Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi dự án Java của bạn yêu cầu có thư viện JAR (Java Archive) để chạy, bạn cần tùy biến dự án của mình để bổ sung các thư viện vào đường dẫn xây dựng (build path). Thật may là Eclipse giúp quá trình này trở nên đơn giản và dễ nhớ. Phiên bản xây dựng được sử dụng trong bài viết này là Eclipse Java - Ganymede 3.4.0.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Thêm JAR bên trong (Internal)

 1. 1
  Sao chép JAR bạn sẽ sử dụng cho dự án của mình. Thường thì các bước thực hiện sẽ như sau:

 2. 2
  Thực hiện một trong các phương pháp dưới đây để hoàn tất việc tùy biến đường dẫn xây dựng (build path) của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 1

 1. 1
  Mở lib trong Eclipse và lựa chọn tất cả JAR bạn cần.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào JAR và trỏ vào Build Path.
 3. 3
  Lựa chọn Add to Build Path. JAR sẽ biến mất khỏi lib và xuất hiện trở lại trong Referenced Libraries (Thư viện được tham chiếu).
  Quảng cáo

Phương pháp 2

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào tên dự án và trỏ vào Build Path (Đường dẫn xây dựng).
 2. 2
  Lựa chọn Configure Build Path... và cửa sổ Properties của dự án sẽ xuất hiện để bạn tùy biến đường dẫn xây dựng.
 3. 3
  Lựa chọn thẻ Libraries.
 4. 4
  Nhấp Add JARs... (Thêm JAR)
 5. 5
  Tìm kiếm và lựa chọn JAR mong muốn rồi nhấp OK. JAR giờ sẽ xuất hiện trong danh sách thư viện trong đường dẫn xây dựng.
 6. 6
  Nhấp OK để đóng cửa sổ Properties. JAR giờ sẽ nằm trong Referenced Libraries thay vì nằm trong lib.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Thêm JAR bên ngoài (External)

Chú ý: Tốt hơn là nên tham chiếu JAR có trong dự án của bạn hoặc dự án khác - Điều này giúp bạn kiểm tra toàn bộ sự phụ thuộc (dependency) trong hệ thống quản lý phiên bản (version control). (Bạn đang sử dụng hệ thống quản lý phiên bản, đúng chứ?). Hãy dùng một trong các phương pháp dưới đây.

Phương pháp 1

Đây là phương pháp được ưa chuộng vì cho phép nhiều nhà phát triển thuộc cùng dự án tìm kiếm jar bên ngoài (external) ở nhiều vị trí khác nhau.

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào tên dự án và trỏ vào Build Path.
 2. 2
  Lựa chọn Configure Build Path... và cửa sổ Properties của dự án sẽ được hiển thị, cho phép bạn tùy biến đường dẫn xây dựng của mình.
 3. 3
  Nhấp Add Variable...(Thêm biến)
 4. 4
  Nhấp Configure Variables...(Tùy chỉnh biến)
 5. 5
  Nhấp New...(Biến mới)
 6. 6
  Gõ tên cho biến mới. Ví dụ: Nếu là JAR của Tomcat thì có thể đặt tên là TOMCAT_JARS
 7. 7
  Tìm đến thư mục chứa JAR để dùng làm đường dẫn. (Bạn cũng có thể lựa chọn tập tin jar cụ thể cho biến nếu muốn).
 8. 8
  Nhấp Ok để định nghĩa biến.
 9. 9
  Nhấp Ok để đóng hộp thoại tùy chọn.
 10. 10
  Lựa chọn biến từ danh sách.
 11. 11
  Nhấp Extend... (Mở rộng)
 12. 12
  Lựa chọn một hoặc nhiều JAR mà bạn muốn thêm vào biến classpath.
 13. 13
  Nhấp Ok để đóng hộp thoại đuôi mở rộng.
 14. 14
  Nhấp Ok để đóng hộp thoại biến classpath mới.
 15. 15
  Nhấp Ok để đóng hộp thoại cài đặt đường dẫn xây dựng.
  • Nếu bạn chia sẻ dự án với người khác, họ cũng phải định nghĩa biến. Họ có thể định nghĩa nó trong

   Window->Preferences->Java->Build Path->Classpath Variables
  Quảng cáo

Phương pháp 2

Chú ý rằng nếu bạn dùng phương pháp này, JAR bên ngoài phải nằm ở cùng vị trí trên ổ cứng của mọi người thực hiện dự án. Điều này có thể khiến việc chia sẻ dự án chung trở nên khó khăn hơn.

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào tên dự án và trỏ vào Build Path.
 2. 2
  Lựa chọn Add External Archives... (Thêm Archive bên ngoài)

 3. 3
  Tìm kiếm và lựa chọn JAR bạn muốn rồi nhấp Open (Mở). JAR giờ sẽ xuất hiện trong Referenced Libraries (Thư viện được tham chiếu).
  Quảng cáo

Phương pháp 3

Chú ý rằng nếu bạn sử dụng phương pháp này, JAR bên ngoài phải nằm ở cùng vị trí trên ổ cứng của bất cứ ai thực hiện dự án. Việc này có thể khiến quá trình chia sẻ dự án chung trở nên khó khăn hơn.

 1. 1
  Nhấp chuột phải vào tên dự án và trỏ vào Build Path (Đường dẫn xây dựng).
 2. 2
  Nhấp Configure Build Path... và cửa sổ Properties của dự án sẽ được hiển thị để tùy biến đường dẫn xây dựng của bạn.
 3. 3
  Lựa chọn thẻ Libraries (Thư viện).
 4. 4
  Nhấp Add External JARs... (Thêm JAR bên ngoài)
 5. 5
  Tìm kiếm và lựa chọn JAR mong muốn rồi nhấp Open (Mở). Bây giờ JAR sẽ xuất hiện trong danh sách thư viện của đường dẫn xây dựng.
 6. 6
  Nhấp OK để đóng cửa sổ Properties. Bây giờ JAR sẽ nằm trong Referenced Libraries (Thư viện được tham chiếu).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Mỗi khi bạn thêm tập tin hoặc thư mục mới vào dự án của mình trong Eclipse thông qua bất cứ thứ gì khác ngoài Eclipse, bạn phải làm mới các dự án chịu ảnh hưởng để Eclipse biết rằng những tập tin mới nằm ở đâu. Nếu không, bạn có thể gặp lỗi biên dịch hoặc lỗi đường dẫn xây dựng.
 • Dù JAR bên trong biến mất khỏi lib, chúng vẫn tồn tại trong hệ thống tập tin. Đây chỉ là cách Eclipse thông báo cho bạn biết rằng các JAR đó đã được thêm vào.
 • Để an toàn, bạn có thể sẽ cần tạo thư mục để viết ghi chú cho dòng lệnh (code) của mình trong văn bản. Sau đây là cách thực hiện:
  • Nhấp chuột phải vào .JAR trong Thư viện Tham chiếu (Reference Libraries) trong trình duyệt gói (package explorer).
  • Lựa chọn thẻ Javadoc và gõ thư mục (hoặc URL) chứa văn bản. (Chú ý: Eclipse không thích điều này và quá trình phê chuẩn (validation) sẽ thất bại. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì sẽ vẫn được).
  • Lựa chọn Java Source Attachment và tìm kiếm thư mục hoặc tập tin .JAR chứa nguồn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 16 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 7.306 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 7.306 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo