wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thêm biểu đồ dữ liệu vào tài liệu Microsoft Word.

Phần 1 của 2:
Chèn biểu đồ vào Word

 1. 1
  Mở tài liệu Microsoft Word. Để tiến hành, bạn có thể nhấp đúp vào tài liệu Word có sẵn, hoặc mở Microsoft Word và chọn tập tin từ phần Recent (Gần đây).
  • Với tài liệu mới, bạn chỉ cần mở Microsoft Word và nhấp vào Blank document (Tài liệu trống).
 2. 2
  Nhấp vào vị trí mà bạn muốn chèn biểu đồ trên tài liệu. Con trỏ chuột sẽ nhấp nháy tại chỗ mà bạn vừa nhấp vào; đây là vị trí hiển thị biểu đồ sau đó.
  • Chẳng hạn, nếu bạn nhấp vào bên dưới đoạn văn thì đây sẽ là vị trí chèn biểu đồ.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở đầu trang Word, bên phải thẻ Home.
 4. 4
  Nhấp vào Chart (Biểu đồ). Tùy chọn này có biểu tượng nhiều thanh màu và nằm phía dưới bên phải thẻ Insert.
 5. 5
  Nhấp vào định dạng biểu đồ. Tùy chọn này được liệt kê bên trái cửa sổ Chart bật lên
  • Một số định dạng biểu đồ phổ biến là dòng (Line), cột (Column) và hình tròn (Pie).
  • Bạn có thể tùy chỉnh định dạng biểu đồ bằng cách nhấp vào tùy chọn hiển thị ở đầu cửa sổ định dạng.
 6. 6
  Nhấp vào OK. Biểu đồ sẽ được chèn vào tài liệu.
  • Cửa sổ Excel nhỏ với các ô cũng sẽ hiện ra để bạn nhập dữ liệu.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Thêm dữ liệu vào biểu đồ

 1. 1
  Nhấp vào ô trong cửa sổ Excel. Ô này sẽ được chọn và bạn có thể thêm điểm dữ liệu vào đó.
  • Giá trị trong cột "A" thể hiện dữ liệu thuộc trục X của biểu đồ.
  • Mỗi giá trị trong hàng "1" thể hiện một dòng hoặc thanh (ví dụ: "B1" là dòng hoặc thanh, "C1" là dòng hoặc thanh, vân vân).
  • Các giá trị số nằm ngoài cột "A" và hàng "1" đại diện cho những điểm số liệu khác nhau trong trục Y.
  • Tất cả dữ liệu mà bạn nhập vào ô Excel đều sẽ được nhập lại nhằm phản ánh dữ liệu của biểu đồ.
 2. 2
  Nhập số liệu hoặc tên.
 3. 3
  Nhấn Enter hoặc Return. Dữ liệu sẽ được nhập vào ô, sau đó bạn sẽ có thể tiếp tục với ô khác.
 4. 4
  Lặp lại quá trình này với từng điểm dữ liệu. Khi bạn nhập dữ liệu, biểu đồ sẽ thay đổi theo.
 5. 5
  Nhấp vào nút X ở góc trên bên phải cửa sổ Excel. Cửa sổ này sẽ đóng lại và lưu những thay đổi với biểu đồ.
  • Bạn có thể mở lại cửa sổ Excel bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu đồ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trên Word 2010 trở về trước, cửa sổ Excel sẽ bật lên bên ngoài Microsoft Word dưới dạng tài liệu Excel mới hoàn toàn.

Cảnh báo

 • Đừng quên lưu lại phiên làm việc hiện tại!


Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Bỏ ẩn dòng trên Excel

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Cách để

Loại bỏ thuộc tính "Read only" trên tập tin MS Word

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007

Cách để

Sắp xếp lại trang trên Word
Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo