Bạn đã bao giờ mở Google Docs (Google Tài liệu) để soạn giáo trình hay bài tập về nhà, và rồi nhận ra rằng mình không biết cách tạo hộp văn bản hay chưa? Mặc dù Google Docs không có nút riêng để tạo hộp văn bản, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số giải pháp sáng tạo cho vấn đề này. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm khung (hay đường viền) quanh văn bản trong tài liệu Google Docs.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:
Sử dụng bảng

 1. 1
  Mở tài liệu Google Docs. Bạn có thể tạo hoặc mở tài liệu Google Docs thông qua Google Drive bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) nằm phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể tìm thấy bên dưới tiêu đề của tài liệu Google Docs.
 3. 3
  Di chuột đến Table (Bảng) và nhấp vào hình vuông ở phía trên bên trái. Bảng chỉ với một ô sẽ được tạo và hoạt động như đường viền của văn bản bên trong.[1]
 4. 4
  Nhập hoặc dán văn bản vào bảng. Khi văn bản được chèn vào bảng, bạn sẽ dễ hình dung hơn về độ dày cần thiết của đường viền.
 5. 5
  Điều chỉnh kích thước bảng. Bạn có thể tiến hành bằng cách nhấp giữ trên một cạnh của đường viền, kéo cho đến khi bảng đạt kích thước mà bạn mong muốn rồi thả chuột.
  • Bạn cũng có thể vận dụng phương pháp này để tạo đường viền trang bằng cách chỉnh cho bảng bao quanh toàn bộ trang.
 6. 6
  Thay đổi kiểu và đường viền bảng (tùy chọn). Bạn có thể thay đổi màu nền của bảng và màu đường viền, chiều rộng và kiểu bảng bằng cách sử dụng bốn nút ngoài cùng bên phải menu.
  • Nếu như không thấy các nút này, hãy nhấp vào nút với biểu tượng ba dấu chấm nằm bên phải menu. Các tùy chọn này sẽ hiện ra bên phải menu phụ.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:
Sử dụng Paragraph Styles (Kiểu đoạn văn)

 1. 1
  Mở tài liệu Google Docs. Bạn có thể tạo hoặc mở tài liệu Google Docs thông qua Google Drive bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào đằng trước đoạn văn bản mà bạn muốn tạo viền xung quanh. Nếu như có nhiều nội dung trên tài liệu và bạn chỉ muốn thêm viền quanh đoạn văn bản cụ thể thì đoạn văn bản đó phải được bắt đầu trên dòng mới.
 3. 3
  Nhấp vào Format (Định dạng). Trình đơn này sẽ hiện ra nhiều tùy chọn điều chỉnh mà bạn có thể thực hiện với định dạng và nội dung của trang.
 4. 4
  Di chuột đến mục Paragraph styles và chọn Borders and shading (Viền và tô bóng). Cửa sổ “Borders and shading” sẽ bật lên với nhiều tùy chọn tinh chỉnh viền.[2]
 5. 5
  Nhấp vào bốn ô đầu tiên cạnh mục “Position” (Vị trí). Mỗi ô tại đây tương ứng với một đường khác nhau trong viền, vì thế bạn cần bật tất cả chúng để hộp văn bản có đủ bốn cạnh.
 6. 6
  Tùy chỉnh viền (tùy chọn). Điều chỉnh độ rộng, kiểu, màu sắc, màu nền viền và khoảng cách giữa viền và chữ bằng trình đơn thả xuống nằm bên phải mỗi tiêu đề.
 7. 7
  Nhấp vào Apply (Áp dụng). Đường viền sẽ hiện ra bao quanh văn bản.
 8. 8
  Điều chỉnh kích thước hộp văn bản (tùy chọn). Phương pháp này sẽ tạo ra một khung bao quanh văn bản, trải dài trên toàn bộ chiều rộng của trang. Nếu như muốn thu nhỏ khung, bạn có thể nhấp vào bên cạnh văn bản rồi căn chỉnh lề của đoạn văn bằng cách kéo các mũi tên màu xanh dương ở đầu trang đến những điểm mong muốn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:
Sử dụng hộp văn bản trong Drawing (Vẽ)

 1. 1
  Mở tài liệu Google Docs. Bạn có thể tạo hoặc mở tài liệu Google Docs thông qua Google Drive bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert nằm phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể tìm thấy bên dưới tiêu đề của tài liệu Google Docs.
 3. 3
  Di chuột đến mục Drawing và chọn New (Mới). Cửa sổ “Drawing” sẽ bật lên.[3]
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Text box (Hộp văn bản) với biểu tượng chữ “T” nằm trong khung.
 5. 5
  Vẽ hộp văn bản. Nhấp và kéo chuột để tạo hộp văn bản theo kích thước mà bạn muốn.
 6. 6
  Nhập văn bản mà bạn muốn đóng khung. Thông qua menu đầu cửa sổ Drawing, bạn có thể điều chỉnh phông chữ, kích thước, màu sắc văn bản, vân vân.
  • Sau khi nhập văn bản, hãy xem xét việc điều chỉnh kích thước hộp văn bản lại lần nữa cho cân đối với nội dung bên trong.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn Border weight (Độ dày viền) với biểu tượng ba đường ngang nằm chồng lên nhau theo thứ tự đậm dần. Tùy chọn này thể hiện độ dày viền nên nếu thông số mà bạn chọn càng cao thì đường viền sẽ càng dày. Hãy chọn độ dày mà bạn muốn.
 8. 8
  Tùy chỉnh các thiết lập viền khác (tùy chọn). Sử dụng các nút nằm ngay bên trái và phải nút Border weight để thay đổi màu tô cho hộp văn bản, màu viền cũng như kiểu đường viền.
 9. 9
  Nhấp vào Save and Close (Lưu và đóng). Vậy là bạn đã tạo khung bao quanh văn bản trong tài liệu Google Docs. Tuy nhiên bạn cần lưu ý: đôi khi việc thay đổi kích thước bản vẽ trên Google Docs có thể khiến văn bản bên trong bị pixel hóa, đặc biệt là nếu bạn nhấp chuột và kéo. Vì thế, hãy xem xét việc điều chỉnh lại kích thước bản vẽ bằng cách nhấp vào đối tượng rồi chọn Edit (Chỉnh sửa).
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:
Sử dụng hình chữ nhật trong Drawing

 1. 1
  Mở tài liệu Google Docs. Bạn có thể tạo hoặc mở tài liệu Google Docs thông qua Google Drive bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert nằm phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể tìm thấy bên dưới tiêu đề của tài liệu Google Docs.
 3. 3
  Di chuột đến mục Drawing và chọn New. Cửa sổ “Drawing” sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào nút Shapes (Hình dạng) với biểu tượng hình tròn chồng lên hình vuông.
 5. 5
  Di chuột đến Shapes và chọn hình chữ nhật. Hình chữ nhật là tùy chọn thứ nhất nằm trong danh mục đầu tiên của menu Shapes.
 6. 6
  Vẽ hình chữ nhật. Nhấp và kéo trên cửa sổ Drawing để tạo hình chữ nhật theo kích thước mong muốn.
 7. 7
  Nhấp đúp vào hình chữ nhật và thêm văn bản. Bạn có thể điều chỉnh phông chữ và kích thước, màu sắc cũng như nhiều phương diện khác thông qua menu đầu cửa sổ Drawing.
 8. 8
  Điều chỉnh kích thước hình chữ nhật cho phù hợp với văn bản. Bạn nên điều chỉnh kích thước hình chữ nhật trong cửa sổ Drawing thay vì thao tác ngay trên tài liệu Google Docs vì như vậy sẽ tránh được tình trạng pixel hóa đối với văn bản.
 9. 9
  Thay đổi kiểu hình chữ nhật nếu muốn (tùy chọn). Sử dụng bốn nút nằm giữa menu đầu cửa sổ Drawing để tô màu nền, chọn độ dày viền, màu sắc và kiểu cho hình chữ nhật.
 10. 10
  Nhấp vào Save and Close. Vậy là chúng ta đã có khung văn bản trên tài liệu Google Docs. Nếu muốn thay đổi kích thước bản vẽ, bạn nên tiến hành bằng cách nhấp vào đó rồi nhấp vào nút Edit hiện ra. Nếu bạn điều chỉnh kích thước bản vẽ ngay trên tài liệu Google Docs, văn bản bên trong có thể bị pixel hóa.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:
Sử dụng hình ảnh và hộp văn bản trong Drawing

 1. 1
  Mở tài liệu Google Docs. Bạn có thể tạo hoặc mở tài liệu Google Docs thông qua Google Drive bằng cách đăng nhập vào tài khoản Google.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert nằm phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể tìm thấy bên dưới tiêu đề của tài liệu Google Docs.
 3. 3
  Di chuột đến mục Drawing và chọn New. Cửa sổ “Drawing” sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào nút Image (Ảnh) hình vuông với biểu tượng giống như hai ngọn núi bên trong. Tùy chọn này nằm ngoài cùng bên phải trong menu đầu cửa sổ Drawing.
 5. 5
  Chọn thẻ Search (Tìm kiếm). Nếu như bạn đã chọn và lưu sẵn đường viền máy tính, hãy nhấp vào Upload (Tải lên), sau đó kéo ảnh thả vào khung hoặc chọn từ các tập tin trên máy tính. Nếu thực hiện phương pháp này, bạn có thể bỏ qua bước tiếp theo.
 6. 6
  Tìm kiếm với từ khóa như document border hay đường viền tài liệu. Bạn có thể thêm hoặc bớt từ khóa tùy theo nhu cầu. Sau đó, bạn chỉ cần cuộn chuột trên các kết quả tìm kiếm như bình thường để xem qua các mẫu đường viền có sẵn.
 7. 7
  Chọn mẫu đường viền mà bạn thích rồi nhấp vào Select (Chọn). Hình ảnh đường viền sẽ hiện ra trong cửa sổ Drawing.
 8. 8
  Nhấp vào tùy chọn Text box với biểu tượng chữ “T” nằm trong khung.
 9. 9
  Vẽ hộp văn bản bên trong đường viền. Hộp văn bản cần được định hình theo đường viền thì mới có thể hiển thị đúng cách.
 10. 10
  Nhập nội dung vào hộp văn bản. Nếu như cần thêm không gian, bạn có thể thử điều chỉnh kích thước cả đường viền lẫn hộp văn bản bằng cách nhấp vào từng đối tượng rồi kéo các góc ra phía ngoài.
  • Bạn có thể thay đổi phông chữ, kích thước phông chữ, màu sắc cũng như nhiều phương diện khác thông qua menu ở đầu cửa sổ Drawing.
 11. 11
  Nhấp vào Save and Close. Bản vẽ sẽ hiển thị trên tài liệu Google Docs.
 12. 12
  Điều chỉnh bản vẽ theo ý muốn trên tài liệu Google Docs (tùy chọn). Nếu văn bản hoặc hình ảnh bị pixel hóa khi bạn thay đổi kích thước viền ngay trên tài liệu Google Docs, hãy thử nhấp vào đối tượng cần chỉnh sửa, chọn Edit rồi điều chỉnh kích thước trong cửa sổ Drawing.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo slideshow ảnh với PowerPointTạo slideshow ảnh với PowerPoint
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Office | Soạn thảo
Trang này đã được đọc 616 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo