Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trình chặn quảng cáo (Ad blocker) có tác dụng chặn quảng cáo và cửa sổ bật lên gây khó chịu, nhưng chúng cũng có thể chặn bạn xem một số trang hoặc phần nào đó của trang web. Bạn có thể tắt tiện ích trong trình đơn Extension, hoặc tắt trình chặn quảng cáo đối với một số trang nhất định. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tắt trình chặn quảng cáo trên thiết bị di động và trình duyệt trên máy tính để bàn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Sử dụng trình đơn chặn quảng cáo

 1. 1
  Truy cập trang web mà trình chặn quảng cáo đang can thiệp. Đây có thể là trang web chứa quảng cáo bạn muốn xem, hoặc trang web mà trình chặn quảng cáo đang can thiệp vào chức năng của trang web.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng của tiện ích chặn quảng cáo. Biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải của trình duyệt web, ở bên cạnh thanh địa chỉ. Biểu tượng thường có màu đỏ, có chữ viết tắt tên của trình chặn quảng cáo ở trong. Đây là bước hiển thị trình đơn thả xuống của tiện ích chặn quảng cáo.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn để tắt trình chặn quảng cáo. Bước này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tiện ích. Đó có thể là biểu tượng trông giống như hình tròn nằm trên đường kẻ, biểu tượng dấu tích bên cạnh chữ "Enabled" (Bật), nút Bật/Tắt hoặc thứ gì đó tương tự. Tiện ích sẽ ghi nhớ sự lựa chọn của bạn đối với trang web.
 4. 4
  Nhấp vào để tải lại trình duyệt. Có thể bạn sẽ cần tải lại trình duyệt để nhìn thấy thứ mà trình chặn quảng cáo đang chặn. Nhấp vào biểu tượng trông giống như mũi tên tròn ở bên trái thanh địa chỉ để tải lại trình duyệt web.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Sử dụng Google Chrome trên máy tính để bàn

 1. 1
  Mở Google Chrome. Google Chrome có biểu tượng trông giống như bánh xe màu đỏ, xanh lục và vàng có lõi màu xanh nước biển. Nhấp vào biểu tượng để mở Google Chrome. Trong Google Chrome, trình chặn quảng cáo (ad blocker) được coi là tiện ích của trình duyệt.
 2. 2
  Nhấp vào . Biểu tượng này là ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải trình duyệt. Đây là bước mở trình đơn.
  • Nếu bạn đang dùng phiên bản Chrome cũ, nút này có thể là ba đường kẻ ngang.
 3. 3
  Trỏ vào More Tools (Công cụ khác). Nó nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn hiện ra khi bạn nhấp vào biểu tượng ba chấm. Đây là bước hiển thị trình đơn phụ ở bên cạnh trình đơn chính.
 4. 4
  Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng). Nó nằm trong thanh bên trái cửa sổ. Đây là bước hiển thị danh sách trình bổ trợ và tiện ích bạn có trong Google Chrome.
 5. 5
  Tìm kiếm trình chặn quảng cáo trong danh sách tiện ích. Mỗi tiện ích đều có khung tùy chọn riêng trên trang Extensions (Tiện ích). Tất cả tiện ích đều được sắp xếp theo trình tự bảng chữ cái.
  • Nếu biết tên của tiện ích, bạn có thể tìm kiếm nó bằng cách nhấn Command+F (trên Mac) hoặc Ctrl+F (trên Windows) và gõ tên vào thanh "Find" (Tìm kiếm trong tiện ích) ở góc trên bên phải.
 6. 6
  Nhấp vào công tắc trong khung tiện ích. Công tắc bật/tắt này nằm ở góc dưới bên phải khung đối với mọi tiện ích. Nếu công tắc có màu xám và được gạt sang trái thì nghĩa là tiện ích đã được tắt đi.
  • Để bật lại trình chặn quảng cáo, hãy vào lại trình đơn này và nhấp vào công tắc để bật lại tiện ích.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Sử dụng Chrome trên Android

 1. 1
  Mở Google Chrome. Google Chrome có biểu tượng trông giống như bánh xe màu đỏ, xanh lục và vàng có lõi màu xanh nước biển. Hãy chạm vào biểu tượng Google Chrome trên màn hình chính để mở Google Chrome trên thiết bị Android của bạn.
  • Google Chrome chưa hỗ trợ cho trình chặn quảng cáo trên iPhone và iPad. Tuy nhiên, bạn có thể tắt trình chặn bật lên (pop-up blocker).[1]
 2. 2
  Chạm vào . Biểu tượng này là ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải Google Chrome. Đây là bước hiển thị trình đơn.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn Google Chrome hiện ra khi bạn chạm vào biểu tượng ba dấu chấm dọc.
 4. 4
  Chạm vào Site Settings (Cài đặt trang web). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng trình đơn Settings.
 5. 5
  Chạm vào Pop-ups and redirects (Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng). Tùy chọn này nằm ở gần phía dưới cùng của trình đơn Site Settings. Nó nằm cạnh biểu tượng trông giống như mũi tên trỏ đến góc trên bên phải của cái hộp.
 6. 6
 7. 7
 8. 8
  Chạm vào Ads (Quảng cáo). Tùy chọn này nằm ở ngay dưới "Pop-ups and redirects". Nó nằm cạnh biểu tượng trông giống như cửa sổ trình duyệt web.
 9. 9
  Chạm vào công tắc bên cạnh "Ads". Đây là bước cho phép Quảng cáo trên trình duyệt Google Chrome của bạn.
  • Để bật lại tiện ích, hãy vào lại trình đơn này và nhấp vào công tắc phía dưới tiện ích để bật lại nó.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Sử dụng Safari trên iPhone và iPad

 1. 1
  Mở trình đơn Settings (Cài đặt). Trên iPhone và iPad, trình đơn Settings có biểu tượng trông giống như hai bánh răng lồng vào nhau. Hãy chạm vào biểu tượng này để mở trình đơn Settings. Trình chặn nội dung có thể được hủy kích hoạt trong phần cài đặt của iPhone.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng cài đặt, hãy vuốt ngón tay từ màn hình điện thoại sang phải cho đến khi nhìn thấy thanh tìm kiếm, gõ "Settings" vào thanh tìm kiếm, rồi chạm vào kết quả hiện ra.
 2. 2
  Chạm vào Safari. Nó nằm cạnh biểu tượng trông giống như la bàn màu xanh nước biển trong trình đơn Settings. Trình chặn nội dung được kiểm soát thông qua ứng dụng Safari, và đây là nơi bạn sẽ tùy chỉnh cài đặt hiện tại của trình chặn quảng cáo.
 3. 3
 4. 4
  Chạm vào Content Blockers (Trình chặn nội dung). Đây là bước hiển thị danh sách tất cả các trình chặn nội dung mà bạn đã cài đặt trên iPhone hoặc iPad.
 5. 5
  Chạm vào công tắc ở bên cạnh tất cả trình chặn cửa sổ bật lên được cho phép. Đây là bước tắt tiện ích.
  • Để bật lại trình chặn quảng cáo, hãy vào lại trình đơn này và nhấp vào công tắc để cho phép tiện ích.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Sử dụng Safari trên Mac

 1. 1
  Mở Safari. Safari có biểu tượng trông giống như la bàn màu xanh nước biển. Hãy nhấp vào biểu tượng Safari trong thanh Dock ở dưới cùng màn hình để mở Safari.
 2. 2
  Nhấp vào Safari. Nó nằm trong thanh trình đơn ở trên cùng màn hình thuộc góc trên bên trái. Đây là bước hiển thị trình đơn Safari.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences… (Tùy chọn). Đây là tùy chọn thứ ba trong trình đơn Safari. Bước này sẽ mở trình đơn Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Extensions (Tiện ích). Chữ Extensions nằm dưới biểu tượng trông giống như mảnh ghép hình màu xanh nước biển ở trên cùng cửa sổ Preferences.
 5. 5
  Nhấp vào ô tích ở bên cạnh tất cả các trình chặn quảng cáo đã bật. Tất cả các tiện ích và trình chặn quảng cáo đều nằm trong trình đơn ở bên trái trình đơn Extensions. Hãy nhấp để bỏ tích các ô bên trái của tất cả những tiện ích chặn quảng cáo đã bật.
  • Để bật lại trình chặn quảng cáo, hãy vào lại trình đơn này và nhấp vào công tắc để cho phép tiện ích.[2]
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

Sử dụng Microsoft Edge trên Windows

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Trình duyệt này có biểu tượng trông giống như chữ "e" hoặc sóng màu xanh nước biển đậm. Trên Microsoft Edge, trình chặn quảng cáo có dạng giống như tiện ích được thêm vào trình duyệt theo cách thủ công. Bạn có thể tắt trình chặn quảng cáo bằng cách truy cập tiện ích.
 2. 2
  Nhấp vào . Biểu tượng này là dấu ba chấm ngang ở góc trên bên phải. Đây là bước hiển thị trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Extensions (Phần mở rộng). Nó nằm ở khoảng giữa trình đơn, bên cạnh biểu tượng trông giống như mảnh ghép hình. Đây là bước hiển thị danh sách tất cả các tiện ích mở rộng đã cài đặt trên Edge.
 4. 4
  Tìm kiếm trình chặn quảng cáo của bạn trong danh sách. Tất cả các tiện ích đều được sắp xếp theo trình tự bảng chữ cái trong trình đơn ở bên phải.
 5. 5
  Nhấp chuột phải vào trình chặn quảng cáo. Bạn sẽ nhìn thấy các tùy chọn giúp hiệu chỉnh tiện ích.
  • Nếu nhìn thấy nhiều tiện ích và biết tên của trình chặn quảng cáo, bạn có thể tìm nó bằng cách nhấn Ctrl+F và gõ tên của tiện ích vào thanh hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào công tắc ở tất cả các trình chặn quảng cáo. Đây là bước tắt tiện ích khi bạn dùng trình duyệt. Nếu công tắc có màu xám và được gạt sang phải thì nghĩa là tiện ích đã được tắt đi.
  • Để bật lại trình chặn, hãy vào lại trình đơn này và nhấp vào công tắc để cho phép tiện ích.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Sử dụng Mozilla Firefox

 1. 1
  Mở Mozilla Firefox. Để tắt trình chặn quảng cáo, tất cả những gì bạn cần là quản lý tiện ích.
 2. 2
  Nhấp vào . Biểu tượng này là ba đường kẻ ngang ở góc trên bên phải cửa sổ. Đây là bước hiển thị trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Add-ons (Tiện ích mở rộng và chủ đề). Tùy chọn này nằm ở khoảng giữa trình đơn. Nó nằm cạnh biểu tượng trông giống như mảnh ghép hình.
 4. 4
  Nhấp vào Extensions (Tiện ích mở rộng). Nút này nằm ở thanh bên trái của trang Quản lý tiện ích và sẽ cho bạn thấy danh sách tất cả các tiện ích đã cài đặt và được sử dụng trực tiếp trong Firefox.
 5. 5
  Tìm kiếm trình chặn quảng cáo trong danh sách tiện ích. Tất cả các tiện ích được bật đều được liệt kê trong danh sách phía dưới "Enabled" (Đã bật) trong trang Quản lý tiện ích.
 6. 6
  Nhấp vào ở bên phải trình chặn quảng cáo đã bật. Biểu tượng này là dấu ba chấm ngang ở góc trên bên phải của từng thanh tiện ích trong danh sách tiện ích. Đây là bước hiển thị trình đơn của tiện ích.
  • Nếu biết tên của tiện ích, bạn có thể gõ nó vào thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ Quản lý tiện ích.
 7. 7
  Nhấp vào Disable (Tắt). Nó nằm ở phía trên cùng của trình đơn hiện ra khi bạn nhấp vào biểu tượng ba chấm. Trên một số thiết bị, bạn cần nhấp vào công tắc. Trình chặn quảng cáo sẽ không còn chạy khi bạn dùng trình duyệt nữa.
  • Để bật trình chặn quảng cáo, hãy vào lại trình đơn này. Tìm đến trình chặn quảng cáo có ghi "Disabled" (đã vô hiệu hóa) và nhấp vào biểu tượng ba chấm. Nhấp vào Enable để bật tiện ích.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.501 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 3.501 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo