Cách để Thêm danh bạ vào Gmail bằng tệp CSV

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tạo tập tin CSV mẫuNhập tập tin CSV bằng trình duyệt webTham khảo

Bạn có thể thêm địa chỉ email với số lượng lớn vào tài khoản Google bằng cách nhập từ tập tin có phần mở rộng .CSV (comma-separated value: các giá trị định giới bằng dấu phẩy). Bạn có thể tạo ra tập tin danh bạ CSV, xuất từ trình duyệt mail hoặc xem những trường dữ liệu được chấp nhận trong mẫu CSV trống của Gmail và tự thêm những liên hệ của mình vào. Sau khi hoàn tất, hãy đăng nhập vào Google Contacts (Danh bạ Google) và nhập tập tin CSV. Bạn đừng quên kiểm tra lại danh bạ được nhập xem đã đúng chưa.

Phần 1
Tạo tập tin CSV mẫu

 1. 1
  Xuất tập tin CSV từ Gmail. Bạn sẽ có một tài liệu mẫu với các trường dữ liệu được Gmail chấp nhận khi nhập tập tin CSV.
  • Nếu bạn gặp vấn đề trong việc xuất, hãy thử thêm từng liên lạc bằng cách thủ công để tạo nên tập tin trích xuất.
  • Nếu bạn nhập tập tin CSV từ dịch vụ email khác, hãy bỏ qua và xem phần tiếp theo.
  • Nếu muốn tạo tập tin CSV từ đầu, bạn có thể tham khảo danh sách các trường tiêu đề đầy đủ tại đây.
 2. 2
  Mở tập tin CSV bằng bảng tính hay trình soạn thảo văn bản. Dòng đầu tiên của tập tin CSV sẽ hiển thị những hạng mục khác nhau để nhập liệu, chẳng hạn như First Name (Tên), Last Name (Họ), email, vân vân. Bảng tính sẽ phân chia những mục này thành các ô tính khác nhau, còn trình soạn thảo văn bản sẽ liệt kê những giá trị này trong dòng đầu tiên và phân cách chúng bằng dấu phẩy.
  • Bạn có thể mở bằng Microsoft Excel hay Google Sheets (Google Trang tính) để làm việc trên bảng tính, còn Notepad hoặc TextEdit sẽ phù hợp để thao tác trên tập tin văn bản thuần túy.
 3. 3
  Thêm danh bạ vào tập tin CSV. Nhập thông tin theo thứ tự vào ô liên quan hay danh sách giá trị. Đối với những ô cụ thể nào đó không cần thiết phải điền giá trị, bạn có thể để trống, hoặc điền dấu “,” vào nếu bạn đang làm việc trên tập tin văn bản.
  • Chẳng hạn, tên, họ, số điện thoại, email trong tập tin văn bản có thể hiển thị là “John,,,john@email.com”.
  • Đảm bảo rằng bạn không xóa đi bất kỳ trường nào hay thêm dấu phẩy vào trường trống đối với tập tin văn bản. Gmail sẽ quét qua tất cả các trường, vì thế việc thiếu dữ liệu sẽ khiến quá trình nhập gặp vấn đề.
 4. 4
  Mở trình đơn “File” và chọn “Save”. Thay đổi sẽ được lưu và tập tin CSV đã sẵn sàng để nhập vào tài khoản Gmail.

Phần 2
Nhập tập tin CSV bằng trình duyệt web

 1. 1
  Điều hướng đến danh bạ Google Contacts trên trình duyệt.
 2. 2
  Đăng nhập vào tài khoản Google/Gmail của bạn. Gõ tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấp “Sign in” (Đăng nhập). Bạn sẽ được điều hướng đến trang Google Contacts.
 3. 3
  Nhấp vào nút “Import Contacts” (Nhập danh bạ) nằm trong khung bên trái. Cửa sổ nhập danh sách liên hệ sẽ bật lên.
  • Nếu bạn đang sử dụng chế độ Xem trước danh bạ, nút này sẽ là “Contacts” (Danh bạ). Chế độ xem trước hiện không còn hỗ trợ nhập liên hệ, bạn cần chuyển về giao diện cũ và lặp lại bước này.
 4. 4
  Nhấp vào “Choose File” (Chọn tập tin).
 5. 5
  Chọn tập tin CSV để tải lên. Duyệt tìm tập tin mà bạn đã xuất hay tạo và nhấp vào “Open” (Mở). Tập tin sẽ được thêm vào cửa sổ bật lên.
 6. 6
  Nhấp vào “Import” (Nhập). Sau khi hoàn tất, danh bạ của bạn sẽ hiện ra trên trang Contacts.[1]
  • Nếu danh sách liên lạc không được nhập đúng cách (chẳng hạn như thông tin được nhập vào sai trường) thì có thể trường dữ liệu nào đó đã bị xóa hay thiếu dấu phẩy trong tập tin CSV. Nếu bạn nhập nhiều liên hệ và cần sửa lại tập tin CSV, hãy xóa hết các liên hệ đã nhập và nhập lại thay vì chỉnh sửa từng liên lạc một.

Lời khuyên

 • Hiện nay, tập tin CSV không thể được nhập bằng thiết bị di động.
 • CSV thường là một trong những tùy chọn xuất danh bạ trên các dịch vụ thư điện tử khác. Những tập tin này sẽ được định dạng sẵn với thông tin liên hệ của bạn và bạn chỉ việc nhập vào tài khoản Google.

Cảnh báo

 • Nếu bạn tự tạo tập tin CSV thì tốt nhất bạn nên kiểm tra lại xem thông tin có được nhập đúng trường dữ liệu. Ví dụ: tên và địa chỉ email phải hiển thị đúng nơi và được liên kết với liên hệ thích hợp.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Add Contacts to Gmail Using a CSV File, Español: agregar contactos a Gmail usando un archivo CSV, Italiano: Aggiungere Nuovi Contatti a Gmail Utilizzando un File CSV, Русский: добавлять контакты в Gmail при помощи CSV файла, Português: Importar Contatos para o Gmail Usando um Arquivo CSV, Bahasa Indonesia: Menambahkan Kontak ke Gmail dengan Berkas CSV, Français: ajouter des contacts sur Gmail en utilisant un fichier CSV, العربية: إضافة جهات اتصال إلى جيميل باستخدام ملف سي اس في, Nederlands: Contacten aan Gmail toevoegen met een CSV‐bestand, ไทย: เพิ่ม Contacts ใน Gmail โดยใช้ไฟล์ CSV, Deutsch: Mit einer CSV Datei Kontakte zu Gmail hinzufügen, 中文: 使用CSV文件向Gmail添加联系人, 日本語: CSVファイルを使ってGmailに連絡先を追加する, 한국어: CSV 파일을 사용해서 지메일에 연락처를 더해주는 방법, Türkçe: CSV Dosyası Kullanılarak Gmail'e Kişi Nasıl Eklenir, हिन्दी: CSV फ़ाइल का यूज करके जीमेल पर कॉन्टेक्ट्स (contacts) एड करें

Trang này đã được đọc 13.736 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?