Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập ảnh hồ sơ cho tài khoản YouTube. Vì YouTube thuộc Google nên ảnh đại diện mà bạn sử dụng cho tài khoản Google cũng sẽ được dùng cho tài khoản YouTube.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Trên máy tính

 1. 1
  Truy cập https://www.youtube.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng trình duyệt web bất kỳ trên PC hoặc Mac.
 2. 2
  Đăng nhập tài khoản YouTube. Nếu chưa được đăng nhập tự động vào tài khoản YouTube, bạn hãy nhấp vào nút Sign In (Đăng nhập) màu xanh ở phía trên bên phải trang YouTube. Sau đó, chọn tài khoản Google liên kết với tài khoản YouTube.
  • Nếu không có tài khoản nào trong danh sách liên kết với tài khoản YouTube, hãy nhấp vào Use another account (Sử dụng tài khoản khác) và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu gắn liền với tài khoản YouTube.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải. Đây là nơi mà ảnh hồ sơ thường hiển thị. Nếu chưa thiết lập ảnh hồ sơ thì vị trí này sẽ là vòng tròn có màu với hình đầu người nằm giữa. Sau khi nhấp vào, trình đơn tài khoản sẽ hiện ra.
 4. 4
 5. 5
  Nhấp vào Edit on Google (Chỉnh sửa trên Google). Đây là văn bản màu xanh nằm cạnh tên và ảnh đại diện nằm đầu trình đơn Settings. Trang "About Me" (Thông tin cá nhân) của tài khoản Google sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng nằm trong hình tròn. Biểu tượng hình tròn ở giữa trang bao gồm ảnh đại diện của bạn (hoặc vòng tròn màu với hình đầu người). Hãy nhấp vào biểu tượng máy ảnh nằm giữa để hiển thị cửa sổ "Pick a Photo" (Chọn ảnh).
 7. 7
  Nhấp vào Upload Photo (Tải ảnh lên). Đây là hình vuông đầu tiên ở góc trên bên trái cửa sổ "Pick a Photo". Trình duyệt tập tin để bạn chọn ảnh sẽ hiện ra.
 8. 8
  Chọn ảnh và nhấp vào Open (Mở). Sử dụng trình duyệt tập tin để điều hướng đến tập tin ảnh trên máy tính. Những thư mục khác nhau sẽ được liệt kê trong thanh bên trái trình duyệt tập tin. Hãy nhấp vào tập tin ảnh để chọn rồi nhấp Open ở góc dưới bên phải trình duyệt tập tin.
  • Bạn cần chắc chắn rằng mình đã lưu tập tin trong máy tính thì mới có thể tải lên.
  • Hoặc nếu đã tải ảnh lên tài khoản Google, bạn có thể nhấp vào một trong những ảnh đó trong cửa sổ "Pick a photo".
 9. 9
  Nhấp vào Done (Xong) ở góc trên bên phải cửa sổ "Pick a photo". Thay đổi mà bạn vừa thực hiện với tài khoản sẽ được xác nhận. Ảnh mà bạn vừa chọn sẽ được áp dụng cho tất cả tài khoản Google, trong đó bao gồm tài khoản YouTube.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Trên iPhone và iPad

 1. 1
  Mở ứng dụng YouTube. Ứng dụng YouTube có biểu tượng màn hình TV màu đỏ, ở giữa là hình tam giác 'Play' màu trắng. Hãy nhấn vào biểu tượng ứng dụng trên màn hình home để mở.
  • Nếu chưa được đăng nhập tự động, bạn cần nhấp vào biểu tượng hình người ở góc trên bên phải và chọn tài khoản Google liên kết với tài khoản YouTube. Nếu tài khoản cần tìm không được liệt kê, hãy nhấn vào Add account và đăng nhập với địa chỉ email và mật khẩu liên kết với tài khoản YouTube.
 2. 2
  Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải nơi thường hiển thị ảnh hồ sơ. Nếu bạn chưa đặt ảnh hồ sơ cho tài khoản YouTube thì vị trí này sẽ là hình tròn màu với bóng người ở giữa.
 3. 3
  Nhấn vào tên bạn nằm bên dưới biểu tượng hồ sơ ở đầu trình đơn "Account". Danh sách tài khoản mà bạn có thể đăng nhập sẽ hiện ra.
 4. 4
 5. 5
  Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn đặt ảnh đại diện mới. Trình đơn dành cho tài khoản Google ấy sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào Update Photo. Dòng chữ màu xanh này nằm bên dưới tên và email bạn ở đầu trình đơn Google Account.
 7. 7
  Nhấn vào Set profile photo (Đặt ảnh hồ sơ). Văn bản màu xanh này nằm ở góc dưới bên phải trình đơn bật lên.
 8. 8
  Nhấn vào Take photo (Chụp ảnh) hoặc Choose from photos (Chọn từ ảnh). Nếu bạn muốn chụp ảnh bằng camera thì nhấn vào Take photo. Còn nếu muốn chọn ảnh, hãy nhấn vào Choose from photos.
  • Nếu hệ thống yêu cầu bạn cho phép YouTube truy cập hình ảnh, hãy nhấn Allow.
 9. 9
  Chọn hoặc chụp ảnh. Nếu bạn đang chụp ảnh mới, hãy nhấn vào biểu tượng hình tròn ở cuối màn hình để chụp ảnh, sau đó nhấn Use Photo (Sử dụng ảnh). Nếu không thì bạn có thể nhấn vào Camera roll (Cuộn camera) và chọn ảnh mà bạn muốn sử dụng làm hình đại diện YouTube. Ảnh này sẽ được đặt làm hình đại diện hồ sơ YouTube.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Trên Android

 1. 1
  Mở ứng dụng Google. Ứng dụng Google có biểu tượng màu trắng với chữ "G" màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương. Hãy nhấn vào biểu tượng trên màn hình chính, thư mục Google hoặc trình đơn ứng dụng để mở ứng dụng Google.
 2. 2
  Nhấn vào thẻ More … (Tùy chọn khác) ở góc dưới bên phải ứng dụng. Tùy chọn này có biểu tượng ba chấm nằm ngang.
 3. 3
  Nhấn vào tên và địa chỉ email của bạn ở góc trên bên trái trình đơn "More".
 4. 4
  Nhấn vào tài khoản Google liên kết với tài khoản YouTube. Nếu tài khoản Google mà bạn đã đăng nhập không phải tài khoản đã liên kết với YouTube, hãy chọn tài khoản thực sự liên kết với YouTube từ trong trình đơn.
  • Nếu không có tài khoản đã liên kết với YouTube hiện ra trong danh sách, bạn cần nhấn vào Add another account (Thêm tài khoản khác) và đăng nhập với địa chỉ email và mật khẩu liên kết với tài khoản YouTube.
 5. 5
  Nhấn vào Manage your Google account. Nút này nằm bên dưới tên và địa chỉ email ở đầu màn hình. Trình đơn của tài khoản Google sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấn vào thẻ Personal info (Thông tin cá nhân). Đây là thẻ thứ hai ở đầu màn hình và là nơi mà bạn chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
 7. 7
  Nhấn vào Photo (Ảnh). Đây là tùy chọn đầu tiên nằm đầu trình đơn Personal Info.
 8. 8
  Nhấn vào biểu tượng hồ sơ hình tròn nằm phía trên tên bạn. Đây có thể là ảnh đại diện hiện tại hoặc hình tròn màu với hình bóng người bên trong. Trình đơn "Pick a photo" sẽ hiện ra.
 9. 9
  Nhấn vào Upload Photo. Đây là ô vuông đầu tiên ở góc trên bên trái trình đơn "Pick a photo". Một số ứng dụng mà bạn có thể dùng để chọn ảnh sẽ hiện ra.
  • Hoặc nếu ảnh cần sử dụng đã được tải lên Google, bạn có thể nhấn vào ảnh trong trình đơn "Pick a photo" để đặt làm ảnh đại diện.
 10. 10
  Nhấn vào Capture image (Chụp ảnh) hoặc Files (Tập tin). Nếu bạn muốn chụp ảnh bằng camera, hãy chọn Capture image, nhấn vào Camera và sử dụng nút màu trắng nằm cuối màn hình để chụp ảnh. Nếu bạn muốn chọn ảnh từ Gallery (Thư viện) thì nhấn vào Files rồi chọn tập tin để làm ảnh hồ sơ.
  • Nếu được hỏi bạn có muốn cho phép Google truy cập máy ảnh hoặc hình ảnh, hãy nhấn Allow.
 11. 11
  Nhấn vào Done ở góc trên bên phải màn hình đang hiển thị ảnh hồ sơ. Như vậy ảnh sẽ được xác nhận và đặt làm hình đại diện cho tài khoản Google và YouTube.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Biết nếu ai đó chặn bạn trên TikTokBiết nếu ai đó chặn bạn trên TikTok
Tìm một người trên Tinder5 cách để tìm một người trên Tinder
Đăng ký Tinder Gold miễn phíĐăng ký Tinder Gold miễn phí
Tìm địa chỉ IP của FacebookTìm địa chỉ IP của Facebook
Xem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên FacebookXem Người Thân thiết Nhất với Bạn trên Facebook
Kiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn trên FacebookKiểm soát ai có thể nhắn tin cho bạn trên Facebook
Đăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khácĐăng xuất tài khoản Messenger trên thiết bị khác
Hủy tài khoản Premium trên LinkedinHủy tài khoản Premium trên Linkedin
Đăng bài lên FacebookĐăng bài lên Facebook
Thêm bạn trên DiscordThêm bạn trên Discord
Xem người đăng ký bạn trên YouTubeXem người đăng ký bạn trên YouTube
Phát hiện Tài khoản Facebook giả mạoPhát hiện Tài khoản Facebook giả mạo
Xem người thích bạn trên BumbleXem người thích bạn trên Bumble
Xem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook MessengerXem tin nhắn đã lưu trữ trên Facebook Messenger
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.422 lần.
Chuyên mục: Mạng Xã hội
Trang này đã được đọc 1.422 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo