Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn thêm chú thích vào tài liệu Microsoft Word bằng nhiều cách.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Thêm chú thích bằng cách nhấp chuột phải

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Word mà bạn muốn chỉnh sửa. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
 2. 2
  Nhấp và kéo chuột trên văn bản nào đó. Văn bản sẽ sáng lên. Hãy tô sáng bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn để lại chú thích (chẳng hạn như nguyên câu hay đoạn văn).
 3. 3
  Nhấp phải hoặc nhấp bằng hai ngón tay để chọn văn bản. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào New Comment (Chú thích mới) ở cuối trình đơn chuột phải.
 5. 5
  Nhập chú thích vào. Chú giải sẽ hiện ra bên phải cửa sổ Microsoft Word.
 6. 6
  Nhấp vào bất cứ đâu trên tài liệu. Chú thích sẽ được gắn tại vị trí và bạn có thể tiếp tục thêm nhận xét cho phần khác.
  • Bạn phải lưu tài liệu trước khi đóng lại, nếu không chú thích sẽ bị mất.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Thêm chú thích bằng Track Changes

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Word mà bạn muốn chỉnh sửa. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Review (Xem lại). Thẻ nằm trong phần màu xanh dương đầu trang tài liệu. Bộ tùy chọn mới liên quan đến việc chỉnh sửa tài liệu sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấp vào Track Changes (Theo dấu thay đổi). Tính năng này nằm đầu trang Word, gần giữa màn hình. Khi bạn nhấp vào đó, tính năng "Track Changes" trên Microsoft Word sẽ được bật.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh Track Changes. Những tùy chọn chỉnh sửa sau sẽ hiện ra:
  • Simple Markup – Đánh dấu đơn giản bằng cách vẽ nét gạch dọc màu đỏ bên trái bất kỳ văn bản nào được thêm vào hay xóa đi (không hiển thị những chỉnh sửa khác).
  • All Markup – Đánh dấu tất cả thay đổi mà bạn thực hiện trên tài liệu bằng chữ đỏ và khung chú thích bên trái trang.
  • No Markup – Hiển thị những thay đổi của bạn bên cạnh tài liệu gốc nhưng không đánh dấu bằng chữ đỏ hoặc khung chú thích.
  • Original – Không thể hiện sự thay đổi của bạn, chỉ hiển thị tài liệu gốc.
 5. 5
  Nhấp vào All Markup. Tùy chọn này cho phép bạn để lại chú thích cho người dùng khác xem nếu cần.
 6. 6
  Nhấp và kéo chuột trên văn bản nào đó. Văn bản sẽ sáng lên. Hãy tô sáng bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn để lại chú thích (chẳng hạn như nguyên câu hay đoạn văn).
 7. 7
  Nhấp vào nút New Comment ở gần giữa hàng công cụ "Review" đầu cửa sổ Word.
 8. 8
  Nhập chú thích của bạn. Chú giải sẽ hiện ra bên phải cửa sổ Microsoft Word.
 9. 9
  Nhấp vào bất cứ đâu trên tài liệu. Chú thích sẽ được gắn tại vị trí và bạn có thể tiếp tục thêm nhận xét cho phần khác.
  • Bạn phải lưu tài liệu trước khi đóng lại, nếu không chú thích sẽ bị mất.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Thêm chú thích viết tay

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Word mà bạn muốn chỉnh sửa. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Review (Xem lại). Thẻ nằm trong phần màu xanh dương đầu trang tài liệu. Bộ tùy chọn mới liên quan đến việc chỉnh sửa tài liệu sẽ mở ra.
 3. 3
  Nhấp vào Track Changes. Tính năng này nằm đầu trang Word, gần giữa màn hình. Khi bạn nhấp vào đó, tính năng "Track Changes" trên Microsoft Word sẽ được bật.
 4. 4
  Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh Track Changes. Những tùy chọn chỉnh sửa sau sẽ hiện ra:
  • Simple Markup - Vẽ nét gạch dọc màu đỏ bên trái bất kỳ văn bản nào được thêm vào hay xóa đi (không hiển thị những chỉnh sửa khác)..
  • All Markup - Đánh dấu tất cả thay đổi mà bạn thực hiện trên tài liệu bằng chữ đỏ và khung chú thích bên trái trang.
  • No Markup - Hiển thị những thay đổi của bạn bên cạnh tài liệu gốc nhưng không đánh dấu bằng chữ đỏ hoặc khung chú thích.
  • Original - Không thể hiện sự thay đổi của bạn, chỉ hiển thị tài liệu gốc.
 5. 5
  Nhấp vào All Markup. Tùy chọn này cho phép bạn để lại chú thích để người dùng khác xem nếu cần.
 6. 6
  Nhấp vào Ink Comment (Viết chú thích) ở góc trên bên phải phần "Comments" trong thanh công cụ đầu trang.
 7. 7
  Nhập chú thích của bạn vào khung bên phải trang.
  • Nếu máy tính không có màn hình cảm ứng, bạn có thể nhấp và kéo chuột để vẽ.
  • Những đường ngang trong khung sẽ biến mất khi bạn đăng chú thích.
 8. 8
  Nhấp hoặc nhấn vào bất cứ đâu trên tài liệu. Chú thích sẽ được gắn tại vị trí và bạn có thể tiếp tục thêm nhận xét cho phần khác.
  • Bạn phải lưu tài liệu trước khi đóng lại, nếu không chú thích sẽ bị mất.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Trả lời một chú thích

 1. 1
  Nhấp đúp vào tài liệu Word đã chỉnh sửa. Tài liệu sẽ mở ra trong Microsoft Word.
 2. 2
  Đặt con trỏ chuột trên chú thích. Một vài tùy chọn sẽ hiện ra bên dưới nhận xét.
 3. 3
  Nhấp vào Reply (Trả lời). Tùy chọn nằm phía ngoài bên trái, ngay dưới chú thích mà bạn chọn.
 4. 4
  Nhập phản hồi của bạn. Bình luận của bạn sẽ nằm thụt vào bên dưới nhận xét ban đầu.
 5. 5
  Nhấp vào bất cứ đâu trên tài liệu. Phản hồi của bạn với chú giải sẽ được gắn vào tài liệu.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể nhấp vào Resolve (Giải quyết) bên dưới chú thích để xóa nhận xét khỏi khung chỉnh sửa bên tay phải.

Bài viết wikiHow có liên quan

Bỏ ẩn dòng trên Excel
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Xóa trang trắng trong Word
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track ChangesChỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Uốn cong chữ trên MS WordUốn cong chữ trên MS Word
Lưu tài liệu Microsoft WordLưu tài liệu Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Gõ biểu tượng trên MacGõ biểu tượng trên Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

JL
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Jack Lloyd. Jack Lloyd là tác giả và biên tập viên làm việc cho wikiHow. Anh có hơn hai năm kinh nghiệm viết và biên tập các bài viết về công nghệ. Anh là người đam mê công nghệ và là giáo viên tiếng Anh. Bài viết này đã được xem 1.645 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 1.645 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo