Cách để Thêm hoặc thay đổi cổng kết nối mặc định trên Linux

Cổng kết nối mặc định là địa chỉ IP của bộ định tuyến. Thông thường thì cổng kết nối sẽ tự động được hệ điều hành tìm ra thông qua quá trình cài đặt, nhưng có thể bạn cần thay đổi nó, nhất là trong trường hợp máy tính có nhiều thiết bị tiếp hợp hay bộ định tuyến trên mạng.

Phần 1 của 2:
Sử dụng Terminal

 1. 1
  Mở ứng dụng Terminal. Bạn có thể mở Terminal từ thanh bên, hoặc là nhấn Ctrl+Alt+T.
 2. 2
  Xem cổng kết nối mặc định hiện hành. Ban có thể kiểm tra cổng kết nối mặc định nào đã được cài đặt bằng cách gõ route rồi nhấn Enter. Địa chỉ nằm bên cạnh từ "default" chính là cổng kết nối mặc định của bạn và giao diện mà nó được ấn định sẽ hiển thị phía bên phải bảng.
 3. 3
  Xóa cổng kết nối mặc định hiện hành. Nếu máy tính có nhiều cổng kết nối mặc định được thiết lập, tình trạng xung đột kết nối có thể xảy ra. Nếu muốn thay đổi địa chỉ IP hiện hành của bộ định tuyến, bạn nên xóa nó trước.
  • Nhập lệnh sudo route delete default gw IP Address Adapter. Ví dụ, để xóa cổng kết nối mặc định 10.0.2.2 trên bộ định tuyến eth0, bạn gõ sudo route delete default gw 10.0.2.2 eth0.
 4. 4
  Nhập lệnh .sudo route add default gw IP Address Adapter. Chẳng hạn, nếu muốn thay đổi địa chỉ IP của bộ định tuyến eth0 thành 192.168.1.254, hãy gõ sudo route add default gw 192.168.1.254 eth0. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu người dùng để hoàn tất lệnh.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Chỉnh sửa tập tin cấu hình

 1. 1
  Mở tập tin cấu hình bằng một trình chỉnh sửa. Gõ lệnh sudo nano /etc/network/interfaces để mở tập tin trong phần mềm Nano. Việc chỉnh sửa tệp hệ thống sẽ giữ nguyên những thay đổi của bạn mỗi khi máy tính khởi động lại.
 2. 2
  Điều hướng đến phần thích hợp. Tìm phần nói về bộ định tuyến mà bạn muốn thay đổi địa chỉ IP. Đối với kết nối có dây, bộ định tuyến thường là eth0.
 3. 3
  Thêm .gateway IP Address vào phần này. Ví dụ, gõ gateway 192.168.1.254 để đặt cổng kết nối mặc định là 192.168.1.254.
 4. 4
  Lưu lại thay đổi của bạn và thoát ra. Nhấn Ctrl+X sau đó ấn phím Y để lưu thay đổi và thoát ra.
 5. 5
  Khởi động lại mạng. Khởi động lại mạng của bạn bằng cách gõ lệnh sudo /etc/init.d/networking restart.[1]
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo