Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn máy tính Windows 10 tự động cập nhật. Đáng tiếc là không có cách nào để tắt hoàn toàn tự động cập nhật, nhưng bạn có thể trì hoãn vô thời hạn bằng cách sử dụng chương trình Services hoặc chuyển Wi-Fi thành mạng hạn chế lưu lượng. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa các bản cập nhật tự động của ứng dụng và trình điều khiển trên máy tính nếu muốn.

Phương pháp 1 của 4:
Tắt dịch vụ Update

 1. 1
  Bạn cần hiểu những hạn chế của phương pháp này. Tuy rằng việc tắt cập nhật tự động sẽ tạm dừng tất cả bản cập nhật Windows 10, nhưng chúng vẫn nằm đó và dịch vụ sẽ tự bật lại sau một khoảng thời gian nhất định.
 2. 2
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 3. 3
  Nhập services. Chương trình Services sẽ được tìm trên máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Services nằm đầu trình đơn Start, ngay bên phải biểu tượng bánh răng. Cửa sổ Services sẽ mở ra.
 5. 5
  Cuộn xuống đến tùy chọn "Windows Update" (Cập nhật Windows) ở gần cuối cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp đúp vào tùy chọn "Windows Update". Cửa sổ Windows Update Properties (Thuộc tính cập nhật Windows) sẽ mở ra.
 7. 7
  Nhấp vào khung thả xuống "Startup type" (Loại khởi động) nằm giữa cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Nếu không thấy tùy chọn này, trước tiên bạn cần chắc chắn rằng mình đang mở đúng thẻ bằng cách nhấp vào General (Chung) ở đầu cửa sổ Properties.
 8. 8
  Nhấp vào tùy chọn Disabled (Vô hiệu hóa) nằm trong trình đơn thả xuống. Dịch vụ Windows Update sẽ không tự động khởi chạy trong thời gian này.
 9. 9
  Nhấp vào nút Stop (Dừng) nằm gần cuối cửa sổ. Dịch vụ Windows Update sẽ dừng lại.
 10. 10
  Nhấp vào Apply (Áp dụng) rồi nhấp OK. Cả hai tùy chọn này đều nằm cuối cửa sổ. Thiết lập của bạn sẽ được áp dụng và cửa sổ Properties sẽ đóng lại. Vậy là dịch vụ Windows Update đã bị vô hiệu hóa.
 11. 11
  Kiểm tra dịch vụ cập nhật định kỳ. Mỗi khi bạn khởi động lại máy tính hoặc nếu đã hơn hai ngày chưa tắt máy, hãy mở chương trình Services và kiểm tra trạng thái "Windows Update" để chắc chắn rằng dịch vụ vẫn đang tắt. Tuy rằng dịch vụ Windows Update không thường tự bật lại, nhưng thỉnh thoảng điều này sẽ xảy ra.
  • Nếu bạn thấy tình trạng "Disabled" bên phải tiêu đề "Windows Update" thì Windows Update vẫn đang tắt.
  • Nếu bất kỳ nội dung nào khác "Disabled" hiển thị bên phải tiêu đề "Windows Update", hãy tắt Windows Update lần nữa.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Bằng kết nối hạn chế lưu lượng

 1. 1
  Bạn cần biết rằng phương pháp này không hoạt động với kết nối Ethernet. Bạn chỉ có thể áp dụng phương pháp này để vô hiệu hóa các bản cập nhật tự động khi sử dụng mạng Wi-Fi.
 2. 2
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên.
 3. 3
  Mở phần Settings
  Tiêu đề ảnh Windowssettings.png
  (Cài đặt).
  Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới bên trái trình đơn Start. Cửa sổ Settings sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào
  Tiêu đề ảnh Windowsnetwork.png
  Network & Internet (Mạng & Internet).
  Tùy chọn này nằm trong cửa sổ Settings.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Wi-Fi ở phía trên bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào tên mạng hiện tại ở gần đầu trang. Trang thiết lập Wi-Fi này sẽ mở ra.
 7. 7
  Cuộn xuống đến phần "Set as metered connection" (Đặt thành kết nối hạn chế lưu lượng). Phần này nằm gần cuối trang.
 8. 8
  Nhấp vào công tắc "Off"
  Tiêu đề ảnh Windows10switchoff.png
  .
  Công tắc sẽ chuyển sang on và ngăn Windows tải bất kỳ bản cập nhật nào thông qua mạng hiện tại.[1]
  • Nếu công tắc trên có màu và bên cạnh có chữ "On" thì Wi-Fi này đã được chuyển sang kết nối hạn chế lưu lượng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Bằng Group Policy Editor

 1. 1
  Bạn cần chắc chắn rằng mình đang sử dụng phiên bản Windows thích hợp (phiên bản trước kỷ niệm của Windows 10 Pro hoặc tương đương). Bạn không thể sử dụng phương pháp này trên Windows 10 Home Edition.
  • Phiên bản Windows 10 Education (dành cho giáo dục) và Enterprise (dành cho doanh nghiệp) cũng bao gồm Group Policy Editor.
  • Bạn có thể kiểm tra phiên bản Windows của mình bằng cách nhập system vào Start, nhấp vào System Information (Thông tin hệ thống) ở gần đầu trình đơn và tìm nội dung "Microsoft Windows 10 Professional" bên phải tiêu đề "OS Name" (Tên hệ điều hành).
  • Bản cập nhật Windows Anniversary đã loại bỏ tùy chọn tắt tự động cập nhật khỏi Group Policy Editor.
 2. 2
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 3. 3
  Nhập run. Chương trình Run sẽ được tìm trên máy tính.
 4. 4
  Nhấp vào chương trình Run với biểu tượng phong thư đang tăng tốc hiện ra gần đầu cửa sổ Start. Chương trình Run sẽ mở ra phía dưới bên trái màn hình máy tính.
 5. 5
  Khởi chạy Group Policy Editor. Nhập gpedit.msc vào cửa sổ Run rồi nhấp OK. Cửa sổ Group Policy Editor sẽ mở ra.
 6. 6
 7. 7
  Nhấp vào Configure Automatic Updates(Thiết lập cấu hình các bản cập nhật tự động) để chọn. Mục này nằm trong cửa sổ Group Policy Editor chính.
 8. 8
  Mở cửa sổ thuộc tính "Configure Automatic Updates". Nhấp phải vào mục Configure Automatic Updates được chọn rồi chọn Edit (Chỉnh sửa) từ trong trình đơn thả xuống hiện ra.[2]
 9. 9
  Tích vào ô "Enabled" ở phía trên bên trái cửa sổ.
 10. 10
  Nhấp vào khung thả xuống "Configure automatic updating". Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp vào 2 - Notify for download and notify for install (Thông báo để tải xuống và thông báo để cài đặt). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống. Như vậy sẽ đảm bảo rằng hệ thống đều thông báo cho bạn trước khi bản cập nhật được cài đặt và bạn sẽ có thể từ chối.
 12. 12
  Nhấp vào Apply rồi nhấp OK. Thao tác này sẽ lưu lại thay đổi.
 13. 13
  Áp dụng những thay đổi. Để tiến hành, bạn:
  • Mở Start
  • Mở Settings
  • Nhấp vào Update & Security (Cập nhật & bảo mật)
  • Nhấp vào Windows Update
  • Nhấp vào Check for updates (Kiểm tra bản cập nhật)
  • Chờ Windows xác định các bản cập nhật có sẵn (Windows sẽ không cài đặt những bản cập nhật tìm được).
 14. 14
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Trên Windows Store App

 1. 1
  Mở Start
  Tiêu đề ảnh Windowsstart.png
  .
  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Trình đơn Start sẽ bật lên.
 2. 2
  Nhấp vào
  Tiêu đề ảnh Microsoft Store app icon v3.png
  Microsoft Store.
  Tùy chọn này thường nằm bên phải trình đơn Start.
  • Nếu không thấy biểu tượng Store trong trình đơn Start, bạn hãy nhập store vào thanh tìm kiếm nằm cuối trình đơn và nhấp vào Store khi ứng dụng hiện ra ở đầu trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải cửa sổ. Một trình đơn sẽ thả xuống.
  • Trên các phiên bản Windows 10 cũ, bạn cần nhấp vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái Windows Store.
 4. 4
  Nhấp vào tùy chọn Settings từ trong trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào công tắc có màu
  Tiêu đề ảnh Windows10switchon.png
  cạnh tùy chọn "Update apps automatically" (Tự động cập nhật ứng dụng) .
  Công tắc sẽ chuyển sang trạng thái off .
  • Sau khi bạn tắt công tắc này, các bản cập nhật dành cho ứng dụng trên Windows cũng sẽ bị vô hiệu hóa.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các bản cập nhật tự động thường cải thiện tính hữu ích và bảo mật của Windows, tuy nhiên chúng có thể làm chậm máy tính đời cũ.

Cảnh báo

 • Việc vô hiệu hóa Windows Updates sẽ khiến hệ thống dễ bị phần mềm độc hại tấn công[3] . Chúng tôi rất khuyến cáo bạn không nên tắt tính năng này trên Windows.

Bài viết wikiHow có liên quan

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thoát khỏi Chế độ Safe ModeThoát khỏi Chế độ Safe Mode
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Sử dụng RegeditSử dụng Regedit
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Tạo tập tin mới trên WindowsTạo tập tin mới trên Windows
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
Mở Windows ExplorerMở Windows Explorer
Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft WindowsChụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows
Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7
Xóa ảnh tài khoản người dùng trên Windows 10Xóa ảnh tài khoản người dùng trên Windows 10
Đăng nhập vào Windows 10 bằng quyền AdministratorĐăng nhập vào Windows 10 bằng quyền Administrator
Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Trang này đã được đọc 434 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo