Cách để Thêm liên hệ trong Gmail

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Thêm Liên hệ MớiThêm Liên hệ từ EmailThêm Liên hệ từ Google+Dùng Ứng dụng Gmail hoặc Hộp thư đếnTham khảo

Danh bạ Gmail là một khía cạnh quan trọng của tài khoản Gmail. Nó giúp bạn sắp xếp các liên hệ một cách khoa học để việc tìm kiếm được dễ dàng. Sau đây là một vài cách để thêm liên hệ vào Danh bạ Gmail.

1
Thêm Liên hệ Mới

 1. 1
  Đăng nhập Gmail. Bạn có thể truy cập danh bạ từ trang Gmail. Đảm bảo đăng nhập đúng tài khoản bạn muốn thêm liên hệ.
  • Lưu ý: Gmail có thể chuyển hướng bạn tới Hộp thư đến, đây là phiên bản được sắp xếp hợp lý của Gmail. Bạn vẫn truy cập được trang Danh bạ từ Hộp thư đến.
 2. 2
  Mở trang Danh bạ. Có 2 cách để mở trang Danh bạ phụ thuộc vào việc bạn sử dụng Gmail truyền thống hay Hộp thư đến phiên bản mới:
  • Gmail - Nhấp chuột vào trình đơn "Gmail" ở phía trên bên trái màn hình, ngay dưới biểu tượng Google và chọn "Danh bạ". Đây là thao tác mở trang Danh bạ trong tab mới.
  • Hộp thư đến - Nhấp chuột vào nút trình đơn (☰) ở góc phía trên bên trái màn hình để mở trình đơn. Nhấp vào "Danh bạ" ở mục thứ 2 trong trình đơn. Đây là thao tác mở trang Danh bạ trong tab mới.
  • Bạn có thể mở trang Danh bạ trực tiếp bằng cách nhập contacts.google.com vào thanh địa chỉ.
 3. 3
  Nhấp vào dấu "+" màu đỏ ở góc phía dưới bên phải màn hình. Đây là nút "Thêm Liên hệ Mới".
  • Nếu sử dụng phiên bản truyền thống của Danh bạ Google, nút "Liên hệ Mới" sẽ nằm ở góc phía trên bên trái màn hình.
 4. 4
  Nhập tên của liên hệ mới và nhấp chuột vào nút "Tạo". Khi nhập tên sẽ xuất hiện các hồ sơ Google+ được đề xuất. Nếu liên hệ bạn thêm có hồ sơ Google+, bạn chỉ cần nhấp chuột vào đó là các thông tin được nhập tự động. Nhấp vào "Tạo" để mở biểu mẫu "Chỉnh sửa liên hệ".
  • Nếu sử dụng phiên bản Danh bạ cũ, nhấp chuột vào "Liên hệ Mới" để mở mẫu Liên hệ Mới. Bạn có thể điền các trường trong biểu mẫu này rồi lưu liên hệ.
 5. 5
  Nhấp chuột vào "Đặt ảnh liên hệ" để chọn ảnh cho liên hệ. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ mới, cho phép bạn chọn ảnh từ Google Photos hoặc tải ảnh từ máy tính lên.
  • Nếu có Google Photos kết nối với thiết bị Android, bạn có thể truy cập ảnh trên điện thoại đã được sao lưu lên Google Photos.
  • Nhấp vào "Tải ảnh lên" và kéo ảnh vào cửa sổ hoặc nhấp chuột vào "Chọn ảnh từ máy tính" rồi chọn ảnh.
  • Nếu chọn hồ sơ Google+ thay vì nhập tên theo cách thủ công, ảnh đại diện sẽ là ảnh họ sử dụng trên Google+.
 6. 6
  Thêm địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại. Bạn sẽ thấy trường này ở khoảng giữa danh sách. Khi nhấp chuột vào trường này, bạn có thể chọn "Email" hoặc "Điện thoại" và phân loại (Nhà, Cơ quan, Di động, v.v.).
  • Không bắt buộc phải thêm địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mới tạo được liên hệ mới.
 7. 7
  Bổ sung thông tin. Bạn có thể điền các trường còn lại nếu cần thiết. Nhấp chuột vào "Hiển thị toàn bộ trường" để xem các trường bổ sung với thông tin ít phổ biến.
 8. 8
  Nhấp chuột vào "Lưu" để thêm liên hệ vào tài khoản. Bạn sẽ nhận được thông báo liên hệ đã được lưu và nhìn thấy phần tóm tắt liên hệ.
 9. 9
  Nhấp chuột vào "Thêm vào nhóm" để thêm liên hệ vào nhóm. Nếu bạn dùng nhóm để sắp xếp liên hệ, hãy nhấp vào nút "Thêm vào nhóm" để xem danh sách các nhóm có sẵn. Bạn có thể tạo nhóm mới cho liên hệ vừa rồi.

2
Thêm Liên hệ từ Email

 1. 1
  Kiểm tra danh bạ nếu bạn từng trả lời thư của người đó. Mỗi lần bạn trả lời hoặc chuyển tiếp tin nhắn của ai đó, người gửi sẽ được thêm vào Danh bạ một cách tự động. Kiểm tra trang Danh bạ xem tên người đó có trong danh sách chưa. Tên họ sẽ được liệt kê trong phần "Thường xuyên liên hệ" cho tới khi bạn thêm họ vào danh bạ đầy đủ.
  • Nếu bạn dùng giao diện Danh bạ truyền thống, bạn có thể tìm trong mục "Liên hệ Khác"
 2. 2
  Vào Gmail, mở thư điện tử của người bạn muốn thêm liên hệ. Nếu sử dụng giao diện Gmail truyền thống, bạn có thể thêm người đó vào danh bạ trực tiếp từ thư điện tử. Bạn không thể thao tác như vậy khi dùng Hộp thư đến.
  • Nếu dùng Hộp thư đến, mở trình đơn (☰) và nhấp chuột vào "Gmail". Đây là thao tác mở giao diện truyền thống của Gmail. Mở thư điện tử bạn muốn thêm liên hệ sau khi truy cập Gmail.
 3. 3
  Nhấp chuột vào nút Thêm (▼). Bạn có thể tìm nút này ở phía bên phải trang thư vừa mở, ngay cạnh nút Trả lời.
 4. 4
  Nhấp chuột vào "Thêm Tên người đó vào Danh bạ". Ngay lập tức, hệ thống sẽ tạo liên hệ mới sử dụng tên hiển thị và địa chỉ thư điện tử của người gửi.
 5. 5
  Mở trang Danh bạ để bổ sung thông tin. Theo mặc định, liên hệ chỉ có mỗi tên và địa chỉ thư điện tử, trừ khi người gửi có thông tin mở từ hồ sơ Google khác. Bạn cần tự bổ sung thông tin.
  • Nhấp chuột vào trình đơn "Gmail" ở góc phía trên bên trái màn hình và chọn "Danh bạ".
  • Tìm liên hệ mới trong mục "Danh bạ", hoặc dùng công cụ tìm kiếm.
  • Nhấp chuột vào liên hệ để xem chi tiết, sau đó chọn biểu tượng Bút chì để bổ sung thông tin.

3
Thêm Liên hệ từ Google+

 1. 1
  Kiểm tra trang Danh bạ xem có cá nhân hay tổ chức nào ở trong vòng tròn kết nối hay chưa. Những người bạn thêm vào vòng kết nối Google+ sẽ tự động được thêm vào Danh bạ. Nếu bạn vừa thêm một người vào vòng kết nối, thì phải đợi vài phút tên họ với xuất hiện trong danh bạ.[1]
 2. 2
  Đăng nhập Google+ và tìm người bạn muốn thêm. Theo dõi người nào đó trên Google+ thì thông tin liên hệ của người đó sẽ tự động được thêm vào Danh bạ. Đăng nhập Google+ và mở trang cá nhân của người bạn muốn thêm.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Theo dõi". Hệ thống sẽ thêm người này vào vòng tròn "Đang theo dõi" trên Google+.
 4. 4
  Mở trang Danh bạ Google. Bạn có thể mở từ trang Gmail, hoặc nhập contacts.google.com vào thanh địa chỉ.
 5. 5
  Mở rộng tùy chọn "Vòng kết nối" và chọn "Đang theo dõi". Đây là thao tác mở danh sách các tài khoản Google+ mà bạn đang theo dõi.
 6. 6
  Rê chuột vào liên hệ bạn muốn thêm và nhấp chuột vào "Thêm vào danh bạ". Hệ thống sẽ tạo liên hệ mới trong danh sách bằng những thông tin mở từ trang Google+ của cá nhân hay tổ chức đó.
 7. 7
  Rê chuột vào liên hệ một lần nữa và nhấp chọn nút Chỉnh sửa để bổ sung thông tin. Nếu muốn bổ sung chi tiết hơn các thông tin trên Google+, nhấp chuột vào nút Chỉnh sửa có biểu tượng Bút chì.
  • Bạn có thể bổ sung thông tin vào liên hệ theo cách thông thường. Các thông tin liên hệ sẽ không bị ghi đè, bạn có thể kéo xuống dưới để xem.

4
Dùng Ứng dụng Gmail hoặc Hộp thư đến

 1. 1
  Mở thư điện tử của người bạn muốn thêm vào danh bạ. Nếu dùng ứng dụng Google Gmail hoặc Inbox (Hộp thư đến), bạn có thể thêm người gửi vào Danh bạ một cách dễ dàng. Mở thư điện tử của người đó.
 2. 2
  Nhấn vào ảnh hoặc chữ cái đại diện. Nếu liên hệ có ảnh đại diện, nhấn vào ảnh để mở thư. Nếu họ không dùng ảnh đại diện thì nhấn vào chữ cái đại diện cho họ của người đó. Đây là thao tác mở chi tiết liên hệ.
  • Bạn cần mở thư trước khi nhấn vào ảnh đại diện. Nếu nhấn vào ảnh đại diện ở trang danh sách thư đến, bạn sẽ tích chọn thư thay vì mở nó.
 3. 3
  Nhấn nút "Thêm vào danh bạ". Đây là thao tác mở Danh bạ trên thiết bị của bạn.
 4. 4
  Lựa chọn liên hệ bạn muốn thêm địa chỉ thư điện tử đó vào. Bạn có thể chọn một trong những danh bạ có sẵn hoặc nhấn nút "Tạo liên hệ mới". Đây là thao tác mở trang Liên hệ Mới.
 5. 5
  Điền đầy đủ thông tin liên hệ. Nhập thông tin liên hệ còn thiết vào từng trường. Nếu muốn luuw vào Danh bạ Gmail, đảm bảo rằng lưu dưới dạng "Danh bạ Google".

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Linh kiện Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Add Contacts in Gmail, Italiano: Aggiungere un Contatto in Gmail, Français: ajouter des contacts dans Gmail, Português: Adicionar Contatos no Gmail, Español: añadir contactos en Gmail, Deutsch: Kontakte in Gmail hinzufügen, Русский: добавлять контакты в Gmail, 中文: 在Gmail中添加联系人, Bahasa Indonesia: Menambah Kontak di Gmail, Nederlands: Contactpersonen toevoegen in Gmail, ไทย: เพิ่มรายชื่อใน Contacts ของ Gmail, العربية: إضافة جهات اتصال في جيميل, हिन्दी: जीमेल पर कॉन्टेक्ट्स (Contacts) जोड़ें, 日本語: Gmailで連絡先を追加する, Türkçe: Gmail'de Kişiler Nasıl Eklenir, 한국어: 지메일에서 연락처 추가하는 법

Trang này đã được đọc 851 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?