sổ Explorer để địa chỉ xuất hiện: lúc này, bạn chỉ việc chép và dán địa chỉ.
  • Để liên kết đến một vị trí trên máy chủ, bạn hãy dán địa chỉ dành cho thư mục hay vị trí đó mà người đọc có thể truy cập được.
 6. 6
  Đổi tiêu đề được hiển thị (tùy chọn). Theo mặc định, liên kết sẽ hiển thị toàn bộ địa chỉ đến tệp hay thư mục được liên kết. Bạn có thể thay đổi nội dung này trong trường "Text to display".
 7. 7
  Nhấn "OK" để tạo liên kết. Liên kết sẽ xuất hiện trong ô mà bạn đã chọn. Khi bạn nhấp vào ô đó, tệp/thư mục mà bạn đã chỉ định sẽ được mở.
  • Người dùng bảng tính của bạn cần có quyền truy cập vào tệp liên kết từ vị trí tệp được dùng trong liên kết của bạn. Trong trường hợp định gửi tài liệu đến những người dùng khác, việc nhúng tệp có thể sẽ hữu ích hơn là thêm liên kết đến tệp đó.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Add Links in Excel, Español: agregar enlaces en Excel, Italiano: Aggiungere Link in Excel, Русский: добавлять ссылки в Excel, Português: Adicionar Links no Excel, Deutsch: Links in Excel einfügen, Français: ajouter des liens dans Microsoft Excel, Bahasa Indonesia: Menambahkan Tautan di Excel, Nederlands: Koppelingen toevoegen in Excel, العربية: إضافة روابط في برنامج إكسل, ไทย: ใส่ลิงค์ใน Excel, 日本語: Excelのワークシートにリンクを挿入する, 中文: 在Excel中添加链接, 한국어: 엑셀에 링크를 추가하는 방법, हिन्दी: एक्सेल में लिंक्स एड करें (Add Links in Excel)

Trang này đã được đọc 318 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?