Cách để Thêm chú thích vào Microsoft Word

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Word 2007/2010/2013/2016 (hệ điều hành Windows)Word 2011 (hệ điều hành Mac)Word 2003 (hệ điều hành Windows) hay Word 2004/2008 (hệ điều hành Mac)Tham khảo

Chú thích (Footnote) cho phép bạn trích dẫn nguồn hay lý giải một khái niệm chi tiết hơn mà không làm lạc đề văn bản chính. Với Word, bạn có thể dễ dàng sắp xếp các diễn giải vì chú thích mới được tự động đánh số và vùng chú giải được mở rộng cũng như thu nhỏ một cách linh hoạt tùy vào lượng văn bản. Hãy mang lại cho văn bản của bạn cảm giác của sự chuyên nghiệp bằng cách sử dụng chú thích một cách lô-gic nhằm làm rõ thông tin và trích dẫn nguồn.

1
Word 2007/2010/2013/2016 (hệ điều hành Windows)

 1. 1
  Nhấp vào thẻ "References" (Tham chiếu) nằm đầu cửa sổ, thường nằm giữa thẻ "Page Layout" và "Mailings". Nhóm tác vụ này cho phép chúng ta chèn nhiều công cụ tham chiếu như bảng nội dung, chú thích và chú giải cuối tài liệu (endnote), trích dẫn, phụ đề, vân vân.
 2. 2
  Đặt con trỏ ở nơi mà bạn muốn chú giải xuất hiện. Theo mặc định, chú thích sẽ được chỉ định bởi những số nhỏ tăng dần. Đặt con trỏ chuột ở nơi bạn muốn con số xuất hiện.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Insert Footnote" (Chèn Chú thích) nằm trong mục "Footnotes" của thẻ "References". Số chú thích sẽ được chèn, đồng thời, một khung văn bản sẽ được tách ra và thêm vào cuối trang. Word sẽ tự động đưa con trỏ chuột xuống chú thích cuối trang để bạn có thể điền nội dung vào.
  • Endnote là một chú thích (trừ trích dẫn) xuất hiện cuối tài liệu. Theo mặc định, endnote được đánh số La Mã (I, II, III, vân vân.).
  • Như một cách thay thế, bạn có thể nhấn Ctrl + Alt + F để tạo một footnote, hay Ctrl + Alt + D để tạo một endnote.
 4. 4
  Thay đổi điều kiện để chú thích được đánh lại. Theo mặc định, số của chú thích sẽ tăng dần xuyên suốt tài liệu. Bạn có thể thay đổi để số được bắt đầu lại theo mỗi trang hay phần ngắt quãng trong tài liệu.[1]
  • Nhấp vào nút Menu ở góc trái mục "Footnotes" để mở cửa sổ "Footnote and Endnote". Trong mục "Format" (Định dạng), sử dụng trình đơn thả xuống "Numbering" (Đánh số) để chọn điều kiện mà bạn muốn chú thích được đánh số lại.
  • Bạn có thể chèn đoạn ngắt quãng vào tài liệu bằng cách nhấp vào thẻ "Page Layout" (Bố cục Trang), nhấp vào nút "Breaks" (Ngắt quãng) trong mục "Page Setup" và chọn kiểu ngắt dòng mà bạn muốn chèn. Bên cạnh việc thay đổi cách mà chú thích được đánh số, thuộc tính ngắt dòng cũng là cách hay để thay đổi bố cục trang tài liệu thành các phần cụ thể.
 5. 5
  Thay đổi thiết lập chú thích. Nếu bạn thích đánh dấu chú thích bằng ký hiệu thay vì số, muốn chú thích xuất hiện bên dưới văn bản thay vì cuối trang, hay bắt đầu đánh số từ một số khác, bạn có thể tùy chỉnh trong cửa sổ "Footnote and Endnote". Nhấp vào nút Menu ở góc dưới, bên phải mục "Footnotes" để mở cửa sổ này.
  • Nhấp vào Symbol... (Ký hiệu...) để chọn một ký hiệu từ bảng chọn Symbol. Tuy phông chữ "Symbols" được mở mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất cứ ký tự thuộc bất kỳ phông chữ nào.

2
Word 2011 (hệ điều hành Mac)

 1. 1
  Chuyển sang chế độ xem Print Layout (Bố cục In). Nhấp vào View (Xem) rồi chọn Print Layout.
 2. 2
  Đặt con trỏ chuột tại nơi mà bạn muốn chú thích xuất hiện. Chú thích sẽ hiện ra ngay vị trí của con trỏ, vì thế, bạn nên đặt con trỏ ở cuối văn bản muốn tạo chú thích tham chiếu.
 3. 3
  Chèn chú thích. Nhấp vào thẻ "Document Elements" (Thành tố Tài liệu), nhấp tiếp vào nút "Footnote" trong mục "Citations" (Trích dẫn). Một chú thích sẽ được chèn tại vị trí con trỏ chuột và bạn sẽ được đưa đến hộp chú giải để tiến hành nhập nội dung. Footnote sẽ hiển thị như một dòng chú thích riêng biệt nằm cuối trang.
  • Như một cách thay thế, nhấn Command + Option + F để tạo footnote, hoặc Command + Option + E để tạo endnote.[2]
 4. 4
  Thay đổi thiết lập chú thích. Nếu bạn thích đánh dấu chú thích bằng ký hiệu thay vì số, muốn chú thích xuất hiện bên dưới văn bản thay vì cuối trang, hay bắt đầu đánh số từ một số khác, bạn có thể tùy chỉnh trong cửa sổ "Footnote and Endnote". Nhấp vào Insert (Chèn) và chọn Footnote.
  • Nhấp vào Symbol... để chọn một ký hiệu từ bảng chọn Symbol. Tuy phông chữ "Symbols" được mở mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất cứ ký tự thuộc bất kỳ phông chữ nào.
  • Theo mặc định, số của chú thích sẽ tăng dần xuyên suốt tài liệu. Bạn có thể thay đổi để số được bắt đầu lại theo mỗi trang hay từng ngắt quãng trong tài liệu. Trong mục "Format", sử dụng trình đơn thả xuống "Numbering" để chọn điều kiện mà bạn muốn chú thích được đánh số lại.
  • Bạn có thể áp dụng những thay đổi về thiết lập chỉ với phần văn bản được chọn, đối với đoạn văn bản hiện hành hay toàn bộ tài liệu.

3
Word 2003 (hệ điều hành Windows) hay Word 2004/2008 (hệ điều hành Mac)

 1. 1
  Chuyển sang chế độ xem Print Layout (Bố cục In). Nhấp vào View (Xem) rồi chọn Print Layout.
 2. 2
  Đặt con trỏ chuột tại nơi mà bạn muốn chú thích xuất hiện. Chú thích sẽ hiện ra ngay vị trí của con trỏ, vì thế, bạn nên đặt con trỏ ở cuối văn bản muốn tạo chú thích tham chiếu.
 3. 3
  Chèn chú thích. Nhấp vào InsertReferenceFootnote... để mở cửa sổ "Footnote and Endnote". Chọn "Footnote", sau đó chọn tiếp tùy chọn đánh số. Bạn có thể đánh số chú thích một cách tự động hay chọn biểu tượng ký tự để chèn vào.
  • Trong Word 2004/2008, nhấp vào InsertFootnote....[3]
  • Như một cách thay thế, bạn có thể nhấn Ctrl + Alt + F để tạo footnote, hay Ctrl + Alt + D để tạo endnote trên hệ điều hành Windows. Đối với hệ điều hành Mac, ấn Command + Option + F để tạo footnote, hoặc Command + Option + E để tạo endnote.
 4. 4
  Nhập nội dung chú thích. Khi footnote được tạo, Word sẽ đưa con trỏ chuột xuống hộp chú thích cuối trang. Bạn có thể gõ nội dung chú thích rồi nhấp chuột lại vào trong tài liệu sau khi hoàn tất.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Add a Footnote to Microsoft Word, Español: insertar una nota al pie en Microsoft Word, Português: Adicionar uma Nota de Rodapé no Microsoft Word, Italiano: Aggiungere una Nota a Piè di Pagina in Microsoft Word, Deutsch: Hinzufügen von Anmerkungen in Microsoft Word, Русский: сделать сноску в программе Microsoft Word, 中文: 添加脚注到Microsoft Word, Français: mettre une note de bas de page avec Microsoft Word, Nederlands: Voetnoten maken in Word, Bahasa Indonesia: Menambahkan Catatan Kaki di Microsoft Word, ไทย: ใส่ Footnote ในเอกสาร Microsoft Word, 日本語: Wordで脚注を挿入する, العربية: إضافة حاشية سفلية في مايكروسوفت وورد, 한국어: 마이크로소프트 워드에서 각주 다는 법, हिन्दी: MS Word में फुट नोट डालें (Add a Footnote to Microsoft Word)

Trang này đã được đọc 1.833 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?