Cách để Tắt máy tính bỏ túi thông thường

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bạn không thể tắt máy tính bỏ túi? Nhiều máy tính bỏ túi thông thường không có nút OFF (tắt). Thay vào đó, máy tính bỏ túi được thiết kế để tự động tắt sau vài phút không sử dụng. Còn nếu muốn tắt máy tính ngay, bạn có thể sử dụng một số tổ hợp phím bấm.

Phương pháp 1 của 3:
Máy tính thường và máy tính năng lượng mặt trời

 1. 1
  Chờ máy tính tắt. Hầu hết máy tính sẽ tự tắt sau khoảng vài phút không sử dụng. Nếu bạn không cần dùng, cứ để máy tính sang một bên và máy sẽ tự tắt sau vài phút.
 2. 2
  Nhấn tổ hợp phím. Một trong những tổ hợp phím bấm sau có thể giúp bạn tắt máy tính. Hãy nhấn giữ những nút sau:[1]
  • 2 3
  • 5 6
  • ÷ ×
  • 9 -
  • 1 2 4 6
  • 1 3 4 5
  • 1 2 3
 3. 3
  Trong khi nhấn giữ những tổ hợp phím trên, bạn nhấn giữ tiếp nút ON, C/CE hoặc AC. Nếu bạn nhấn đúng tổ hợp phím thì máy tính sẽ tắt.
 4. 4
  Thử che tấm pin năng lượng mặt trời lại. Bạn có thể buộc tắt máy tính bỏ túi năng lượng mặt trời bằng cách dùng ngón tay cái che toàn bộ tấm pin năng lượng mặt trời. Khi không còn nhận được ánh sáng, máy tính sẽ mờ dần và tự tắt.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Máy tính bỏ túi Citizen

 1. 1
  Chờ máy tính tự tắt. Máy tính bỏ túi Citizen sẽ tự tắt sau khoảng 8 phút không sử dụng. Bạn có thể để máy tính tự tắt.
 2. 2
  Nhấn tổ hợp phím để buộc tắt máy tính. Tổ hợp phím bấm sau sẽ tắt được hầu hết máy tính bỏ túi hiệu Citizen:
  • ON ÷ × % Check Correct Correct
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo