Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm địa chỉ email dành cho công việc vào ứng dụng Mail trên iPhone.

Phương pháp 1 của 3:
Dùng Microsoft Exchange

 1. 1
  Mở ứng dụng
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings (Cài đặt) trên iPhone.
  Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình bánh răng nằm trong khung xám.
 2. 2
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords (Mật khẩu & Tài khoản). Tùy chọn nằm trong khoảng một phần ba phía dưới trang "Settings", cạnh biểu tượng chìa khóa màu trắng.
 3. 3
  Nhấn vào Add Account (Thêm tài khoản). Tác vụ nằm cuối phần "ACCOUNTS" (TÀI KHOẢN).
 4. 4
  Nhấn vào Exchange ở gần đầu các tùy chọn tài khoản.
  • Exchange là một trong những máy chủ thư điện tử phổ biến nhất dành cho doanh nghiệp, vì thế nếu bạn không chắc thì rất có thể công ty bạn sử dụng Exchange.
  • Bạn không thể chỉ nhìn vào địa chỉ email để khẳng định liệu đó là máy chủ Exchange hay không; nếu bạn không chắc, hãy hỏi nhân viên IT (Công nghệ thông tin) ở công ty bạn.
 5. 5
  Nhập địa chỉ email của bạn. Nhấn vào khung văn bản "Email", nhập địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn thêm vào iPhone.
  • Bạn cũng có thể nhập mô tả dùng làm nhãn cho hộp thư đến của tài khoản trong Mail bằng cách nhấn vào khung văn bản "Description" và thêm mô tả.
  • Ghi lại dãy ký tự "Exchange Device ID" (ID Thiết bị Exchange) hiển thị trên màn hình phòng khi quản trị viên email của công ty bạn hỏi.
 6. 6
  Nhấn vào Next (Tiếp theo) ở góc trên bên phải màn hình.
  • Nếu được hỏi, bạn nhấn vào Configure Manually (Định cấu hình thủ công) trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhập mật khẩu của bạn vào. Nhấn vào khung văn bản "Password" (Mật khẩu) rồi nhập mật khẩu liên kết với địa chỉ email của bạn vào.
 8. 8
  Nhấn vào Next ở góc trên bên phải màn hình.
 9. 9
  Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình. Tùy vào loại tài khoản Exchange mà có thể bạn sẽ được yêu cầu cập nhật thiết lập bảo mật, hoặc cấp quyền để ứng dụng Mail truy cập tài khoản.
  • Nếu được yêu cầu cấp quyền cho ứng dụng Mail , hãy nhấn Allow (Cho phép) khi hiện ra.
 10. 10
  Nhấn vào công tắc "Mail"
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchofficon.png
  màu trắng nằm đầu menu.
  Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh lá cho thấy rằng địa chỉ email Exchange đã được thêm vào ứng dụng Mail trên iPhone.
  • Vuốt những loại dữ liệu khác như Calendars (Lịch) và Contacts (Danh bạ) sang vị trí "On" (xanh lá) để hợp nhất vào iPhone.
 11. 11
  Nhấn vào Save (Lưu) ở góc trên bên phải màn hình. Bây giờ bạn có thể gửi email từ tài khoản công việc bằng ứng dụng Mail trên iPhone.
  • Bạn có thể tìm hộp thư đến của tài khoản này trên màn hình "Mailboxes" (Hộp thư).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Dùng dịch vụ email được cài sẵn

 1. 1
  Bạn cần biết mình có thể sử dụng dịch vụ nào. iPhone có những tùy chọn thiết lập sẵn dành cho iCloud, Google, Yahoo, AOL và Microsoft Outlook. Nếu bạn muốn thêm tài khoản từ một trong những dịch vụ này vào ứng dụng Mail trên iPhone, hãy tiếp tục.
 2. 2
  Mở ứng dụng
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings (Cài đặt) trên iPhone.
  Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình bánh răng nằm trong khung xám.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords. Tùy chọn nằm trong khoảng một phần ba phía dưới trang "Settings", cạnh biểu tượng chìa khóa màu trắng.
 4. 4
  Nhấn vào Add Account nằm cuối phần "ACCOUNTS".
 5. 5
  Chọn loại tài khoản. Nhấn vào một trong những tùy chọn tài khoản (ví dụ: Google) trên trang "Add Account". Trang đăng nhập của dịch vụ mà bạn chọn sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhập địa chỉ email và mật khẩu. Nhấn vào khung văn bản "Email" và nhập địa chỉ email, sau đó nhấn vào khung văn bản "Password" rồi nhập mật khẩu tài khoản email của bạn.
  • Dịch vụ mà bạn chọn có thể yêu cầu bạn nhập địa chỉ email trước, nhấn Next, sau đó nhập mật khẩu.
 7. 7
  Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình. Tùy vào dịch vụ thư điện tử mà bạn chọn, quá trình thiết lập sẽ khác nhau đôi chút. Sau khi đến được trang chứa danh sách tính năng cùng với công tắc và tùy chọn Save ở góc trên bên phải, bạn có thể tiếp tục.
 8. 8
  Nhấn vào công tắc "Mail"
  Tiêu đề ảnh Iphoneswitchofficon.png
  màu trắng.
  Nút sẽ chuyển sang màu xanh lá báo hiệu rằng bạn đã có thể gửi và nhận email trên tài khoản mà bạn chọn bằng ứng dụng Mail của iPhone.
 9. 9
  Nhấn vào Save ở góc trên bên phải màn hình. Sau khi những thay đổi được lưu, bạn sẽ trở lại trang "Accounts & Passwords".
  • Bạn có thể tìm hộp thư đến của tài khoản này trên màn hình "Mailboxes".
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Dùng dịch vụ email tùy chọn

 1. 1
  Tìm hiểu thông tin về dịch vụ email. Khi thiết lập dịch vụ email tùy chỉnh trên iPhone, bạn cần nhập một số thông tin mà có thể bạn không biết. Bạn có thể hỏi bộ phận IT của công ty về những thông tin như:
  • Loại máy chủ mail (IMAP hay POP)
  • Tên người dùng và tên máy chủ thư đến
  • Tên máy chủ thư đi
  • Nhiều bộ phận IT có những hướng dẫn dành riêng cho việc thêm tài khoản email vào iPhone.
 2. 2
  Mở ứng dụng
  Tiêu đề ảnh Iphonesettingsappicon.png
  Settings (Cài đặt) trên iPhone.
  Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Settings hình bánh răng nằm trong khung xám.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts & Passwords. Tùy chọn nằm trong khoảng một phần ba phía dưới trang "Settings", cạnh biểu tượng chìa khóa màu trắng.
 4. 4
  Nhấn vào Add Account nằm cuối phần "ACCOUNTS".
 5. 5
  Nhấn vào Other (Khác) nằm cuối danh sách tùy chọn tài khoản.
 6. 6
  Nhấn vào Add Mail Account (Thêm tài khoản Mail). Tùy chọn nằm đầu màn hình, dưới tiêu đề "MAIL".
 7. 7
  Nhập tên bạn vào. Nhấn vào khung văn bản "Name" rồi nhập tên mà bạn muốn hiển thị trên thư đi.
 8. 8
  Nhập địa chỉ email của bạn. Nhấn vào khung văn bản "Email", nhập địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn thêm vào iPhone.
 9. 9
  Nhập mật khẩu của bạn vào. Nhấn vào khung văn bản "Password" rồi nhập mật khẩu liên kết với địa chỉ email của bạn vào.
  • Bạn cũng có thể nhập mô tả dùng làm nhãn cho hộp thư đến của tài khoản trong Mail.
 10. 10
  Nhấn vào Next ở góc trên bên phải màn hình.
 11. 11
  Chọn loại máy chủ mail. Nhấn vào thẻ IMAP hoặc POP đầu màn hình.
  • Xin nhắc lại là nếu không biết thông tin cần điền trên màn hình, bạn có thể xin quản trị viên email của công ty.
 12. 12
  Nhập tên máy chủ vào trường dữ liệu có nhãn Host Name trong phần "INCOMING MAIL SERVER" (MÁY CHỦ THƯ ĐẾN).
 13. 13
  Nhập tên người dùng (User Name) vào. Đây thường là phần địa chỉ email trước ký tự "@".
 14. 14
  Nhập tên máy chủ vào trường dữ liệu có nhãn Host Name trong phần "OUTGOING MAIL SERVER" (MÁY CHỦ THƯ ĐI).
  • Nhập luôn User Name và Password của bạn vào phần này nếu quản trị viên email yêu cầu.
 15. 15
  Nhấn vào Next ở góc trên bên phải màn hình.
 16. 16
 17. 17
  Nhấn vào Save ở góc trên bên phải màn hình. Bây giờ bạn có thể gửi email từ tài khoản công việc trên ứng dụng Mail của iPhone.
  • Bạn có thể tìm hộp thư đến của tài khoản này trên màn hình "Mailboxes".
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể tìm tài khoản email công việc của mình trên trang "Mailboxes" của ứng dụng Mail. Tùy vào mục gần đây bạn đã mở trên Mail mà có thể bạn cần nhấn vào nút "Back" ở góc trên bên trái màn hình vài lần để trở về trang "Mailboxes".
 • Trong hầu hết trường hợp, công tắc "Mail" đã mở sẵn (màu xanh lá) khi bạn đến được trang "Save". Khi đó, bạn không cần phải nhấn vào để bật "Mail" nữa.

Cảnh báo

 • Tuy ứng dụng Mail hỗ trợ hầu hết các loại tài khoản thông qua thiết lập email Other, nhưng có thể mất khoảng vài ngày thì email từ máy chủ công việc của bạn mới bắt đầu hiển thị trong Mail.

Bài viết wikiHow có liên quan

Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Lặp video trên iPhoneLặp video trên iPhone
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Tìm Apple ID của bạnTìm Apple ID của bạn
Kích hoạt chế độ im lặng trên iPhoneKích hoạt chế độ im lặng trên iPhone
Đặt lời nhắc trên iPhoneĐặt lời nhắc trên iPhone
Điều chỉnh âm lượng báo thức trên iphoneĐiều chỉnh âm lượng báo thức trên iphone
Đăng xuất Messenger trên iPhone hoặc iPadĐăng xuất Messenger trên iPhone hoặc iPad
Ghi hình cuộc họp Zoom trên iPhone hoặc iPadGhi hình cuộc họp Zoom trên iPhone hoặc iPad
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh.
Trang này đã được đọc 481 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo