Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính Windows để tắt một máy tính Windows khác trong cùng mạng cục bộ (LAN).

Phần 1
Phần 1 của 4:

Tìm địa chỉ IP máy tính mục tiêu

 1. 1
  Bạn cần đảm bảo rằng máy tính đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể tắt từ xa. Để tắt máy từ xa bằng một máy tính khác trên cùng mạng LAN, máy tính mục tiêu phải đạt tiêu chí sau:
  • Đang bật và được kết nối cùng mạng cục bộ LAN với máy tính mà bạn sẽ sử dụng để tắt máy tính này.
  • Có cùng tài khoản administrator (quản trị viên) với máy tính mà bạn sẽ sử dụng để tắt máy tính này.
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) ở phía trên bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào View your network properties (Xem thuộc tính mạng). Liên kết này nằm cuối trang.
  • Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm liên kết này.
 7. 7
  Cuộn xuống đến tiêu đề "Wi-Fi" gần giữa trang.
 8. 8
  Xem tiêu đề "IPv4 address" (Địa chỉ Ipv4). Dãy số và dấu chấm ở bên phải tiêu đề "IPv4 address" là địa chỉ IP của máy tính hiện tại. Sau đây bạn sẽ sử dụng địa chỉ IP này để chỉ định máy tính cần tắt.
  • Có thể địa chỉ IP sẽ kết thúc với nét gạch chéo và số khác (ví dụ: "192.168.2.2/24"). Nếu có, bạn hãy bỏ qua dấu gạch chéo và số đằng sau lúc nhập địa chỉ IP.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 4:

Kích hoạt máy tính để tắt từ xa

 1. 1
 2. 2
  Mở Registry Editor như sau:
  • Nhập regedit.
  • Nhấp vào 'regedit đầu cửa sổ Start.
  • Nhấp vào Yes khi hiện ra.
 3. 3
  Điều hướng đến thư mục "System" (Hệ thống). Hãy sử dụng các thư mục ở góc trên bên trái cửa sổ Registry Editor để thực hiện:
  • Nhấp đúp vào thư mục "HKEY_LOCAL_MACHINE" để mở rộng.
  • Nhấp đúp vào thư mục "SOFTWARE".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Microsoft".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Windows".
  • Nhấp đúp vào thư mục "CurrentVersion".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Policies".
  • Nhấp vào thư mục "System".
 4. 4
  Nhấp phải vào thư mục "System". Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Chọn New (Mới) từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn sẽ bật ra.
 6. 6
  Nhấp vào DWORD (32-bit) Value. Tùy chọn này nằm trong trình đơn bật lên. Biểu tượng giá trị DWORD sẽ hiện ra bên trái trang.
 7. 7
  LocalAccountTokenFilterPolicy và nhấn Enter. Giá trị DWORD sẽ được định danh.
 8. 8
  Nhấp đúp vào giá trị "LocalAccountTokenFilterPolicy" để mở. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 9. 9
  Kích hoạt giá trị. Đổi trường dữ liệu "Value data" thành 1, sau đó nhấp OK ở cuối cửa sổ bật lên.
  • Đến bước này bạn có thể thoát Registry Editor.
 10. 10
  Bật quyền truy cập Remote Registry. Để cho phép thiết lập Registry Editor hoạt động từ máy tính khác trên cùng mạng, bạn thực hiện như sau:
 11. 11
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 4:

Sử dụng giao diện tắt máy từ xa

 1. 1
 2. 2
  Tìm Command Prompt.command prompt để tìm.
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên). Tùy chọn nằm trong trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào Yes khi được hỏi. Command Prompt sẽ mở ra trong chế độ administrator.
 6. 6
  Nhập thông tin đăng nhập của máy tính. Nhập net use \\address vào (nhớ thay "address" bằng địa chỉ IP mà bạn đã ghi lại trước đó), nhấn Enter rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập administrator vào khi được yêu cầu.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập net use \\192.168.2.2 vào đây.
 7. 7
  Mở giao diện tắt máy từ xa.shutdown /i rồi nhấn Enter. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 8. 8
  Chọn máy tính. Nhấp vào địa chỉ IP hoặc tên của máy tính trong khung văn bản "Computers" (Máy tính) đầu cửa sổ.
  • Nếu bạn không thấy tên hoặc địa chỉ IP của máy tính, nhấp vào Add... (Thêm), sau đó nhập địa chỉ IP của máy tính vào rồi kích OK. Tiếp theo, bạn có thể nhấp vào tên của máy tính trong khung văn bản "Computers".
 9. 9
  Nhấp vào khung thả xuống "What do you want these computers to do" (Bạn muốn những máy tính này làm gì). Tùy chọn này nằm giữa trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 10. 10
  Nhấp vào Shutdown (Tắt máy) trong trình đơn thả xuống.
 11. 11
  Đặt giới hạn thời gian. Nhập giới hạn thời gian (theo giây) vào khung văn bản "Display warning for" (Hiển thị cảnh báo trong).
 12. 12
  Bỏ chọn ô "Planned" (Được lên kế hoạch) bên phải trang.
 13. 13
  Nhập diễn giải. Trong khung văn bản "Comment" cuối cửa sổ, hãy nhập lời diễn giải mà bạn muốn máy tính mục tiêu hiển thị trước khi tắt máy.
 14. 14
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Máy tính được chỉ định sẽ tắt.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 4:

Tạo tập tin batch để tắt nhiều máy

 1. 1
  Mở Notepad. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Notepad hình sổ ghi chép màu xanh.
  • Có thể bạn cần tìm Notepad trong Start.
 2. 2
  Nhập lệnh "shutdown" cùng với địa chỉ IP của máy tính. Hãy nhập lệnh sau vào, nhớ thay những nội dung cần thiết bằng thông tin của máy tính mục tiêu:
  shutdown -s -m \\address -t -01
  
  • Bạn phải thay "address" bằng địa chỉ IP của máy tính mục tiêu.
  • Bạn có thể đổi "01" thành bất kì giá trị số nào. Đây là số giây chờ trước khi máy tính tắt.
 3. 3
  Nhấn Enter, sau đó thêm dòng dành cho máy tính khác. Bạn có thể lặp lại quá trình này với nhiều máy tính trên cùng mạng nếu thích.
 4. 4
  Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái cửa sổ Notepad. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Save As… (Lưu thành). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ "Save As" sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhấp vào khung thả xuống "Save as type" (Lưu thành loại) nằm gần cuối cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn All Files (Tất cả tập tin) nằm trong trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Thêm phần mở rộng ".bat" vào tập tin. Nhấp vào khung văn bản "File name" (Tên tập tin), nhập tên cho tập tin vào, theo sau là đuôi .bat.
  • Chẳng hạn, nếu muốn tạo tập tin batch tên là "shutdown", bạn cần gõ shutdown.bat.
 9. 9
  Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin batch sẽ được lưu vào vị trí mặc định (chẳng hạn, "Documents").
 10. 10
  Thực thi tập tin. Nhấp đúp vào tập tin batch để thực thi. Tất cả máy tính được kết nối và đang bật thuộc danh sách trong tập tin sẽ tắt.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu bạn biết tên của máy tính mà bạn muốn tắt từ xa (ví dụ, "DESKTOP-1234"), bạn có thể nhập tên này vào sau thẻ "\\" thay vì sử dụng địa chỉ IP.[1]

Cảnh báo

 • Nếu máy tính trong mạng LAN không sử dụng địa chỉ IP tĩnh thì địa chỉ IP của chúng có thể thay đổi khi bộ định tuyến khởi động lại hoặc khi bạn chuyển đổi mạng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính mục tiêu trên mạng LAN.

Bài viết wikiHow có liên quan

Khôi phục tài khoản Tinder bị khóaKhôi phục tài khoản Tinder bị khóa
Ping một địa chỉ IPPing một địa chỉ IP
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Phát hiện máy tính bị truy cập từ xa
Thiết lập mạng nội bộ (LAN)Thiết lập mạng nội bộ (LAN)
Biến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi FiBiến máy in thường thành không dây với bộ định tuyến Wi Fi
Thiết lập mạng dây (Ethernet)Thiết lập mạng dây (Ethernet)
Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)Tìm mặt nạ mạng con (subnet mask)
Đổi mật khẩu wifi TP LinkĐổi mật khẩu wifi TP Link
Kiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thểKiểm soát quyền truy cập WiFi với thiết bị cụ thể
Tạo mã QR cho mật khẩu WiFiTạo mã QR cho mật khẩu WiFi
Đăng Video lên FacebookĐăng Video lên Facebook
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 16.542 lần.
Chuyên mục: Mạng lưới
Trang này đã được đọc 16.542 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo