Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và chèn cột mới vào bảng tổng hợp trên Microsoft Excel bằng công cụ Pivot Table. Bạn có thể thay đổi hàng, trường hay dữ liệu hiện có thành cột, hoặc tạo cột dữ liệu tính bằng công thức tùy chỉnh.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Đổi trường dữ liệu thành cột

 1. 1
  Mở tập tin Excel với bảng tổng hợp mà bạn muốn chỉnh sửa. Hãy tìm và nhấp đúp vào tập tin Excel trên máy tính để mở.
  • Nếu bạn chưa tạo bảng tổng hợp, hãy mở tài liệu Excel mới và tạo Pivot Table trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp vào bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp để chọn. Thẻ Pivot Table Analyze (Bảng tổng hợp) và Design (Thiết kế) sẽ hiện ra trong ruy-băng công cụ đầu màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Pivot Table Analyze ở trên cùng. Thẻ này nằm dọc theo những thẻ khác (như Formulas, Insert và View) ở đầu cửa sổ ứng dụng. Công cụ bảng tổng hợp sẽ hiện ra trong ruy-băng công cụ.
  • Trên một số phiên bản thì thẻ này có tên là ngắn gọn là Analyze hoặc hiển thị như một tùy chọn nằm bên dưới tiêu đề "Pivot Table Tools" (Công cụ bảng tổng hợp).
 4. 4
  Nhấp vào nút Field List (Danh sách trường) trong ruy-băng. Nút này nằm bên phải thẻ Pivot Table Analyze. Danh sách tất cả trường, hàng, cột và giá trị trong bảng được chọn sẽ hiện ra.
 5. 5
  Tích vào ô cạnh bất kỳ mục nào trong danh sách FIELD NAME (Tên trường). Tổng của dữ liệu ban đầu trong hạng mục mà bạn chọn sẽ được tính và thêm vào bảng tổng hợp dưới dạng cột mới.
  • Thông thường, các trường dữ liệu không phải số sẽ được thêm thành hàng, còn trường số liệu được thêm dưới dạng cột theo mặc định.
  • Bạn có thể bỏ chọn ô đánh dấu tại đây bất kỳ lúc nào để xóa cột.
 6. 6
  Kéo bất kỳ trường, hàng dữ liệu hoặc mục giá trị và thả vào phần "Columns" (Cột). Hạng mục được chọn sẽ tự động được chuyển vào danh sách Columns và bảng tổng hợp sẽ được thiết kế lại với cột vừa được thêm.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Thêm trường tính

 1. 1
  Mở tài liệu Excel mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp đúp vào tài liệu Excel chứa bảng tổng hợp của bạn.
  • Nếu bạn chưa tạo bảng tổng hợp, hãy mở tài liệu Excel mới và tạo Pivot Table trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Chọn bảng tổng hợp mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhấp vào Pivot Table trên bảng tính để chọn và chỉnh sửa.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Pivot Table Analyze. Thẻ này nằm giữa ruy-băng công cụ đầu cửa sổ Excel. Công cụ bảng tổng hợp sẽ mở ra trên ruy-băng công cụ.
  • Trên một số phiên bản thì thẻ này có tên là ngắn gọn là Analyze hoặc hiển thị như một tùy chọn nằm phía dưới tiêu đề "Pivot Table Tools".
 4. 4
  Nhấp vào nút Fields, Items, & Sets (Các bộ, mục & trường) trong ruy-băng công cụ. Nút này có chữ "fx" nằm trong biểu tượng bảng ở phía cuối bên phải thanh công cụ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Calculated Field (Trường dữ liệu tính) trong trình đơn thả xuống. Cửa sổ để bạn thêm cột tùy chỉnh mới cho Pivot Table sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhập tên cho cột vào trường "Name". Nhấp vào trường dữ liệu Name và nhập tên mà bạn muốn đặt cho cột mới. Tên này sẽ hiển thị ở đầu cột.
 7. 7
  Nhập công thức cho cột mới vào trường "Formula". Nhấp vào trường dữ liệu Formula phía dưới trường Name và nhập công thức mà bạn muốn sử dụng để tính giá trị dữ liệu trong cột mới.
  • Bạn cần chắc chắn rằng mình nhập công thức vào bên phải dấu "=".
  • Hoặc bạn cũng có thể chọn cột có sẵn và thêm vào công thức như một giá trị. Hãy chọn trường mà bạn muốn thêm vào mục trường dữ liệu tại đây và nhấp vào Insert Field để chèn vào công thức.
 8. 8
  Nhấp vào OK. Cột sẽ được thêm vào bên phải bảng tổng hợp.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn cần chắc chắn rằng mình đã sao lưu bản gốc của tài liệu Excel trước khi tiến hành chỉnh sửa bảng tổng hợp.

Cảnh báo

 • Đừng quên lưu lại công việc sau khi hoàn thành.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 25.261 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 25.261 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo