Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách thêm dấu tick (✓) vào văn bản Word trên máy tính Windows và Mac. Chương trình Microsoft Word có sẵn trình đơn Symbols (Biểu tượng) và bạn dấu tick thường được tìm thấy tại đây, nhưng bạn cũng có thể dùng trình đơn Symbols của máy tính nếu không tìm được dấu tick trong Word.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Sử dụng Word trên Windows

 1. 1
  Mở văn bản Microsoft Word. Nhấp đúp vào văn bản Word mà bạn muốn chèn dấu tick.
  • Nếu bạn muốn tạo văn bản mới, hãy nhấp đúp vào biểu tượng của chương trình Word, rồi nhấp vào Blank document (Văn bản mới) trên trang chủ.
 2. 2
  Chọn nơi đặt dấu tick. Kéo thanh cuộn đến nơi mà bạn muốn đặt dấu tick, rồi nhấp vào đó. Bạn sẽ thấy con trỏ nhấp nháy hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn). Đó là lựa chọn trong phần màu xanh dương ở phía trên cửa sổ Word.
 4. 4
  Nhấp vào Symbol (Biểu tượng). Lựa chọn này có biểu tượng Omega (Ω) và hiển thị ở ngoài cùng bên phải thanh công cụ Insert. Một danh sách lựa chọn liền xuất hiện tại đây.
 5. 5
  Nhấp vào "dấu tick" . Bạn thường tìm được biểu tượng này trong danh sách lựa chọn Symbols. Sau khi nhấp chuột, dấu tick sẽ được thêm vào vị trí mà bạn đã đặt con trỏ trong văn bản Word.
 6. 6
  Tìm dấu tick nếu nó không có trong danh sách lựa chọn. Nếu bạn không tìm được dấu tick trong danh sách lựa chọn Symbol, hãy thực hiện thao tác sau:
  • Nhấp vào More Symbols... (Thêm biểu tượng)
  • Nhấp vào trường "Font" (Phông chữ)
  • Nhập wingdings 2 và ấn Enter.
  • Kéo thanh cuộn xuống đến khi bạn tìm được dấu tick, rồi nhấp vào đó.
  • Nhấp vào Insert.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Sử dụng Word trên Mac

 1. 1
  Mở văn bản Microsoft Word. Nhấp đúp vào văn bản Word mà bạn muốn thêm dấu tick.
  • Nếu bạn muốn tạo văn bản mới, hãy nhấp vào biểu tượng của chương trình Word trong thư mục Applications (Ứng dụng), nhấp vào File (Tệp) và nhấp vào lựa chọn New Document (Văn bản mới).
 2. 2
  Chọn nơi đặt dấu tick. Kéo thanh cuộn xuống đến nơi mà bạn muốn thêm dấu tick, rồi nhấp vào đó. Bạn sẽ thấy con trỏ nhấp nháy hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào trình đơn Insert (Chèn). Đây là lựa chọn ở phía trên màn hình Mac. Một danh sách lựa chọn liền hiển thị tại đây.
  • Trình đơn Insert khác với thẻ Insert ở phía trên cửa sổ Word.
 4. 4
  Nhấp vào Advanced Symbol (Biểu tượng nâng cao). Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong danh sách đang hiển thị. Cửa sổ Symbols liền xuất hiện trên màn hình.[1]
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Symbols (Biểu tượng). Đây là thẻ ở phía trên cửa sổ Symbols.
 6. 6
  Nhấp vào "dấu tick" . Kéo thanh cuộn để xem các biểu tượng có sẵn đến khi bạn tìm được dấu tick, rồi nhấp vào đó.
  • Nếu bạn không tìm được dấu tick, hãy nhấp vào khung lựa chọn "Font" (Phông chữ), kéo thanh cuộn xuống và chọn Wingdings 2, rồi tìm dấu tick.
 7. 7
  Nhấp vào Insert. Đây là lựa chọn ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ thêm dấu tick vào vị trí mà bạn đã đặt con trỏ trong văn bản Word.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Sử dụng Character Map trên Windows

 1. 1
 2. 2
  Nhập character map. Thao tác này sẽ tìm kiếm chương trình Character Map trên máy tính của bạn.
 3. 3
  Nhấp Character Map. Đây là lựa chọn ở phía trên trình đơn Start. Cửa sổ Character Map liền hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào khung lựa chọn "Font" (Phông chữ). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên cửa sổ Character Map.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống và nhấp vào Wingdings 2. Đây là lựa chọn trong khung "Font", nhưng có thể bạn phải kéo thanh cuộn xuống cuối danh sách để thấy nó.
 6. 6
  Chọn dấu tick. Nhấp vào dấu tick tại dòng biểu tượng thứ ba, rồi nhấp vào Select (Chọn) ở cuối cửa sổ Character Map.
 7. 7
  Nhấp vào Copy (Sao chép). Lựa chọn này ở bên dưới cửa sổ Character Map. Đây là thao tác sao chép dấu tick.
 8. 8
  Mở văn bản Microsoft Word. Nhấp đúp vào văn bản Word mà bạn muốn đặt dấu tick.
  • Nếu bạn muốn tạo văn bản mới, hãy nhấp đúp vào biểu tượng của chương trình Word, rồi nhấp vào Blank document (Văn bản mới) trên trang chủ.
 9. 9
  Chọn nơi mà bạn muốn đặt dấu tick. Kéo thanh cuộn xuống đến nơi cần chèn dấu tick, rồi nhấp vào đó. Bạn sẽ thấy con trỏ nhấp nháy hiển thị tại đây.
 10. 10
  Dán biểu tượng. Ấn Ctrl+V để thực hiện việc này. Dấu tick liền hiển thị trong văn bản Microsoft Word.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Sử dụng trình đơn Symbols (Biểu tượng) trên Mac

 1. 1
  Mở văn bản Microsoft Word. Nhấp đúp vào văn bản Word mà bạn muốn thêm dấu tick.
  • Nếu bạn muốn tạo văn bản mới, hãy nhấp vào biểu tượng của chương trình Word trong thư mục Application (Ứng dụng), rồi nhấp vào File (Tệp), và nhấp vào New Document (Văn bản mới).
 2. 2
  Chọn nơi đặt dấu tick. Kéo thanh cuộn xuống đến vị trí mà bạn muốn chèn dấu tick, rồi nhấp vào đó. Con trỏ nhấp nháy liền hiển thị tại đây.
 3. 3
  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa). Trình đơn này ở phía trên màn hình. Bạn sẽ thấy một danh sách lựa chọn xuất hiện ngay bên dưới.
 4. 4
  Nhấp vào Emoji & Symbols (Biểu tượng cảm xúc & Biểu tượng). Lựa chọn này ở bên dưới danh sách lựa chọn Edit đang hiển thị. Cửa sổ Character Viewer liền xuất hiện trên màn hình.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Bullets/Stars (Chấm đầu dòng/Sao). Đây là thẻ ở bên trái cửa sổ Character Viewer.[2]
  • Có thể trước tiên bạn phải nhấp vào biểu tượng "Expand" (Mở rộng) có hình chiếc hộp ở phía trên góc phải cửa sổ.
 6. 6
  Tìm dấu tick. Bạn sẽ thấy nhiều dấu tick ở giữa cửa sổ.
 7. 7
  Nhấp đúp vào dấu tick. Bằng cách này, dấu tick liền được thêm vào vị trí đặt con trỏ trong văn bản Word.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trên Mac, bạn cũng có thể dùng phím tắt Option+V để chèn dấu tick.
 • Sau khi chèn dấu tick, bạn có thể sao chép nó bằng cách tô chọn và ấn Ctrl+C (trên Windows) hoặc Command+C (trên Mac), rồi dán dấu tick vào vị trí bất kỳ bằng cách ấn Ctrl+V (trên Windows) hoặc Command+V (trên Mac).

Cảnh báo

 • Một số chương trình khác sẽ không nhận diện được dấu tick hoặc hiển thị sai.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Căn giữa văn bản trên HTMLCăn giữa văn bản trên HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Khởi chạy tập tin Python bằng Windows Command PromptKhởi chạy tập tin Python bằng Windows Command Prompt
Tạo ra áo trong RobloxTạo ra áo trong Roblox
Chỉnh kích thước artboard trong Adobe IllustratorChỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Chèn chữ trong Adobe Premiere
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Trải nghiệm Bumble Premium miễn phíTrải nghiệm Bumble Premium miễn phí
Chuyển ảnh sang định dạng JPEGChuyển ảnh sang định dạng JPEG
Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên PhotoshopLồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 53.336 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 53.336 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo