Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu có nhiều máy tính trong mạng thì không quan trọng là hệ điều hành nào, bạn đều có thể tắt chúng từ xa. Nếu sử dụng Windows, bạn sẽ cần thiết lập máy tính mục tiêu để có thể tắt máy từ xa. Sau khi thiết lập xong, bạn có thể tiến hành tắt từ xa trên bất kỳ máy tính nào bao gồm cả Linux. Máy tính Mac cũng có thể được tắt từ xa bằng lệnh Terminal đơn giản.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 5:

Kích hoạt dịch vụ đăng ký từ xa (Windows)

 1. 1
  Mở trình đơn Start trên máy tính mục tiêu. Trước khi tắt máy tính Windows nào đó trong mạng từ xa, bạn cần kích hoạt dịch vụ từ xa (Remote Services) trên máy tính đó. Thao tác này yêu cầu quyền truy cập quản trị viên (administrator) đối với máy tính.
  • Nếu bạn đang muốn tắt máy tính Mac từ xa, hãy xem phương pháp 4.
 2. 2
  Nhập .services.msc vào trình đơn Start và nhấn Enter. Microsoft Management Console sẽ mở ra với phần "Services" (Dịch vụ).
 3. 3
  Tìm "Remote Registry" (Sổ đăng ký từ xa) trong danh sách dịch vụ. Theo mặc định thì danh sách này được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
 4. 4
  Nhấp phải vào "Remote Registry" và chọn "Properties" (Thuộc tính). Cửa sổ Properties của dịch vụ sẽ mở ra.
 5. 5
  Chọn "Automatic" (Tự động) từ trong trình đơn "Startup type" (Loại khởi động). Sau đó, bạn hãy nhấp vào "OK" hay "Apply" (Áp dụng) để lưu thay đổi.
 6. 6
  Nhấp vào nút Start lần nữa và nhập "firewall". Tường lửa Windows Firewall sẽ khởi chạy.
 7. 7
  Nhấp vào "Allow an app or feature through Windows Firewall" (Cho phép ứng dụng hoặc tính năng đi qua tường lửa Windows). Tùy chọn này nằm bên trái cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào nút "Change settings" (Thay đổi thiết lập). Bạn sẽ có thể thay đổi danh sách bên dưới.
 9. 9
  Tích vào ô "Windows Management Instrumentation" (Thiết bị quản lý Windows). Đánh dấu vào ô ở cột "Private" (Riêng tư).[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 5:

Tắt máy tính Windows từ xa

 1. 1
  Mở Command Prompt trên máy tính. Bạn có thể sử dụng chương trình Shutdown để quản lý quá trình tắt máy của nhiều máy tính trong mạng. Cách mở chương trình này nhanh nhất là sử dụng Command Prompt.
  • Trên Windows 8.1 và 10 - Bạn nhấp phải vào nút Windows và chọn "Command Prompt."
  • Trên Windows 7 trở về trước - Bạn chọn "Command Prompt" từ trong trình đơn Start.
 2. 2
  Nhập .shutdown /i và nhấn Enter. Tính năng Remote Shutdown sẽ khởi động trong cửa sổ riêng.
 3. 3
  Nhấp vào nút "Add" (Thêm). Thao tác này sẽ cho phép thêm máy tính mà bạn muốn quản lý quá trình tắt trong mạng vào.
  • Bạn có thể thêm bao nhiêu máy tính cũng được miễn là chúng được định cấu hình để tắt từ xa.
 4. 4
  Nhập tên máy tính. Hãy nhập tên của máy tính rồi nhấp "OK" để thêm vào danh sách.
  • Bạn có thể tìm tên của máy tính trong cửa sổ "System" (nhấn tổ hợp phím Win+Pause).
 5. 5
  Thiết lập tùy chọn tắt máy. Có nhiều tùy chọn mà bạn có thể cài trước khi gửi tín hiệu tắt máy:
  • Bạn có thể chọn tắt hoặc khởi động lại máy tính mục tiêu.
  • Bạn có thể cảnh báo người dùng rằng máy tính của họ sắp tắt. Tùy chọn này rất được khuyến cáo nếu như bạn biết có người đang sử dụng máy tính đó. Bạn có thể điều chỉnh thời gian hiển thị của thông báo.
  • Bạn có thể thêm lý do và chú giải vào cuối cửa sổ. Những nội dung này sẽ được thêm vào nhật ký, điều này rất quan trọng nếu máy tính có nhiều administrator hay bạn muốn xem lại hành động của mình sau đó.
 6. 6
  Nhấp vào "OK" để tắt máy tính mục tiêu. Máy tính sẽ tắt ngay hoặc tắt sau khi thời gian cảnh báo mà bạn thiết lập kết thúc.[2]
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 5:

Tắt máy tính Windows từ xa trên Linux

 1. 1
  Chuẩn bị máy tính để tắt từ xa. Bạn hãy tiến hành theo các bước trong phần đầu của bài viết này để chuẩn bị cho việc tắt máy tính Windows từ xa.
 2. 2
  Tìm địa chỉ IP của máy tính. Bạn cần biết địa chỉ IP của máy tính mục tiêu để có thể tắt thông qua máy tính Linux. Có nhiều cách để xác định điều này:
  • Mở Command Prompt trên máy tính mục tiêu và nhập ipconfig. Bạn hãy tìm địa chỉ IPv4.
  • Mở trang định cấu hình của bộ định tuyến và tìm bảng máy khách DHCP. Bảng này sẽ hiển thị toàn bộ thiết bị kết nối với mạng.
 3. 3
  Mở Terminal trên máy tính Linux. Máy tính chạy hệ điều hành Linux phải kết nối cùng mạng với máy tính Windows mà bạn đang định tắt từ xa.
 4. 4
  Cài đặt Samba. Giao thức này cần được kết nối với máy tính Windows. Lệnh sau sẽ cài đặt Samba trên Ubuntu:
  • sudo apt-get install samba-common
  • Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cấp cao của máy tính Linux để tiến hành quá trình cài đặt.
 5. 5
  Thực thi lệnh tắt máy từ xa. Sau khi giao thức Samba được cài đặt xong, bạn có thể thực thi lệnh tắt máy:
  • net rpc shutdown -I IP address -U user%password
  • Thay IP address bằng địa chỉ IP của máy tính mục tiêu (ví dụ: 192.168.1.25)
  • Thay user bằng tên người dùng của máy tính Windows.
  • Thay password bằng mật khẩu người dùng của máy tính Windows.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 5:

Tắt máy tính Mac từ xa

 1. 1
  Mở Terminal trên máy tính Mac khác trong mạng. Terminal có thể được sử dụng để tắt bất kỳ máy tính Mac nào mà bạn có quyền truy cập administrator trong mạng.
  • Bạn có thể tìm Terminal trong thư mục Applications (Ứng dụng) > Utilities (Tiện ích).
  • Bạn có thể tiến hành trên máy tính Windows bằng cách sử dụng chương trình giao thức SSH như PuTTY để kết nối với máy tính Mac thông qua dòng lệnh. Hãy xem thêm trên mạng để biết cách sử dụng giao thức SSH (chẳng hạn như PuTTY) trên Windows. Sau khi kết nối thông qua giao thức SSH, bạn có thể sử dụng những lệnh tương tự như trên máy tính Mac.[3]
 2. 2
  Nhập .ssh username@ipaddress. Hãy thay username bằng tên người dùng của máy tính mục tiêu và ipaddress bằng địa chỉ IP của máy tính đó.
  • Bạn có thể xem thêm trên mạng về cách tìm địa chỉ IP trên máy tính Mac.
 3. 3
  Nhập mật khẩu người dùng của máy tính Mac mục tiêu vào khi được nhắc. Sau khi nhập lệnh vừa rồi, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu của tài khoản người dùng đó.
 4. 4
  Nhập .sudo /sbin/shutdown now rồi nhấn Return. Máy tính Mac sẽ được tắt từ xa ngay, đồng thời kết nối SSH của bạn với máy tính mục tiêu cũng kết thúc.
  • Nếu bạn muốn khởi động lại máy tính, hãy thêm -r vào sau shutdown.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 5:

Tắt máy tính Windows 10 từ xa

 1. 1
  Nhấp vào bất cứ chỗ trống nào trên màn hình desktop. Nếu màn hình desktop chưa được kích hoạt, bạn sẽ cần đóng chương trình hoạt động thay vì mở trình đơn shut down. Hãy chắc chắn rằng màn hình desktop đang hoạt động và tất cả chương trình khác đều đã được đóng hoặc thu nhỏ.
 2. 2
  Nhấn.Alt+F4 trong khi đăng nhập từ xa. Nếu sử dụng Windows 10 Remote Desktop, bạn sẽ thấy rằng không có tùy chọn Shut Down trong trình đơn Power. Nếu muốn tắt máy tính thì bạn có thể tiến hành trên trình đơn Shut Down Windows mới.
 3. 3
  Chọn "Shut down" từ trong trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể chọn những tùy chọn khác bao gồm "Restart" (Khởi động lại), "Sleep" (Ngủ) và "Sign out" (Đăng xuất)
 4. 4
  Nhấp vào "OK" để tắt máy tính. Bởi vì bạn đang sử dụng Remote Desktop nên kết nối với máy tính mục tiêu sẽ bị mất.[4]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn sẽ không thể tắt máy tính của ai đó từ ma nếu như không biết thông tin đăng nhập hoặc không có quyền truy cập administrator trên máy tính của họ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Sao chép và dánSao chép và dán
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Hack Máy tínhHack Máy tính
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Xâm nhập máy tính ở trườngXâm nhập máy tính ở trường
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.991 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 2.991 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo