Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Hiệu ứng động được sử dụng trong Powerpoint nhằm thêm một chút sự tinh tế cho bản trình bày. Bạn có thể làm cho cả văn bản hoặc đối tượng trên trang trở nên sống động, cũng như tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang. Trước tiên, bạn cần chọn đối tượng để làm động, sau đó chọn hiệu ứng động từ trong thẻ “Animations” (Hiệu ứng động) và thiết lập chuyển động theo ý thích. Hiệu ứng chuyển tiếp trang cũng được xử lý tương tự trong thẻ “Transitions” (Chuyển tiếp). Powerpoint cũng hỗ trợ bổ sung hình ảnh hoặc video động vào trang trình bày thông qua thẻ “Insert” (Chèn).

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Văn bản hoặc đối tượng động

 1. 1
  Mở Powerpoint. Những phương pháp sau cũng áp dụng được với phần mềm miễn phí tương tự, chẳng hạn như Google Slides (Google Trang trình bày) hoặc OpenOffice Impress, nhưng vị trí và tùy chọn nút thao tác có thể khác nhau.
 2. 2
  Nhấp vào đối tượng mà bạn muốn làm động. Nhấp vào văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn làm động.
  • Để chọn toàn bộ hộp văn bản, hãy nhấp vào khung của hộp văn bản. Powerpoint sẽ tự động phân tách văn bản bởi đoạn hoặc dấu ngắt.
  • Nếu Powerpoint chưa có đối tượng để làm động, trước tiên bạn cần thêm đối tượng.
 3. 3
  Mở thẻ "Animations". Thẻ nằm trong thanh trình đơn phía trên cùng này chứa nhiều tùy chọn và điều khiển ảnh động khác nhau.
 4. 4
  Chọn hiệu ứng động mà bạn muốn sử dụng. Hiệu ứng động được chia thành 4 danh mục: Entrance, Exit, Emphasis và Path. Hiệu ứng đã chọn gần đây nhất sẽ được thiết lập cho đối tượng này và hiển thị trong khung Animations.
  • Bạn có thể nhấp thử qua các ảnh động để xem trước hình thức, đồng thời xem qua nhiều hiệu ứng động hơn bằng cách cuộn với mũi tên nằm bên phải khung Animations.
  • Nhóm Entrance sẽ thay đổi cách mà đối tượng xuất hiện trên trang.
  • Nhóm Exit thay đổi cách mà đối tượng rời khỏi trang.
  • Nhóm Emphasis thêm chuyển động hoặc điểm nhấn để đối tượng được chú ý hơn.
  • Nhóm Path xác định lộ trình di chuyển của đối tượng trên trang.
 5. 5
  Nhấp vào “Add Animation” để thêm hiệu ứng động vào đối tượng. Tiến hành chọn hiệu ứng động từ trong trình đơn thả xuống. Nếu bạn thêm hiệu ứng hoạt hình mà không nhấp vào “Add Animation” trước, ảnh này sẽ thay thế cho hình động có sẵn trước đó thay vì được thêm vào.[1]
  • Bạn có thể lặp lại bước này nhiều lần để thêm bao nhiêu hiệu ứng động vào đối tượng tùy ý.
 6. 6
  Nhấp vào “Animation pane” (tùy chọn). Nút này nằm trong phần “Advanced Animation” (Hiệu ứng động nâng cao) của thanh công cụ “Animation”, khung gồm các hiệu ứng động mà bạn đã chọn sẽ hiện ra bên phải.
  • Đây là công cụ hữu ích để quản lý khi làm việc với nhiều hiệu ứng động.
 7. 7
  Chọn tùy chọn kích hoạt dành cho hiệu ứng động. Chọn một trong các tùy chọn từ trình đơn thả xuống “Start” (Bắt đầu) của phần “Timing” (Thời gian hoạt động) nằm bên phải thanh công cụ Animations: "On mouse click", "After previous" hoặc "With previous".
  • Tùy chọn “On Mouse Click” sẽ phát ảnh động khi bạn nhấp chuột.
  • Tùy chọn “After Previous” sẽ tự động bắt đầu hiệu ứng động vào lúc hiệu ứng trước đó kết thúc (hoặc khi trang trình bày hiện ra nếu không có hiệu ứng động nào khác)
  • Tùy chọn “With Previous” sẽ phát hiệu ứng động cùng lúc với hiệu ứng trước đó trên trang trình bày.
 8. 8
  Điều chỉnh độ trễ của hiệu ứng động. Nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống cạnh mục “Delay” (Độ trễ) trong phần “Timing” để thay đổi thời gian trì hoãn trước khi hiệu ứng động bắt đầu.
  • Thời gian trì hoãn sẽ bắt đầu ngay sau khi hiệu ứng động mà bạn chọn được kích hoạt. Nghĩa là với tùy chọn “On Click”, độ trễ sẽ bắt đầu ngay sau khi bạn nhấp chuột.
 9. 9
  Điều chỉnh thời gian diễn ra hiệu ứng động. Nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống cạnh mục “Duration” (Thời lượng) trong phần “Timing” để thay đổi tốc độ của hiệu ứng. Thời lượng càng lâu thì hiệu ứng động sẽ di chuyển với tốc độ chậm hơn.
 10. 10
  Sắp xếp thứ tự hiệu ứng động. Sử dụng các mũi tên trong phần “Timing” bên dưới tiêu đề “Reorder Animation” để sắp xếp cho hiệu ứng động nào đó diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn trong hàng đợi.
  • Bạn cũng có thể nhấp và kéo các danh sách hiệu ứng động trong khung.
 11. 11
  Thêm hiệu ứng âm thanh cho hiệu ứng động. Trong khung Animation, hãy nhấp vào mũi tên hướng xuống bên cạnh hiệu ứng động và chọn “Effect Options” (Tùy chọn hiệu ứng) từ trong trình đơn ngữ cảnh. Đi đến thẻ “Effect” (Hiệu ứng) trong cửa sổ hiện ra, xem trong trình đơn bên dưới mục “Enhancements” (Cải tiến) và chọn hiệu ứng âm thanh từ trong danh sách hoặc thêm theo cách thủ công.[2]
  • Nếu bạn chọn tự thêm âm thanh, cửa sổ để duyệt tập tin âm thanh sẽ hiện ra, vì thế âm thanh cần được lưu sẵn trên máy tính.
 12. 12
  Nhấp vào “Preview” (Xem trước). Nút này nằm bên trái thẻ Animations, tất cả hiệu ứng động trong trang trình bày được chọn sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Hiệu ứng chuyển tiếp trang

 1. 1
  Mở Powerpoint. Những phương pháp sau cũng áp dụng được với phần mềm miễn phí tương tự, chẳng hạn như Google Slides hoặc OpenOffice Impress, nhưng vị trí và tùy chọn nút thao tác có thể khác nhau.
 2. 2
  Mở thẻ “Transitions”. Thẻ này nằm trong thanh trình đơn phía trên cùng, nhiều tùy chọn và điều khiển hiệu ứng chuyển tiếp sẽ hiện ra.
 3. 3
  Chọn trang trình bày mà bạn muốn thêm hiệu ứng chuyển tiếp. Các trang trình bày sẽ hiển thị trong khung bên trái màn hình. Trang mà bạn đang chọn sẽ được tô sáng bằng đường viền.
 4. 4
  Chọn hiệu ứng chuyển tiếp. Minh họa cho hiệu ứng chuyển tiếp đó sẽ diễn ra khi bạn chọn.
  • Nhấp vào “None” ở bên trái để xóa hiệu ứng đã chọn.
  • Mỗi trang trình bày chỉ có thể được thiết lập một hiệu ứng chuyển tiếp cùng lúc.
 5. 5
  Nhấp vào “Effect Options”. Nút này nằm bên phải hiệu ứng chuyển tiếp và sẽ liệt kê tất cả thay đổi diễn ra mà bạn có thể áp dụng (chẳng hạn như về góc hoặc hướng của hiệu ứng).
 6. 6
  Chọn hoặc bỏ chọn “On Mouse Click”. Ô dánh dấu này nằm bên phải hiệu ứng chuyển tiếp trong phần “Timing” của thanh công cụ. Khi được đánh dấu, sự chuyển tiếp sẽ không diễn ra cho đến khi bạn nhấp chuột để đổi trang trình bày.
  • “On Mouse Click” được chọn theo mặc định.
 7. 7
  Điều chỉnh thời gian diễn ra sự chuyển tiếp. Nhấp vào mũi tên hướng lên hoặc xuống bên cạnh mục “Duration” trong phần “Timing” để thay đổi tốc độ của thời lượng hiệu ứng.
  • Thời lượng càng lâu thì quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra chậm hơn.
  • Cài đặt này chỉ có thể điều chỉnh thời lượng của sự chuyển tiếp, không liên quan đến chính trang trình bày đó.
 8. 8
  Chọn hiệu ứng âm thanh. Nhấp vào trình đơn thả xuống “Sound” nằm bên phải phần “Effect Options” để thêm âm thanh sẽ phát trong thời gian diễn ra hiệu ứng chuyển tiếp.
  • Chọn “No Sound” từ trong cùng trình đơn để loại bỏ hiệu ứng âm thanh đã thêm.
 9. 9
  Nhấp vào “Preview”. Nút này nằm bên trái thẻ Transitions, hiệu ứng chuyển tiếp và các hiệu ứng đã thêm vào trang trình bày được chọn sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Thêm ảnh và video động vào bản trình bày

 1. 1
  Mở Powerpoint. Những phương pháp sau cũng áp dụng được với phần mềm miễn phí tương tự, chẳng hạn như Google Slides hoặc OpenOffice Impress, nhưng vị trí và tùy chọn nút thao tác có thể khác nhau.
 2. 2
  Đi đến thẻ “Insert”. Thẻ nằm trong thanh trình đơn phía trên cùng này chứa các tùy chọn khác nhau để thêm nội dung vào trang trình bày.
 3. 3
  Nhấp vào “Pictures” (Hình ảnh). Nút này nằm trong phần “Images” của thanh công cụ “Insert”, sau khi bạn nhấp vào, cửa sổ duyệt hình ảnh trên máy tính sẽ hiện ra. Hãy tìm tập tin đuôi .gif hoặc định dạng ảnh động khác.
  • Sau khi thêm vào, bạn có thể nhấp và kéo ảnh để di chuyển khắp nơi trên trang trình bày.
 4. 4
  Nhấp vào “Online Pictures” (Ảnh trực tuyến). Nút này nằm trong phần “Images” trên thanh công cụ “Insert”, cửa sổ với thanh tìm kiếm và duyệt hình ảnh trên Internet sẽ hiện ra.
  • Bạn phải kết nối Internet trong lúc trình bày thì các đối tượng trực tuyến mới có thể hiển thị.
 5. 5
  Nhấp vào “Video”. Nút này nằm trong phần “Media” (Đa phương tiện) của thanh công cụ “Insert”, trình đơn với các tùy chọn tìm kiếm tập tin video trên máy tính hoặc Internet sẽ hiện ra.
 6. 6
  Chọn “Online Videos” (Video trên mạng). Cửa sổ tìm kiếm video trên YouTube hoặc thêm liên kết video để nhúng vào trang trình bày sẽ hiện ra.
  • Video được nhúng chỉ có thể phát nếu bạn kết nối Internet trong lúc chiếu bản trình bày.
 7. 7
  Chọn “Video on my computer” (Video trên máy tính). Cửa sổ duyệt tìm tập tin video trên máy tính sẽ hiện ra. Sau khi chọn, bạn có thể kéo và di chuyển video đến bất cứ đâu trên trang trình bày.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cũng có thể truy cập các tùy chọn kích hoạt, thời gian và thời lượng từ khung Animation bằng cách nhấp vào mũi tên hướng xuống nằm bên cạnh hiệu ứng động được liệt kê và chọn trong trình đơn.
 • Nhấp vào “Apply to all” (Áp dụng với tất cả) trên thẻ Transitions để sử dụng hiệu ứng được chọn cho toàn bộ trang trong bản trình bày.[3]

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.763 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 2.763 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo